Page Title: Lineage 2 clan hall HighFive l2 server Federation x15

Account: Guest Login as user
Clan - HeroesOfTemplex.
Name Use time Last Login Class  
1 Razzia 100d. 20h. 2020-Jun-19 Hell Knight -
2 HoTzU 104d. 22h. 2020-Jun-25 Doomcryer -
3 Kikimicii 135d. 9h. 2020-Jul-02 Evas Templar -
4 SnowDance 151d. 6h. 2020-Jul-01 Spectral Dancer -
5 sonexas 196d. 21h. 2020-Jul-01 Doomcryer -
6 Mistugan 134d. 12h. 2020-Jun-24 Sword Muse -
7 Analog 40d. 11h. 2020-Jun-29 Shillien Templar -
8 Brandy 73d. 0h. 2020-Jun-27 Spectral Dancer -
9 DanceW1thMe 63d. 12h. 2017-Nov-19 Spectral Dancer -
10 Erathaol 68d. 19h. 2020-Jun-29 Sword Muse -
11 MayriGata 33d. 10h. 2020-Jun-29 Arcana Lord -
12 Ushii 226d. 12h. 2020-Jul-02 Sword Muse +
13 SLlM 616d. 4h. 2020-Jul-01 Doomcryer -
14 MlREX 301d. 21h. 2020-Jul-01 Grand Khavatari -
15 R0zax15 219d. 3h. 2020-Jun-17 Fortune Seeker -
16 Duskdawn 234d. 7h. 2020-Jul-01 Adventurer -
17 semelli 143d. 4h. 2020-Jun-27 Spectral Dancer -
18 Dasco 171d. 17h. 2020-Jun-27 Doomcryer -
19 OzixDC 194d. 10h. 2020-Jul-01 Doomcryer -
20 MaKIT 83d. 2h. 2020-Jul-01 Storm Screamer -
21 Rayken 133d. 2h. 2020-Jul-01 Shillien Templar -
22 xCarlitos 70d. 4h. 2020-Jul-01 Evas Templar -
23 Saborita 17d. 18h. 2020-May-17 Elemental Master -
24 iJUK 96d. 22h. 2020-Jul-01 Shillien Templar -
25 brzdek 435d. 23h. 2020-Jul-01 Spectral Dancer -
26 BadMax 156d. 15h. 2020-Jun-30 Grand Khavatari -
27 Severlna 46d. 1h. 2020-Jul-01 Cardinal -
28 propekx3 748d. 16h. 2020-Jul-01 Hierophant -
29 Skanky 373d. 0h. 2020-Jul-01 Sword Muse -
30 OzixBD 273d. 11h. 2020-Jul-02 Spectral Dancer +
31 DZIUMBASEK 295d. 11h. 2020-Jul-02 Hierophant +
32 MIREXx3 754d. 11h. 2020-Jul-01 Grand Khavatari -
33 oMgl1ght 38d. 23h. 2020-Jun-27 Cardinal -
34 lBeretta 108d. 10h. 2020-Jun-30 Hell Knight -
35 Drooly 19d. 20h. 2020-Jun-27 Shillien Templar -
36 DarkazZ 192d. 20h. 2020-Jul-01 Spectral Dancer -
37 Ticktack 16d. 3h. 2020-Jun-25 Fortune Seeker -
38 GusteruL 52d. 0h. 2020-Jul-01 Titan -
39 Gorki 240d. 20h. 2020-Jul-02 Spectral Dancer -
40 Adaaser 51d. 23h. 2020-Jun-29 Spectral Dancer -
41 DamnTheLuck 79d. 11h. 2020-Jun-30 Spectral Dancer -
42 Mhtsos 21d. 4h. 2020-Jul-01 Titan -
43 Faja 196d. 18h. 2020-Jul-02 Sword Muse -
44 ccboy 85d. 19h. 2020-Jun-27 Hierophant -
45 Vytera 82d. 5h. 2020-Jul-01 Sword Muse -
46 Maddie 163d. 0h. 2020-Jul-01 Sword Muse -
47 CristiH 70d. 3h. 2020-Jun-25 Phoenix Knight -
48 iRaduK 144d. 18h. 2020-Jul-01 Hierophant -
49 Kittys 149d. 23h. 2020-Jul-01 Arcana Lord -
50 RaduKz 146d. 15h. 2020-Jul-01 Grand Khavatari -
51 Razz0r 119d. 22h. 2020-Jul-01 Doomcryer -
