പേജ് ശീർഷകം: Lineage 2 h Begin game manual HighFive 🎮 Top Server Federation x15 Malayalam Classic PTS

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഗെയിം ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡുചെയ്‌തു കൂടാതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ആർ‌പി‌ജി-ക്ലബ് `റഷ്യ` യിൽ‌ കളിക്കുന്നതിൽ‌ നിന്നും നിങ്ങളെ തടയാൻ‌ യാതൊന്നുമില്ല!

 • ഗെയിം ആരംഭിക്കുക;
 • രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ലഭിച്ച പ്രവേശനവും പാസ്‌വേഡും നൽകുക;
 • «നൽകുക» ബട്ടൺ അമർത്തുക

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб L2 RPG Begin game manual HighFive 🎮 Top Server Federation x15 Malayalam Classic PTS Pts high five

RPG Lineage 5 lineage 2 ncoin

കളിക്കാർ:
 • 01 bebetto
 • 02 K1ngMaster
 • 03 isi1337
 • 04 Limita
 • 05 Wiedzmin
 • 06 Demokrit
 • 07 Greddys
 • 08 archanqell
 • 09 st1cs
 • 10 Bruenor

ചതുരശ്ര:
പ്രഭാതത്തെ   88.98%
സന്ധ്യ   11.02%
ദിവസം