ຊື່ ໜ້າ: Lineage 2 ertheia dyes Top 100 High Five 🚧 H5 la2 ARK x1 Lao Classic PTS

ຕົວລະຄອນບໍ່ໄດ້ລົງໃນເກມ 60 ວັນບໍ່ໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າໃນສະຖິຕິ!

ຊື່ ຊັ້ນ ອອນລາຍ   ຕະກຸນ  
1 JeniferPopez (Hero) Moonlight Sentinel 146D. 14H.  iBlackArrow iBlackArrow +
2 Xupypr Dark Avenger 93D. 22H.     -
3 WillRol Mystic Muse 71D. 0H.     -
4 iPOE Archmage 100D. 18H.  WMD WMD -
5 AceOfSpades Titan 118D. 18H.  iBlackArrow iBlackArrow -
6 nobunaga (Hero) Fortune Seeker 104D. 6H.  iBlackArrow iBlackArrow +
7 Naru (Hero) trickster 47D. 0H.  iBlackArrow iBlackArrow -
8 ShveD (Hero) Soul hound 112D. 19H.  iBlackArrow iBlackArrow +
9 TonyStark Soultaker 49D. 15H.     -
10 Olyashaa Cardinal 131D. 21H.     -
11 DeathSpike Soultaker 65D. 5H.  DesperadoS DesperadoS -
12 iHoB Duelist 97D. 11H.  BrothersInArms BrothersInArms -
13 YouNext (Hero) Judicator 96D. 10H.  iBlackArrow iBlackArrow -
14 Reddoll Archmage 91D. 16H.     -
15 Hilyao Cardinal 115D. 5H.  BarminVan BarminVan -
16 F250 Phoenix Knight 74D. 5H.  FPG FPG -
17 iShi Judicator 76D. 6H.  X X -
18 tws Doombringer 81D. 4H.  BarminVan BarminVan -
19 AndrewSha Soultaker 70D. 23H.     -
20 Baby Judicator 90D. 1H.  Stime Stime -
21 Aho Soul hound 49D. 20H.  NightRiders NightRiders -
22 PSY Judicator 39D. 15H.     -
23 Asuna Sword Muse 74D. 2H.     -
24 FrenzyBOY Titan 45D. 6H.  iBlackArrow iBlackArrow -
25 4ak Grand Khavatari 82D. 8H.  BloodyDestroyers BloodyDestroyers -
26 MicuTzu Cardinal 93D. 10H.     -
27 aaCaJlaMaJleuKyM Tyrant 117D. 4H.  113 113 -
28 ixLpina Archmage 79D. 5H.  WMD WMD -
29 Kriet Archmage 80D. 9H.  iBlackArrow iBlackArrow -
30 Amp92 Shillien Templar 129D. 17H.     -
31 Pirotess Shillien Saint 85D. 21H.  BarminVan BarminVan -
32 Gau4ka Judicator 50D. 18H.  SuicideSquad SuicideSquad -
33 hENRYxl Fortune Seeker 173D. 12H.  SamiSwoi SamiSwoi -
34 Mariot (Hero) Titan 110D. 3H.  iBlackArrow iBlackArrow +
35 French (Hero) Adventurer 140D. 1H.  RegroupTeam RegroupTeam -
36 Figure09 Grand Khavatari 83D. 15H.  pressF pressF -
37 ShowMaker Cardinal 83D. 22H.  WMD WMD -
38 Schwed Titan 139D. 4H.  OPG OPG -
39 Pchelka Sword Muse 79D. 12H.     -
40 Oculus Grand Khavatari 68D. 8H.  DesperadoS DesperadoS -
41 Michonne Grand Khavatari 78D. 4H.     -
42 Gekt0p Dreadnought 82D. 1H.  СОСАТЬБУДУТВСЕ СОСАТЬБУДУТВСЕ -
43 AEF Shillien Templar 130D. 15H.  DesperadoS DesperadoS -
44 AJS Archmage 88D. 19H.  iBlackArrow iBlackArrow -
45 WilDFire Grand Khavatari 91D. 21H.  BloodyDestroyers BloodyDestroyers -
46 Nuola Mystic Muse 73D. 21H.     -
47 kriet1 Archmage 72D. 14H.     -
48 P4tr3 Grand Khavatari 81D. 20H.  F F -
49 Hajecan Spectral Master 91D. 20H.  BrothersInArms BrothersInArms -
50 Aquarii Archmage 58D. 11H.  WMD WMD -
51 Aurum Duelist 72D. 15H.  WMD WMD -
