ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: L2 clan names game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Kannada Classic PTS

2021/01/16 20:38:59 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/16 20:38:53 Bumm: veniplant+4/rising +3 300 sa
2021/01/16 20:38:47 Bumm: wts vorpal earring+ring +6
2021/01/16 20:38:38 Bumm: wts vorpal earring+ring +6
2021/01/16 20:37:04 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/16 20:37:01 Bumm: cloak batman
2021/01/16 20:36:55 Bumm: veniplant+4/rising +3 300 sa
2021/01/16 20:36:50 Bumm: wts vorpal earring+ring +6
2021/01/16 20:36:26 Ready2GO: achangel dw
2021/01/16 20:35:58 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/16 20:35:55 Bumm: cloak batman
2021/01/16 20:35:49 Bumm: veniplant+4/rising +3 300 sa
2021/01/16 20:35:43 Bumm: wts vorpal earring+ring +6
2021/01/16 20:33:56 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/16 20:33:55 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/16 20:32:56 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 20:31:17 Bumm: Черный Плащ Бэтмэна2ккк фаст
2021/01/16 20:28:38 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/16 20:28:37 MisSever: Красивые Сапоги Венерыset offer
2021/01/16 20:28:35 Bumm: cloak batman
2021/01/16 20:28:29 Bumm: veniplant+4/rising +3 300 sa
2021/01/16 20:28:24 Bumm: wts vorpal earring+ring +6
2021/01/16 20:27:49 K1ngMaster: WTB Dyn Crusher+10+
2021/01/16 20:27:38 K1ngMaster: WTB S84 2h blunt+10++
2021/01/16 20:26:41 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 20:24:58 Bumm: cloak batman
2021/01/16 20:24:52 Bumm: veniplant+4/rising +3 300 sa
2021/01/16 20:24:45 Bumm: wts vorpal earring+ring +6
2021/01/16 20:24:35 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/16 20:24:05 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 20:24:04 Renamed1927491: wts Dynasty Crusher - Great Gale
2021/01/16 20:15:05 kgarnet: wttПарные Мечи Венерыfor taras+30b
2021/01/16 20:14:29 kgarnet: wts bers 30 skils+equip
2021/01/16 20:14:25 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 20:13:21 Renamed1927491: wts Dynasty Crusher - Great Gale
2021/01/16 20:12:49 Renamedz926: WTT EPIC+6+adena--> +7+8+9+
2021/01/16 20:12:48 Renamedz926: WTT ELEGIA L --> ELEGIA HEAVY SET
2021/01/16 20:12:48 Renamedz926: WTS\T ELEGIA L \ R SET
2021/01/16 20:12:05 Cl4re: WTB Dynasty Mace ++
2021/01/16 20:11:21 J111:  WTS Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)
2021/01/16 20:10:58 J111:  WTS Veniplant Sword
2021/01/16 20:10:46 J111:  WTS Neolithic Crystal - A
2021/01/16 20:09:01 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 20:08:21 YouAreMySymphony:  хоть не натурой)
2021/01/16 20:08:06 Zaripov25: почтой:)
2021/01/16 20:07:17 Zaripov25: Новечок приму в дар борохло!
2021/01/16 20:06:25 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/16 20:06:24 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/16 20:06:14 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/16 20:06:11 Bumm: cloak batman
2021/01/16 20:06:05 Bumm: veniplant+4/rising +3 300 sa
2021/01/16 20:05:59 Bumm: wts vorpal earring+ring +6
2021/01/16 20:04:52 Renamed1927491: wts Dynasty Crusher - Great Gale
2021/01/16 20:04:46 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 20:01:44 Gaitana: WTS Vesper Robe Nubl set +6 1800att
2021/01/16 20:01:09 Bumm: wts vorpal earring+ring +6
2021/01/16 20:00:31 MisSever: Красивый Шлем Венерыwts/wtt offer
2021/01/16 20:00:14 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/16 19:58:21 Renamed1927491: wts Dynasty Crusher - Great Gale
2021/01/16 19:55:13 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/16 19:55:07 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 19:54:43 Elicottero: пояснил за базар получается
2021/01/16 19:54:10 oooMATSooo: wtsDamascus*Damascus - Thunder
2021/01/16 19:52:18 CykaBoom: wtb bless zaken
2021/01/16 19:52:13 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/16 19:52:10 Bumm: cloak batman
2021/01/16 19:52:04 Bumm: veniplant+4/rising +3 300 sa
2021/01/16 19:51:58 Bumm: wts vorpal earring+ring +6
2021/01/16 19:50:20 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 19:47:49 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 19:46:57 Bumm: WTS Черный Плащ Бэтмэна
2021/01/16 19:46:26 Renamed1927491: wts /t Dynasty Crusher - Great Gale
2021/01/16 19:45:28 xTheresa: WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor Stones +% Imperical Crusader Shield/Rec/Key. WTT MA sigil pieces >> IC shield parts.
2021/01/16 19:45:10 CykaBoom: wtb bless zaken
2021/01/16 19:45:07 MisSever: Красивый Шлем Венерыset offer
2021/01/16 19:44:07 oooMATSooo: wtsDamascus*Damascus - Thunder
2021/01/16 19:42:49 Renamed1927491: wts Dynasty Crusher - Great Gale
2021/01/16 19:42:19 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 19:41:36 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 19:38:27 YouAreMySymphony: wtb Antharas
2021/01/16 19:33:34 YouAreMySymphony: wtb antaras
2021/01/16 19:33:24 xK0PAx:  WTS Mid bow +11
2021/01/16 19:30:03 Renamed1927491: wts Dynasty Crusher - Great Gale
2021/01/16 19:28:00 YouAreMySymphony: wtb antaras
2021/01/16 19:27:38 lllHoonklll: wtb exp
2021/01/16 19:27:32 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/16 19:22:55 SteFKarrY: wtb exp
2021/01/16 19:21:44 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/16 19:18:52 Renamedz926: WTT EPIC+6+adena--> +7+8+9+
2021/01/16 19:18:52 Renamedz926: WTT ELEGIA L --> ELEGIA HEAVY SET
2021/01/16 19:11:58 Renamed1927491: wts Dynasty Crusher - Great Gale
2021/01/16 19:10:35 SilentFaith: Cl4re WTB OE Dynasty Mace pm him
2021/01/16 19:05:07 xTheresa: WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor Stones +% Imperical Crusader Shield/Rec/Key. WTT MA sigil pieces >> IC shield parts.
2021/01/16 18:57:19 Renamed1927491: wts Dynasty Crusher - Great Gale
2021/01/16 18:57:16 YouAreMySymphony: wtb antaras

RPG-CLUB.com

10 ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶಗಳ ಫೈಲ್:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

100 ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶಗಳ ಫೈಲ್:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Kannada Classic PTS Game server

RPG Lineage 2 upgrade to ur lineage 2 ertheia olympiad

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
ಡಾನ್   98.8%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   1.2%
ದಿನ