Наслов на страница: L2 drop adamantite nugget Create characte High Five ⚜ Servers L2 ARK x1 Macedonian Classic PTS

Изберете класа, пол и изглед на вашиот карактер. Потоа напишете го името на вашиот карактер и кликнете на копчето «Креирај».

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб L2 RPG Create characte High Five ⚜ Servers L2 ARK x1 Macedonian Classic PTS Game server

RPG Lineage2 dyes lineage hf

Играчи:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mojahed

Ssq:
Зора   99.6%
Самрак   0.4%
Ден  12