52 Arabela 137d. 18h. 2020-Jul-01 Shillien Templar -
53 Pazaka 60d. 6h. 2020-Jul-01 Spectral Dancer -
54 VIIRION 222d. 16h. 2020-Jul-02 Grand Khavatari -
55 dolorres 226d. 7h. 2020-Jul-02 Hierophant -
56 SILKE2 175d. 18h. 2020-Jul-02 Shillien Templar -
57 Grushak 190d. 9h. 2020-Jul-01 Titan -
58 QBix 104d. 12h. 2020-Jun-30 Fortune Seeker -
59 Zuzulina 69d. 1h. 2020-Jul-01 Shillien Saint -
60 BuffPuf 100d. 17h. 2020-Jul-01 Soul hound -
61 Czorna 25d. 8h. 2020-Jul-01 Storm Screamer -
62 Aeris 20d. 2h. 2020-Jul-02 Evas Saint -
63 Piaston 28d. 0h. 2020-Jul-01 Sagittarius -
64 Soutzoukaki 54d. 10h. 2020-Jul-01 Titan -
65 Lercus 137d. 16h. 2020-Jun-30 Doomcryer -
66 ScHilling 283d. 13h. 2020-Jun-21 Dominator -
67 zutaska 293d. 22h. 2020-Jul-01 Sword Muse -
68 IToffy 170d. 10h. 2020-Jul-01 Fortune Seeker -
69 kzcz 64d. 16h. 2020-Jun-16 Titan -
70 menda3 138d. 7h. 2020-Jul-02 Doomcryer -
71 JacentGL 53d. 14h. 2020-Jul-01 Duelist -
72 XAsura 58d. 0h. 2020-May-25 Cardinal -
73 IVeselin 74d. 13h. 2020-Jun-30 Evas Saint -
74 dziadziax3 56d. 14h. 2020-Jul-02 Warlock +
75 Promil 75d. 8h. 2020-Jun-28 Doomcryer -
76 Cronos1 180d. 19h. 2020-Jul-01 Titan -
77 DeathQueen 21d. 23h. 2020-Jun-27 Fortune Seeker -
78 Picipoco 59d. 22h. 2020-Jun-28 Arcana Lord -
79 HeraklE 35d. 6h. 2020-Jun-28 Cardinal -
80 aladdinas 127d. 15h. 2020-Jun-30 Cardinal -
81 LyannaMM 60d. 9h. 2020-Jul-01 Dominator -
82 DarkRosy 43d. 22h. 2020-Jun-26 Cardinal -
83 Om3r 50d. 13h. 2020-Jul-01 Soultaker -
84 B1rdy 82d. 6h. 2020-Jul-01 Phoenix Knight -
85 Stasiek 7d. 8h. 2020-Jun-28 Sagittarius -
86 Saladrex 170d. 10h. 2020-Jul-02 Shillien Templar +
87 El1te1 200d. 17h. 2020-Jul-01 Shillien Templar -
88 AsxetosS 180d. 13h. 2020-Jul-01 Doomcryer -
89 XDemonicXD 28d. 0h. 2020-Jul-01 Moonlight Sentinel -
90 RebornKnight 90d. 9h. 2020-Jun-30 Hell Knight -
91 LCBO 173d. 22h. 2020-Jul-01 Mystic Muse -
92 Gaja 26d. 5h. 2020-Jul-01 Titan -
93 StormPP 106d. 2h. 2020-Jul-01 Hierophant -
94 Moderat 59d. 17h. 2020-Jun-25 Elemental Master -
95 Darkr0se666 121d. 0h. 2020-Jun-17 Shillien Saint -
96 azrl 119d. 5h. 2020-Jul-01 Trickster -
97 Wigo 132d. 19h. 2020-Jul-01 Cardinal -
98 Henry 132d. 13h. 2020-Jul-01 Titan -
99 Jalin 36d. 7h. 2020-Jun-20 Spectral Dancer -
100 sonex 336d. 23h. 2020-Jul-01 Dreadnought -
101 Sandrisx7 76d. 5h. 2020-Jun-30 Elemental Master -
102 poldek 89d. 14h. 2020-Jun-28 Dominator -
103 9okno 40d. 19h. 2020-Jul-01 Soultaker -
104 Garmit 34d. 16h. 2020-Jul-01 Sagittarius -
105 proprioreceptor 285d. 12h. 2020-Jun-30 Dominator -
106 Smiffy 146d. 0h. 2020-Jun-30 Titan -
107 Renamedx419757 36d. 18h. 2020-Jun-30 Soultaker -
108 XXL2 20d. 12h. 2020-Jul-01 Soultaker -
109 Ozix 653d. 12h. 2020-Jul-02 Maestro +
110 Haqim 50d. 4h. 2020-Jun-28 Dominator -
111 Fufur 22d. 19h. 2020-Jul-02 Soultaker +
112 Wyter 10d. 14h. 2020-Jun-30 Sagittarius -
113 IKosta 20d. 10h. 2020-Jun-30 Archmage -
114 Beatrix 17d. 15h. 2020-May-31 Phoenix Knight -
115 Czapan 11d. 0h. 2020-Jun-28 Hierophant -
116 Cone 21d. 0h. 2020-Jun-27 Sword Muse -
117 ohayo 84d. 14h. 2020-Jul-01 Grand Khavatari -
118 CIBC 1103d. 8h. 2020-Jul-02 Soultaker -
119 Renamedi370453 62d. 5h. 2020-Jun-15 Adventurer -
120 Cukr 78d. 20h. 2020-Jul-01 Soul hound -
121 zaba1 65d. 19h. 2020-Jul-02 Arcana Lord -
122 Kotow 4d. 15h. 2020-Jun-09 Arcana Lord -
123 Eilie 16d. 6h. 2020-Jun-30 Evas Saint -
124 Ywona 15d. 10h. 2020-Jun-30 Cardinal -
125 Jarila 11d. 1h. 2020-Jun-28 Sagittarius -
126 BDxfd 1d. 14h. 2020-Jun-26 Spectral Dancer -
127 Renamedh122605x 26d. 10h. 2016-Feb-07 Hierophant -
128 moulatsi 3d. 20h. 2020-Jun-27 Archmage -
129 dragon33 10d. 4h. 2020-Jul-01 Titan -
130 Shatterhope 5d. 9h. 2018-Sep-13 Shillien Templar -
131 Poulitsa 22d. 8h. 2019-May-31 Fortune Seeker -
132 DarkBuff 42d. 11h. 2020-Jun-29 Soultaker -
133 Renamedi398281 47d. 10h. 2016-Feb-07 Doomcryer -
134 rnCiziaMizia 11d. 4h. 2020-Apr-28 Arcana Lord -
135 GurilaX 45d. 2h. 2020-Jun-26 Judicator -
136 renamedf55297 178d. 23h. 2020-Jun-29 Judicator -
137 Grinderx3 165d. 14h. 2020-Jul-01 Judicator -
138 Kinshys 72d. 7h. 2020-Jun-28 Arcana Lord -
139 Goratrix 2d. 17h. 2020-Jun-19 Titan -
140 bajka 11d. 20h. 2020-Jun-25 Cardinal -
141 bazylika 40d. 8h. 2020-Jul-01 Grand Khavatari -
142 StanleyJonesS 29d. 18h. 2020-Jun-15 Judicator -
143 WhoIsMySpirit 0d. 19h. 2020-Jul-02 Soul hound +
144 brata 14d. 5h. 2020-Jun-14 Doomcryer -
145 Arino 10d. 4h. 2020-Jul-02 Warlord -
146 OzixTitan 180d. 3h. 2020-Jul-01 Titan -
147 mafinek 175d. 5h. 2020-Jul-01 Grand Khavatari -
148 69er 11d. 2h. 2020-Jul-02 Titan -
149 RaduK 117d. 12h. 2020-Jun-24 Titan -
150 TARTOR 15d. 6h. 2020-Jun-14 Arbalester -
151 xHITx 0d. 13h. 2020-May-24 Cleric -
152 DildoBigginns 0d. 12h. 2020-Jun-25 Orc Monk -
153 IICUXOIIATb 0d. 1h. 2020-Jun-19 Cleric -
154 SinfulArrow 0d. 1h. 2020-Jun-18 Rogue -
155 KKroshec 0d. 1h. 2020-Jun-18 Rogue -
156 Valedina 0d. 0h. 2020-Jun-04 Dwarven Fighter -

RPG Shock world overlord gracia final

Players:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 HeavyMetaL
  • 05 iOm
  • 06 Divine
  • 07 Demokrit
  • 08 XDemonicXD
  • 09 Ozix
  • 10 Astettyq

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day