Наслов на страница: Lineage 2 queue Select race High Five 🚑 Top Server ARK x1 Macedonian Classic PTS

Главната диференцијална карактеристика на вашиот карактер е неговата / нејзината раса. Постојат шест трки во играта и тие се разликуваат по изглед, како и во нивните развојни патеки.

Откако ќе изберете трка, можете да поставите други параметри на вашиот знак.

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [Lineage 2 RPG] Select race High Five 🚑 Top Server ARK x1 Macedonian Classic PTS Mmorpg

RPG L2 visa drop box lineage 2 neolithic crystal s

Играчи:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mojahed

Ssq:
Зора   99.6%
Самрак   0.4%
Ден  12