Account: Guest Login as user
Char name New char name Time
gojira Cat Sep 12 2017 7:56AM

ะ ะŸะ“ ะšะปัƒะฑ

ะ›ะฐะนัะนะดะถ2 ะ ะŸะ“ะšะปัƒะฑ RPG RUSSIA Renames Ertheia ๐Ÿš’ L2 Server Evolution x1 Classic PTS Lineage 2 essence

RPG L2 adamantite nugget drop spoil l2 drop asofe

Players:
  • 01 FoxMulder
  • 02 Skatinka
  • 03 Nansy
  • 04 Masturta
  • 05 Avendila
  • 06 6ykaxa
  • 07 3JIou4oIIuk
  • 08 IIIKaFF
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady