پيج جو عنوان Lineage 2 youtube HighFive ❎ Servers L2 Federation x15 Sindhi Classic PTS

اڪائونٽ مهمان لاگ ان طور استعمال ڪندڙ
ڪلان - GearsOfWar.
وقت استعمال ڪريو آخري لسٽ ڪلاس  
1 Mpoya 161D. 23H. 2021-Apr-19 Doomcryer -
2 fo4 54D. 13H. 2021-Apr-19 Phoenix Knight -
3 EnsurE 190D. 13H. 2021-Apr-19 Evas Saint -
4 sood25 109D. 15H. 2021-Apr-19 Spectral Dancer -
5 PePPeRBox 135D. 2H. 2021-Apr-19 Hierophant -
6 KJIepuk 141D. 23H. 2021-Apr-20 Sagittarius -
7 ShaggyMaster 68D. 18H. 2021-Apr-19 Phoenix Knight -
8 Maledia 55D. 5H. 2021-Apr-19 Spectral Dancer -
9 ShaggyChpok 53D. 10H. 2021-Apr-19 Grand Khavatari -
10 ShaggyBlack 39D. 13H. 2021-Apr-19 Shillien Templar -
11 ShaggyMmm 15D. 15H. 2021-Apr-19 Evas Templar -
12 Kyso 24D. 0H. 2021-Apr-19 Sword Muse -
13 ShaggyXmm 35D. 6H. 2021-Apr-19 Dreadnought -
14 3ae6ok 109D. 3H. 2021-Apr-19 Sword Muse -
15 Hoash 40D. 2H. 2021-Apr-19 Shillien Templar -
16 Otgh 44D. 4H. 2021-Apr-19 Spectral Dancer -
17 Athelhild 12D. 12H. 2021-Apr-19 Soultaker -
18 Meriall 46D. 22H. 2021-Apr-19 Dominator -
19 Romuald1 98D. 16H. 2021-Apr-20 Fortune Seeker -
20 MarucmpHayk 95D. 1H. 2021-Apr-19 Arcana Lord -
21 Sahgui 17D. 11H. 2021-Apr-18 Spectral Master -
22 er 14D. 13H. 2021-Apr-19 Grand Khavatari -
23 ukl 2D. 15H. 2021-Apr-16 Grand Khavatari -
24 fgn 2D. 17H. 2021-Apr-16 Grand Khavatari -
25 vf 2D. 13H. 2021-Apr-16 Grand Khavatari -
26 rp 2D. 6H. 2021-Apr-16 Shillien Templar -
27 htd 15D. 22H. 2021-Apr-16 Sword Muse -
28 gwr 15D. 22H. 2021-Apr-16 Spectral Dancer -
29 dodos7 16D. 2H. 2021-Apr-19 Soultaker -
30 ebr 16D. 10H. 2021-Apr-19 Doomcryer -
31 jhf 15D. 21H. 2021-Apr-16 Evas Saint -
32 kwx 15D. 22H. 2021-Apr-16 Hierophant -
33 tkr 2D. 10H. 2021-Apr-16 Hierophant -
34 kmj 2D. 15H. 2021-Apr-16 Hierophant -
35 ndg 2D. 10H. 2021-Apr-16 Hierophant -
36 vbmn 16D. 10H. 2021-Apr-19 Shillien Templar -
37 wrh 2D. 20H. 2021-Apr-19 Shillien Templar -
38 iou 2D. 21H. 2021-Apr-16 Shillien Templar -
39 cbn 2D. 10H. 2021-Apr-16 Sword Muse -
40 mgo 2D. 15H. 2021-Apr-16 Sword Muse -
41 nhp 2D. 10H. 2021-Apr-16 Sword Muse -
42 dcv 2D. 0H. 2021-Apr-16 Sword Muse -
43 dfv 2D. 11H. 2021-Apr-16 Spectral Dancer -
44 fbh 2D. 15H. 2021-Apr-16 Spectral Dancer -
45 jmg 2D. 9H. 2021-Apr-16 Spectral Dancer -
46 dodos11 2D. 9H. 2021-Apr-16 Soultaker -
47 dodos13 2D. 2H. 2021-Apr-16 Soultaker -
48 yhj 2D. 15H. 2021-Apr-19 Doomcryer -
49 dyr 2D. 17H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
50 bte 2D. 11H. 2021-Apr-16 Doomcryer -
51 rja 2D. 12H. 2021-Apr-16 Evas Saint -
52 hje 2D. 15H. 2021-Apr-16 Evas Saint -
53 hnz 2D. 10H. 2021-Apr-16 Evas Saint -
54 hmo 2D. 6H. 2021-Apr-16 Shillien Templar -
55 dodos9 2D. 10H. 2021-Apr-16 Soultaker -
56 CmpeJIok 25D. 3H. 2021-Apr-19 Sagittarius -
57 Mpoya1 95D. 10H. 2021-Apr-19 Doomcryer -
58 Romualdos 76D. 2H. 2021-Apr-19 Fortune Seeker -
59 Guor 118D. 18H. 2021-Apr-19 Grand Khavatari -
60 Valette 41D. 8H. 2021-Apr-19 Hierophant -
61 sood30 32D. 16H. 2021-Apr-19 Ghost Hunter -
62 vfi 2D. 7H. 2021-Apr-16 Doomcryer -
