ຊື່ ໜ້າ: Lineage 2 infinite odyssey HighFive 🍭 L2 H5 Federation x15 Lao Classic PTS

ຕະກຸນ - ImmortalUnits.
ຊື່ ໃຊ້ເວລາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຊັ້ນ  
1 Astrelle 40D. 20H. 2021-Jan-24 Sword Muse -
2 llillillillillil 38D. 0H. 2021-Jan-27 Shillien Saint -
3 Annura 107D. 22H. 2020-Aug-09 Dominator -
4 SuperMind 33D. 21H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
5 orccovorc 80D. 1H. 2021-Jan-27 Doomcryer -
6 tanktohelp 92D. 9H. 2021-Jan-26 Evas Templar -
7 dodtohelp 58D. 8H. 2021-Jan-27 Soultaker -
8 Renamedi342693 53D. 16H. 2021-Jan-27 Doomcryer -
9 Yuga2 115D. 13H. 2020-Jun-29 Phoenix Knight -
10 Jaenelle 101D. 16H. 2021-Jan-21 Shillien Saint -
11 Iasonas 202D. 13H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
12 Stratocaster 126D. 7H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
13 BiteFight 375D. 1H. 2021-Jan-27 Doomcryer -
14 Apachetomcat 121D. 6H. 2021-Jan-26 Shillien Saint -
15 Darkmage 87D. 23H. 2021-Jan-27 Soultaker -
16 IvSk 112D. 8H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
17 Atheter 33D. 22H. 2020-Dec-25 Mystic Muse -
18 BackFromHeaven 132D. 10H. 2021-Jan-26 Cardinal -
19 HolySapphire 21D. 13H. 2021-Jan-24 Hierophant -
20 ImmortalUnit 167D. 8H. 2021-Jan-27 Hierophant -
21 TsoglanaraS 221D. 9H. 2021-Jan-26 Doomcryer -
22 Tipakos 68D. 6H. 2021-Jan-26 Ghost Hunter -
23 Katadikh 75D. 16H. 2021-Jan-27 Titan -
24 OneTakeOnly 428D. 16H. 2021-Jan-27 Hell Knight +
25 ShadowPlayer 290D. 12H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
26 wcorciwc 252D. 14H. 2021-Jan-27 Doomcryer -
27 dancerblader 197D. 9H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer -
28 Titanorcidi 274D. 11H. 2021-Jan-27 Titan -
29 MitBusster 43D. 13H. 2021-Jan-27 Soul hound +
30 BAFSUP 257D. 1H. 2021-Jan-27 Hierophant -
31 BAFFSUP 132D. 5H. 2021-Jan-27 Shillien Saint -
32 merged156787 195D. 12H. 2021-Jan-27 Soultaker -
33 DBLADEDANCER 347D. 13H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer -
34 Volcanic 19D. 14H. 2021-Jan-27 Titan +
35 IlIlseren1tyIllI 380D. 15H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
36 KingMast3r 403D. 22H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari +
37 ABCDEFGHIJKLMNOP 162D. 14H. 2021-Jan-27 Phoenix Knight -
38 Cronos1 202D. 19H. 2021-Jan-27 Titan +
39 dodlaba 66D. 8H. 2021-Jan-27 Soultaker -
40 iorcidi 50D. 2H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
41 swmlaba 100D. 0H. 2021-Jan-27 Sword Muse -
42 orcii 37D. 14H. 2021-Jan-27 Dominator -
43 dewdrops 61D. 5H. 2021-Jan-27 Moonlight Sentinel +
44 iereia 39D. 11H. 2021-Jan-27 Hierophant -
45 HEHABUCTb 111D. 10H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari +
46 2oSE 19D. 12H. 2021-Jan-27 Shillien Saint +
47 grace 66D. 21H. 2021-Jan-27 Cardinal +
48 noisetta 16D. 23H. 2021-Jan-27 Shillien Templar +
49 Xalybas 14D. 1H. 2021-Jan-27 Titan -
50 Nekromantis 31D. 10H. 2021-Jan-26 Soultaker -
51 GreyFox 27D. 13H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer -
