പേജ് ശീർഷകം: Lineage2 dex Begin game manual High Five ♻ Servers L2 ARK x1 Malayalam Classic PTS

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഗെയിം ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡുചെയ്‌തു കൂടാതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ആർ‌പി‌ജി-ക്ലബ് `റഷ്യ` യിൽ‌ കളിക്കുന്നതിൽ‌ നിന്നും നിങ്ങളെ തടയാൻ‌ യാതൊന്നുമില്ല!

 • ഗെയിം ആരംഭിക്കുക;
 • രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ലഭിച്ച പ്രവേശനവും പാസ്‌വേഡും നൽകുക;
 • «നൽകുക» ബട്ടൺ അമർത്തുക

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [Lineage 2 RPG] Begin game manual High Five ♻ Servers L2 ARK x1 Malayalam Classic PTS Lineage 2 essence

RPG Lineage2ertheia lineage2bot

കളിക്കാർ:
 • 01 WillRol
 • 02 GoingToHell
 • 03 Lelick
 • 04 Espion
 • 05 Werdandy
 • 06 TonyStark
 • 07 Figure09
 • 08 S7stemD0wn
 • 09 DeGardo
 • 10 YouNext

ചതുരശ്ര:
പ്രഭാതത്തെ   96.59%
സന്ധ്യ   3.41%
ദിവസം