63 Dodos4 14D. 19H. 2021-Apr-19 Soultaker -
64 nrx 2D. 2H. 2021-Apr-16 Evas Saint -
65 3aeDok 146D. 10H. 2021-Apr-19 Sword Muse -
66 Romualdika 28D. 4H. 2021-Apr-20 Maestro -
67 xvb 2D. 3H. 2021-Apr-16 Hierophant -
68 Romuald 30D. 16H. 2021-Apr-20 Fortune Seeker -
69 hhhp 2D. 15H. 2021-Apr-16 Shillien Templar -
70 nhg 2D. 2H. 2021-Apr-16 Spectral Dancer -
71 SooD 103D. 11H. 2021-Apr-19 Spectral Dancer -
72 dodos10 2D. 14H. 2021-Apr-16 Soultaker -
73 Dodos 66D. 16H. 2021-Apr-19 Soultaker -
74 nhf 2D. 1H. 2021-Apr-16 Sword Muse -
75 Lampapulka 94D. 18H. 2021-Apr-19 Evas Saint -
76 Dodos5 20D. 21H. 2021-Apr-19 Soultaker -
77 Dodos3 19D. 8H. 2021-Apr-19 Soultaker -
78 cvk 2D. 1H. 2021-Apr-16 Doomcryer -
79 Dodos1 19D. 14H. 2021-Apr-19 Soultaker -
80 ydn 2D. 1H. 2021-Apr-16 Hierophant -
81 nhd 2D. 0H. 2021-Apr-16 Spectral Dancer -
82 mji 2D. 1H. 2021-Apr-16 Evas Saint -
83 dodos12 2D. 1H. 2021-Apr-16 Soultaker -
84 Dodos2 16D. 14H. 2021-Apr-19 Soultaker -
85 vfg 2D. 3H. 2021-Apr-16 Grand Khavatari -
86 sde 2D. 4H. 2021-Apr-16 Grand Khavatari -
87 bvd 1D. 21H. 2021-Apr-16 Hierophant -
88 iaf 1D. 12H. 2021-Apr-16 Sword Muse -
89 nhs 1D. 15H. 2021-Apr-16 Doomcryer -
90 nhu 1D. 14H. 2021-Apr-16 Spectral Dancer -
91 Dodos14 1D. 16H. 2021-Apr-16 Soultaker -
92 zfd 1D. 16H. 2021-Apr-16 Evas Saint -
93 ehb 1D. 16H. 2021-Apr-16 Grand Khavatari -
94 hdsf 1D. 23H. 2021-Apr-16 Shillien Templar -
95 yorj 14D. 11H. 2021-Apr-19 Shillien Templar -
96 Graciet 43D. 17H. 2021-Apr-19 Judicator -
97 pykaHa6eDpe 32D. 10H. 2021-Apr-19 Judicator -
98 Darkflare 2D. 14H. 2021-Apr-19 Judicator -
99 ShaggyMilk 63D. 15H. 2021-Apr-19 Dreadnought -
100 mrRush 77D. 12H. 2021-Apr-19 Judicator -
101 Driam 52D. 19H. 2021-Apr-19 Duelist -
102 kakororiojlaX3 2D. 23H. 2021-Apr-19 Sword Muse -
103 Nadara 40D. 16H. 2021-Apr-19 Titan -
104 oyu 15D. 14H. 2021-Apr-08 Shillien Saint -
105 Utbald 22D. 23H. 2021-Apr-19 Judicator -
106 suf 3D. 3H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
107 DeathOfZaken 14D. 3H. 2021-Apr-20 Destroyer -
108 ShaggyMonstr 17D. 9H. 2021-Apr-19 Titan -
109 DeathOfZakenJr 13D. 19H. 2021-Apr-20 Destroyer -
110 RBVarka2rb 0D. 3H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
111 NekrPilgrim 14D. 1H. 2021-Apr-09 Phantom Summoner -
112 RBGCGorgolos 0D. 5H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
113 Kapuku2 0D. 1H. 2021-Mar-25 Elemental Summoner -
114 RBVarka1rb 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
115 RBKetraHecaton 0D. 4H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
116 RBmym2 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
117 RBHsBabocka 0D. 1H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
118 CatHeretic 14D. 1H. 2021-Apr-09 Elemental Summoner -
119 RBVarkaOdinichka 0D. 3H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
120 kpena3 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
121 RBmym3 0D. 1H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
122 RBMOSAnais 0D. 9H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
