పుట శీర్షిక: L2 high five quest list Castles High Five ☦ H5 la2 ARK x1 Telugu Classic PTS

శీర్షిక:Gludio Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon ArtOfWar
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 14 Mar 2021 16:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Dion Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon FMD
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 14 Mar 2021 16:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Giran Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon PrayForBelarus
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 14 Mar 2021 16:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Oren Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon Sloniki
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 14 Mar 2021 20:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Aden Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon Карнавал
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 14 Mar 2021 20:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Innadril Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon RegroupTeam
పన్ను:10%
ముట్టడి సమయం:Sun, 14 Mar 2021 20:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Goddard Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon RetroFM
పన్ను:13%
ముట్టడి సమయం:Sun, 14 Mar 2021 16:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Rune Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon iBlackArrow
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 14 Mar 2021 20:00
యాజమాన్యం:
Gludio భూభాగం
Dion భూభాగం
Giran భూభాగం
Oren భూభాగం
Aden భూభాగం
Innadril భూభాగం
Goddard భూభాగం
Rune భూభాగం
Schuttgart భూభాగం
ముట్టడి:

శీర్షిక:Schuttgart Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon SuicideSquad
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 14 Mar 2021 16:00
యాజమాన్యం:

Fortress

పేరు Territory   క్లాన్
Shanty Fortress Gludio КРЕМЕНЬ КРЕМЕНЬ[НЕУДЕРЖИМЫЕ]
Southern Fortress Gludio Petrosyan Petrosyan
Hive Fortress Dion F F
Valley Fortress Giran  
Ivory Fortress Oren OtakuClub OtakuClub[Potatoes]
Narsell Fortress Aden NIRVANA NIRVANA[LovePeaceUnity]
Bayou Fortress Aden pressF pressF
White Sands Fortress Innadril Gotica Gotica[KORIDOR]
Borderland Fortress Goddard NightRiders NightRiders[LovePeaceUnity]
Swamp Fortress Rune Paladilnik Paladilnik
Archaic Fortress Schuttgart OPG OPG[ROMASHKA]
Floran Fortress Dion  
Cloud Mountain Fortress Oren DesperadoS DesperadoS[111]
Tanor Fortress Dion FPG FPG[ORGY]
Dragonspine Fortress Oren Bejausmiai Bejausmiai[300]
Antharas' Fortress Oren BarminVan BarminVan[BarminVanAll]
Western Fortress Oren  
Hunter's Fortress Aden Desolators Desolators[Brotherhood]
Aaru Fortress Innadril ThePeople ThePeople
Demon Fortress Goddard BloodyDestroyers BloodyDestroyers[PogChamp]
Monastic Fortress Rune WNZ WNZ[AnarchyTM]

క్లాన్ Halls

పేరు Territory   క్లాన్
Fortress of Resistance Dion  
Moonstone Hall Gludio Гопота Гопота[упалоЗАБРАЛО]
Onyx Hall Gludio Gotica Gotica[KORIDOR]
Topaz Hall Gludio Holyguns Holyguns
Ruby Hall Gludio Just4Fun Just4Fun
Crystal Hall Gludin  
Onyx Hall Gludin  
Sapphire Hall Gludin  
Moonstone Hall Gludin GG GG[GG]
Emerald Hall Gludin WoodCutters WoodCutters[Outlaws]
The Atramental Barracks Dion Bejausmiai Bejausmiai[300]
The Scarlet Barracks Dion Kattegat Kattegat[VIKINGS]
The Viridian Barracks Dion Desire Desire
Devastated Castle Aden DesperadoS DesperadoS[111]
Bandit Stronghold Oren RetroFM RetroFM[Trololo]
The Golden Chamber Aden FuaElDiego FuaElDiego[HeroForFun]
The Silver Chamber Aden InnerHell InnerHell
The Mithril Chamber Aden BloodLine BloodLine[300]
Silver Manor Aden FPG FPG[ORGY]
Gold Manor Aden ArtOfWar ArtOfWar[77]
The Bronze Chamber Aden LastTime LastTime[TheBigBang]
The Golden Chamber Giran ChildreNofKhorne ChildreNofKhorne[ORGY]
The Silver Chamber Giran X X[1]
The Mithril Chamber Giran Hybrid Hybrid[VsAll]
The Bronze Chamber Giran  
Silver Manor Giran Avengers Avengers
Moonstone Hall Goddard BrothersInArms BrothersInArms[77]
Onyx Hall Goddard AMD AMD[AllMustDie]
Emerald Hall Goddard Desolators Desolators[Brotherhood]
Sapphire Hall Goddard Killuminati Killuminati[NewWorldOrder]
Mont Chamber Rune Хмм Хмм[Ultimatum]
Astaire Chamber Rune Narcosis Narcosis[MystikWorld]
Aria Chamber Rune 13thBand 13thBand[SOBRANIE]
Yiana Chamber Rune LionHeart LionHeart
Roien Chamber Rune Карнавал Карнавал[LovePeaceUnity]
Luna Chamber Rune NightRiders NightRiders[LovePeaceUnity]
Traban Chamber Rune  
Eisen Hall Schuttgart AdventureTime AdventureTime[LandOfOoo]
Heavy Metal Hall Schuttgart BEZZUMNiE BEZZUMNiE
Molten Ore Hall Schuttgart SPARTA SPARTA
Titan Hall Schuttgart DUNE DUNE
Rainbow Springs Goddard RegroupTeam RegroupTeam[PartyRecall]
Wild Beast Reserve Rune iBlackArrow iBlackArrow[Shades]
Fortress of the Dead Rune  

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Castles High Five ☦ H5 la2 ARK x1 Telugu Classic PTS Mmorpg

RPG Lineage 2 ertheia oficial lineage2 top

ప్లేయర్స్:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

SSQ:
డాన్   99.6%
డస్క్   0.4%
డే