52 Nake 15D. 3H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
53 BAMAMA 3D. 12H. 2021-Jan-27 Storm Screamer -
54 Soywapa 7D. 8H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
55 xStampa 31D. 5H. 2021-Jan-27 Arcana Lord -
56 sostohelp 10D. 18H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
57 melode 11D. 10H. 2021-Jan-27 Sword Muse -
58 dodlabadod 6D. 14H. 2021-Jan-27 Soultaker -
59 Iriandra 31D. 16H. 2020-Oct-11 Shillien Templar -
60 MakeMeASandwich 34D. 12H. 2021-Jan-26 Dreadnought -
61 Obs1dian 21D. 22H. 2021-Jan-27 Elemental Master +
62 VlaskoKolo 154D. 5H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
63 BdDance 39D. 11H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
64 NastenkaEE 20D. 18H. 2020-Aug-10 Evas Saint -
65 Reloader 29D. 0H. 2021-Jan-27 Titan +
66 Pitica 45D. 3H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker -
67 ronae 7D. 9H. 2021-Jan-27 Titan -
68 chantel 13D. 4H. 2021-Jan-27 Doomcryer +
69 Maledict 10D. 22H. 2021-Jan-27 Titan -
70 FancyPants 27D. 20H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
71 BANANA 30D. 1H. 2021-Jan-27 Mystic Muse +
72 Poppy 41D. 12H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker +
73 Nathanos 12D. 0H. 2020-Nov-25 Spectral Master -
74 HeyYouCmon 13D. 16H. 2021-Jan-27 Adventurer -
75 Cataleya 91D. 23H. 2021-Jan-27 Shillien Saint +
76 Razvu 45D. 0H. 2021-Jan-27 Doombringer +
77 SaDiablo 61D. 3H. 2021-Jan-24 Doomcryer -
78 Siuan 24D. 13H. 2021-Jan-24 Spectral Dancer -
79 Mengz 25D. 6H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
80 Sylvanas 13D. 19H. 2021-Jan-14 Shillien Saint -
81 Blondutza 23D. 3H. 2021-Jan-27 Storm Screamer +
82 Lakuna 16D. 5H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
83 RechargeMeh 39D. 20H. 2021-Jan-27 Evas Saint -
84 Coriolis 62D. 13H. 2021-Jan-26 Evas Saint -
85 Ingrosso 4D. 23H. 2020-Jul-26 Evas Saint -
86 Karesz 109D. 18H. 2020-Sep-04 Grand Khavatari -
87 faith 63D. 23H. 2021-Jan-27 Cardinal +
88 CTPACTb 53D. 14H. 2021-Jan-24 Adventurer -
89 Polemos 422D. 19H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
90 MyLittlePoney 7D. 9H. 2021-Jan-26 Elemental Master -
91 Mengs 23D. 15H. 2021-Jan-27 Mystic Muse -
92 Stekakias 114D. 13H. 2021-Jan-27 Hell Knight +
93 Renamed64580 49D. 3H. 2021-Jan-27 Doomcryer +
94 BooPrince 56D. 16H. 2020-Dec-27 Titan -
95 LiMing 30D. 13H. 2021-Jan-27 Cardinal -
96 Renamed2227 25D. 7H. 2021-Jan-27 Duelist -
97 blessthewinter 1D. 8H. 2020-Dec-25 Soultaker -
98 SealMySausage 5D. 18H. 2021-Jan-27 Dominator -
99 Gropar 33D. 7H. 2021-Jan-26 Titan -
100 cubetank 13D. 17H. 2021-Jan-27 Sword Muse -
101 EmperorZZ 7D. 3H. 2021-Jan-27 Elemental Master +
102 TheCovenantSd 48D. 10H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer -
103 Diavolo 80D. 12H. 2021-Jan-24 Soul hound -
104 iSensitive 63D. 7H. 2021-Jan-26 Moonlight Sentinel -
105 ARCHERx 59D. 6H. 2021-Jan-26 Sagittarius -
106 Protrek 71D. 0H. 2020-Oct-18 Sagittarius -
107 cyane 9D. 2H. 2021-Jan-12 Mystic Muse -
108 Axinte 71D. 10H. 2021-Jan-27 Titan +
109 ellff 4D. 16H. 2021-Jan-19 Mystic Muse -
110 castallia 7D. 0H. 2021-Jan-24 Evas Saint -
111 Naylinn 11D. 23H. 2021-Jan-27 Wind Rider -
112 Puicuta 3D. 4H. 2021-Jan-27 Soul hound +
113 Jillllll 149D. 22H. 2021-Jan-25 Evas Templar -
114 NymphetamineGirl 29D. 9H. 2021-Jan-27 Cardinal +
115 keiren 3D. 23H. 2021-Jan-27 Titan +
116 IceClaw 47D. 7H. 2021-Jan-26 Grand Khavatari -
117 Nukdown 12D. 21H. 2021-Jan-20 Soultaker -
118 darkvelvet 4D. 3H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
119 ICONAMAN 8D. 4H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
120 dodey 4D. 12H. 2021-Jan-27 Soultaker -
121 Micutzu9 44D. 5H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker -
122 Vpi 5D. 9H. 2021-Jan-27 Titan -
123 irrata 4D. 20H. 2021-Jan-23 Shillien Saint -
124 scarletletter 3D. 12H. 2021-Jan-27 Archmage +
125 irratia 5D. 19H. 2021-Jan-24 Shillien Saint -
126 perlanegra 4D. 15H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer -
127 crispychicken 7D. 23H. 2021-Jan-19 Soul hound -
128 chickensoup 5D. 15H. 2021-Jan-19 Doombringer -
129 doddey 3D. 20H. 2021-Jan-27 Soultaker -
130 TheXFactor 9D. 22H. 2021-Jan-27 Sword Muse -
131 orcix3 14D. 23H. 2021-Jan-08 Doomcryer -
132 Shir 40D. 3H. 2021-Jan-11 Phoenix Knight -
133 dodolici 4D. 6H. 2021-Jan-27 Soultaker -
134 EscortPPLady 1D. 1H. 2021-Jan-27 Hierophant -
135 mimosa 67D. 14H. 2021-Jan-26 Maestro -
136 Kaulogata 5D. 3H. 2021-Jan-27 Soultaker +
137 jeeGbly 2D. 6H. 2021-Jan-27 Destroyer +
138 Outta 1D. 6H. 2020-Dec-17 Adventurer -
139 FovosGR 1D. 5H. 2021-Jan-26 Mystic Muse -
140 RichardBlade 16D. 4H. 2021-Jan-27 Titan -
141 xGurila 34D. 21H. 2021-Jan-27 Judicator -
142 Dreamsprite 123D. 10H. 2021-Jan-27 Doomcryer +
143 orkidirb 70D. 2H. 2021-Jan-27 Titan -
144 MylittleShooter 7D. 16H. 2021-Jan-27 Swordsinger -
145 orley 1D. 10H. 2021-Jan-23 Titan -
146 Arhodomouno 5D. 19H. 2021-Jan-25 Ghost Sentinel -
147 BobKontarakis 12D. 8H. 2021-Jan-27 Dreadnought -
148 LightSwordSinger 4D. 8H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
149 GreenChopChop 13D. 18H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
150 weeGbly 2D. 5H. 2021-Jan-26 Shillien Knight -
151 xforze 0D. 14H. 2020-Dec-31 Bishop -
152 Gavliara 0D. 4H. 2021-Jan-27 Shillien Elder -
153 iPepper 1D. 6H. 2020-Apr-12 Berserker -
154 qqneFe 0D. 1H. 2021-Jan-27 Swordsinger +
155 JoanaDArca 0D. 2H. 2020-Dec-29 Destroyer -
156 Chitoss 0D. 1H. 2020-Aug-05 Scavenger -
157 BoomBassTik 0D. 3H. 2020-May-25 Scavenger -
158 L0RDofADEN 0D. 1H. 2020-Aug-05 Rogue -
159 Benek666 0D. 1H. 2020-Sep-09 Orc Monk -
160 Meiery 0D. 4H. 2020-Sep-06 Elven Wizard -
161 Merkli 0D. 2H. 2020-Nov-27 Scavenger -
162 GrafikaFHD 0D. 0H. 2020-Jul-23 Dark Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ImmortalUnits Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 classic

RPG L2 ertheia infinite odyssey lineage 2 antharas

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
ອາລຸນ   100%
Dusk   0%
ມື້