123 CatWitch 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
124 NekrDisciple 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
125 NekrSacrifice 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
126 RBGC3rb 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
127 Kapuku11 0D. 1H. 2021-Mar-25 Elemental Summoner -
128 kpena1 14D. 4H. 2021-Apr-19 Elemental Summoner -
129 kpena4 0D. 1H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
130 DVTrojki 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
131 RBFogEmber 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
132 CatDarkOmens 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
133 NekrMartyrdom 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
134 RBmym 0D. 4H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
135 RBkakouto 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
136 RBKetraVnizy2 0D. 3H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
137 NekrPatriot 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
138 FOG0 0D. 2H. 2021-Apr-01 Elemental Summoner -
139 CatForbiddenPath 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
140 NekrSaint 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
141 RBmym1 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
142 CatApostate 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
143 NekrWorship 0D. 2H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
144 NekrDevotion 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
145 CatBranded 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
146 Kapuku22 0D. 1H. 2021-Mar-25 Elemental Summoner -
147 GraciaVoda 0D. 5H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
148 Kapuku1 0D. 2H. 2021-Mar-25 Elemental Summoner -
149 RBHeineGvindorr 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
150 RBGCUtenos 0D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
151 RomualdARM3 0D. 16H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
152 RomualdbI4 13D. 1H. 2021-Apr-08 Warsmith -
153 RomualdOTR 0D. 23H. 2021-Apr-20 Bounty Hunter -
154 RomualdARMS 0D. 13H. 2021-Apr-08 Bounty Hunter -
155 RomualdASS80 0D. 4H. 2021-Mar-09 Bounty Hunter -
156 RomualdARM2 0D. 8H. 2021-Apr-18 Warsmith -
157 RomualdASS84 0D. 12H. 2021-Feb-15 Bounty Hunter -
158 RomualdWep2 0D. 10H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
159 RomualdXXX 17D. 1H. 2021-Apr-08 Bounty Hunter -
160 RomualdASS 0D. 18H. 2021-Apr-17 Bounty Hunter -
161 RomualdCP 0D. 10H. 2021-Apr-18 Warsmith -
162 RomualdARMA 0D. 14H. 2021-Apr-08 Bounty Hunter -
163 RomualdWEP 1D. 5H. 2021-Apr-16 Bounty Hunter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб GearsOfWar Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 high five

RPG

اداڪار:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 iOm
  • 04 CicaDraza
  • 05 iDemokrit
  • 06 isi1337
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Divine
  • 09 Elicottero
  • 10 Wiedzmin

سسق:
ڊون   100%
دوڪو   0%
ڏينهن