పుట శీర్షిక: Lineage 2 classic na High Five 🚨 Servers L2 ARK x1 Telugu Classic PTS

క్లాన్ - DesperadoS.
పేరు సమయం ఉపయోగించండి చివరి లాగిన్ క్లాస్  
1 AEF 96D. 11H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
2 RAIDBOSSMACHINE 88D. 18H. 2021-Mar-02 Arcana Lord -
3 Yivo 98D. 12H. 2021-Mar-02 Cardinal +
4 Stil 97D. 16H. 2021-Mar-02 Doomcryer -
5 Grimtim 98D. 22H. 2021-Mar-02 Titan +
6 DivaythFyr 91D. 6H. 2021-Mar-02 Spectral Master -
7 Dona 84D. 20H. 2021-Mar-02 Sword Muse +
8 Gendolf 81D. 11H. 2021-Mar-02 Evas Saint -
9 Nella 25D. 21H. 2021-Mar-02 Soultaker +
10 Inv1ctus 64D. 10H. 2021-Mar-03 Adventurer +
11 Mona 72D. 18H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer +
12 Lali 29D. 0H. 2021-Mar-02 Soultaker -
13 Blessed 81D. 4H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer +
14 Beta 67D. 11H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
15 Swit 64D. 7H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
16 InsBD 46D. 13H. 2021-Feb-28 Spectral Dancer -
17 Persik 74D. 0H. 2021-Mar-02 Elemental Master -
18 Elinia 44D. 1H. 2021-Jan-30 Evas Saint -
19 SAYRUStheVIRUS 42D. 20H. 2021-Jan-19 Soultaker -
20 Miracle 30D. 16H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
21 Bee 27D. 8H. 2021-Mar-02 Elemental Master -
22 STAR1LETKA 40D. 10H. 2021-Feb-27 Shillien Saint -
23 BPEDUHA 32D. 17H. 2021-Feb-20 Sword Muse -
24 Colt 81D. 0H. 2021-Mar-02 Evas Saint -
25 KOTA 52D. 11H. 2021-Mar-02 Arcana Lord +
26 mMm 29D. 9H. 2021-Feb-13 Elemental Master -
27 Po0MAHbI4 34D. 15H. 2020-Dec-29 Arcana Lord -
28 SamantA 39D. 0H. 2021-Jan-15 Shillien Saint -
29 JIuDu9l 44D. 0H. 2021-Jan-25 Titan -
30 AntKing 24D. 6H. 2021-Jan-28 Hell Knight -
31 TanoR 56D. 10H. 2021-Feb-03 Shillien Templar -
32 Tyr 77D. 0H. 2021-Mar-02 Grand Khavatari -
33 OL1V3R 23D. 20H. 2021-Jan-22 Elemental Master -
34 Nalaya 11D. 12H. 2021-Jan-14 Spectral Master -
35 JustInTime 32D. 4H. 2021-Mar-02 Evas Saint -
36 Fromage 31D. 10H. 2021-Feb-02 Cardinal -
37 Morsik 89D. 7H. 2021-Feb-27 Treasure Hunter +
38 LivingOfDreams 11D. 22H. 2021-Feb-04 Spellsinger -
39 Mercy18rus 26D. 1H. 2021-Feb-22 Elder -
40 DeSaad 76D. 22H. 2021-Mar-02 Inspector +
41 Krasa 75D. 15H. 2021-Mar-02 Warsmith -
42 TryMaster 10D. 18H. 2021-Jan-31 Bladedancer -
43 Dean 30D. 5H. 2020-Dec-31 Bladedancer -
44 grimdod 7D. 5H. 2021-Mar-02 Necromancer +
45 grimBD 39D. 14H. 2021-Mar-02 Bladedancer -
46 K0tiK 41D. 5H. 2021-Feb-14 Warlock -
47 SoundsGreat 9D. 1H. 2021-Feb-26 Warlock -
48 Dnipro 91D. 2H. 2021-Mar-02 Tyrant +
49 dojd1k 11D. 0H. 2021-Mar-01 Elder -
50 RazvedMedved 55D. 16H. 2021-Feb-21 Bladedancer -
51 DarkSum 4D. 1H. 2021-Jan-30 Phantom Summoner -
52 Altruistka 60D. 7H. 2021-Mar-01 Warlock -
53 Pysi 4D. 16H. 2021-Mar-02 Necromancer -
54 NextGIRL 22D. 9H. 2021-Jan-06 Destroyer -
55 Carmina 33D. 16H. 2021-Feb-28 Warcryer +
56 JloKi 3D. 2H. 2021-Feb-27 Berserker -
57 PORNOSTAR 18D. 8H. 2021-Jan-21 Necromancer -
58 DonHose 0D. 23H. 2021-Mar-03 Orc Shaman -
59 GREENCPAKA 4D. 9H. 2021-Mar-01 Orc Raider -
60 Bongacams 0D. 12H. 2021-Mar-03 Dark Wizard -
61 BapkBuff 2D. 6H. 2021-Mar-03 Orc Shaman +
62 crAzyblonde 0D. 5H. 2021-Mar-02 Elven Scout -
63 Fujin 0D. 7H. 2021-Feb-28 Orc Shaman -
64 Askelad 0D. 7H. 2021-Mar-01 Assassin -
65 BestTest 0D. 4H. 2021-Mar-01 Warrior -
66 kacnep 0D. 5H. 2021-Mar-02 Oracle -
67 Pharis 25D. 2H. 2021-Feb-25 Rogue -
68 Enfold 0D. 7H. 2021-Mar-02 Rogue -
69 BloodyBlades 0D. 5H. 2021-Mar-02 Palus Knight -
70 Lapushkin 0D. 5H. 2021-Mar-03 Oracle -
71 DD111 0D. 2H. 2021-Mar-02 Orc Fighter -
72 4Qs 0D. 0H. 2021-Mar-02 Orc Fighter -
73 MaMuHaIIogPra 0D. 1H. 2021-Mar-02 Dark Fighter -
74 Pu1sar 0D. 0H. 2021-Mar-02 Kamael soldier -
75 Firechaos 0D. 1H. 2021-Mar-02 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб DesperadoS Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 h5

RPG L2 Clan image l2 drop spoil patch interlude

ప్లేయర్స్:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mordessa

SSQ:
డాన్   100%
డస్క్   0%
డే