52 TITANO Spectral Dancer 75D. 22H.  WMD WMD -
53 xFLAMERx Spectral Master 96D. 3H.     -
54 RazvY Duelist 65D. 1H.  FPG FPG -
55 AWERT Evas Saint 111D. 2H.     -
56 iEvE Shillien Saint 73D. 10H.  DesperadoS DesperadoS -
57 MupoTBopeZ Shillien Templar 115D. 14H.  OPG OPG -
58 npocmumymka Cardinal 64D. 19H.  OPG OPG -
59 Dnipro Titan 156D. 7H.  DesperadoS DesperadoS -
60 Saibot Spectral Master 81D. 12H.  BarminVan BarminVan -
61 Damkee Grand Khavatari 91D. 23H.  WMD WMD -
62 GutsZeala Titan 24D. 17H.  PvEproLeague PvEproLeague -
63 CastIel Shillien Templar 128D. 13H.  SuicideSquad SuicideSquad -
64 BadDresS Duelist 106D. 8H.  F F -
65 Frozzy Wind Rider 81D. 11H.     -
66 SRK Wind Rider 55D. 15H.     -
67 ThisIsDestr Titan 15D. 4H.  iBlackArrow iBlackArrow +
68 Yszty Bladedancer 89D. 22H.  ArtOfWar ArtOfWar -
69 HalfSATANA Elemental Master 44D. 5H.     -
70 ThandieNewton Dominator 69D. 6H.     -
71 PIAFF Spectral Dancer 90D. 7H.  BarminVan BarminVan -
72 NPR1ne Doombringer 77D. 15H.  BarminVan BarminVan -
73 Olinka Moonlight Sentinel 55D. 6H.  BrothersInArms BrothersInArms -
74 4ikibymboni Fortune Seeker 79D. 18H.  KBA KBA -
75 WuTang Judicator 33D. 17H.  OPG OPG -
76 ShiShka Shillien Templar 85D. 18H.  KBA KBA -
77 Kenary Titan 68D. 6H.  Inquisitors Inquisitors -
78 BuravciK Titan 73D. 19H.  LastTime LastTime -
79 Roman1ch Cardinal 69D. 8H.     -
80 H3lio Soultaker 62D. 23H.  BrothersInArms BrothersInArms -
81 xxEMOxxGOPxx Titan 64D. 15H.     -
82 Lioness Titan 43D. 7H.  FPG FPG -
83 Blade4ever Cardinal 83D. 12H.     -
84 Byzhius Fortune Seeker 91D. 6H.  Bejausmiai Bejausmiai -
85 Suprem3 Cardinal 46D. 6H.  Anakim Anakim -
86 CassieCage Dreadnought 48D. 13H.  JackDaniels JackDaniels -
87 Frakiec Grand Khavatari 67D. 11H.     -
88 ArbO4ka Judicator 7D. 20H.  PvEproLeague PvEproLeague -
89 lmbalance Titan 84D. 6H.     -
90 Shizophrenia Evas Saint 64D. 18H.     -
91 lllilllllillll Soul hound 91D. 23H.     -
92 Rowena Warcryer 58D. 6H.  BrothersInArms BrothersInArms -
93 Rododendron Bladedancer 32D. 6H.  BrothersInArms BrothersInArms -
94 Klinskoe trickster 102D. 14H.  Карнавал Карнавал -
95 MeetAgain (Hero) Duelist 79D. 17H.  Desire Desire -
96 Oxydow Spectral Dancer 95D. 13H.  NorthRemembers NorthRemembers -
97 Amp888 Hierophant 89D. 16H.     -
98 taksa Archmage 85D. 23H.     -
99 Feldmarschall Shillien Knight 26D. 9H.  Inquisitors Inquisitors -
100 LightToSeven Hell Knight 63D. 22H.  DesperadoS DesperadoS -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Top 100 High Five 🚧 H5 la2 ARK x1 Lao Classic PTS L2 hf

RPG Lineage 2 global

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 Xupypr
  • 03 WillRol
  • 04 iPOE
  • 05 AceOfSpades
  • 06 nobunaga
  • 07 Naru
  • 08 ShveD
  • 09 TonyStark
  • 10 Olyashaa

Ssq:
ອາລຸນ   100%
Dusk   0%
ມື້  14