పుట శీర్షిక: Lineage2 on mac Top 100 by PVP,PK High Five ✳ L2 Server ARK x1 Telugu Classic PTS

ఆటలో అక్షరాలు లాగిన్ కాలేదు 60 రోజులు గణాంకాలలో లెక్కించబడవు!

క్లాన్ PvP / PK క్లాస్   క్లాన్  
1 Naru 2549/5 trickster Petrosyan Petrosyan -
2 Antaras 1767/2 Titan   -
3 Lug 1639/4 Titan SuicideSquad SuicideSquad +
4 Whiteb1rd 1361/1 Sagittarius FPG FPG +
5 kriet1 1231/5 Archmage   -
6 DramaTyrg 1161/8 Archmage BarminVan BarminVan -
7 AJS 1053/1 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
8 v 1035/1 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
9 Amistad 1011/2 Doomcryer   -
10 ixLpina 977/17 Bladedancer WMD WMD -
11 Trinity 933/2 Tyrant Гопота Гопота +
12 jghphhhf 926/42 Archmage WMD WMD -
13 Afee 914/10 Mystic Muse   +
14 iPOE 913/1 Archmage WMD WMD +
15 xxEMOxxGOPxx 880/3 Titan   -
16 TvoyOtchim 862/3 Titan OVOSHI OVOSHI -
17 Alesana 856/3 Mystic Muse WMD WMD -
18 Zarazka 852/4 Ghost Hunter Holyguns Holyguns +
19 French 845/3 Sagittarius SuicideSquad SuicideSquad +
20 RiseAgainst 831/5 Archmage WMD WMD -
21 Dimysb 819/1 Titan Stime Stime +
22 Kriet 814/5 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
23 Yuna 788/3 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
24 Pixar 756/2 Dominator Narcosis Narcosis -
25 ArabesQa 741/0 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
26 SpotTaken 738/2 Paladin   -
27 Sorceress 735/7 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
28 XaugaP 711/1 Archmage WMD WMD -
29 DivaythFyr 708/1 Spectral Master DesperadoS DesperadoS -
30 SBSN 685/2 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
31 di 676/3 Archmage   -
32 GoingToHell 671/1 Duelist pressF pressF -
33 ValerY 666/5 Storm Screamer WMD WMD +
34 Nuola 659/6 Mystic Muse   -
35 Grimtim 655/1 Titan DesperadoS DesperadoS +
36 Mawerick 654/18 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow +
37 mahorqa 652/2 Sword Muse   -
38 Tyr 648/3 Grand Khavatari DesperadoS DesperadoS -
39 GG 642/20 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
40 Dallas 634/5 Archmage WMD WMD -
41 rAPE 633/4 Mystic Muse WMD WMD -
42 AMEPuKA 596/0 Shillien Templar КРЕМЕНЬ КРЕМЕНЬ -
43 Yakuzaaa 583/5 Archmage   -
44 JohnCena 583/4 Titan Valars Valars -
45 GoToHell 574/7 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow +
46 JuD 570/4 Arbalester   -
47 Reddoll 564/2 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
48 StarButterfly 540/10 Soul hound iBlackArrow iBlackArrow -
49 RedStar 538/6 Spectral Master LionHeart LionHeart -
50 Danpir 536/1 Archmage WMD WMD -
51 Fallen 527/2 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
52 Acme 526/4 Duelist BarminVan BarminVan -
53 100Vol 519/2 Archmage WMD WMD -
54 Reverenc 518/0 Hell Knight   -
55 Byka 514/30 Archmage   -
56 Belmondo85 513/0 Mystic Muse   -
57 Ableton 503/1 Storm Screamer FPG FPG +
58 Matwik 500/2 Bounty Hunter   -
59 Frost 499/0 Archmage   -
60 KhanasUbigi 496/5 Storm Screamer iBlackArrow iBlackArrow +
61 inigmA 493/3 Mystic Muse   -
62 Aquarii 478/3 Archmage WMD WMD -
63 DeathSpike 471/5 Soultaker pressF pressF -
64 Baron 463/3 Archmage   -
65 WillRol 460/0 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow +
66 xxKPbICAxTbIXAxx 456/1 Bounty Hunter   -
67 GTX 453/1 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
68 BarminVan 452/3 Doombringer BarminVan BarminVan +
69 Pierrot 446/2 Destroyer   -
70 Singtree 444/6 Mystic Muse   -
71 Plex 427/19 Grand Khavatari NightRiders NightRiders -
72 Bellmere 421/7 Mystic Muse WMD WMD -
73 Tokpa 420/3 Archmage   -
74 taksa 420/2 Archmage   +
75 Error101 417/7 Doombringer FPG FPG -
76 eSports 413/4 Phoenix Knight Desolators Desolators +
77 Klinskoe 409/5 trickster Карнавал Карнавал +
78 BlackForce 408/28 Sagittarius Карнавал Карнавал +
79 Zidi 406/4 Soultaker Paladilnik Paladilnik -
80 I 405/3 Elemental Master Integra Integra -
81 AZ 399/4 Archmage WMD WMD -
82 Pride 391/3215 Grand Khavatari Pain Pain -
83 Escan0r 388/1 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
84 Dima 386/1 Sword Muse   -
85 Maria 381/0 Storm Screamer FPG FPG -
86 AmaruAtmos 378/2 Sagittarius Карнавал Карнавал -
87 RazvY 375/13 Duelist FPG FPG -
88 WindRider 375/0 Wind Rider Карнавал Карнавал +
89 MTH 372/1 Soul hound BarminVan BarminVan -
90 M4xell 364/8 Storm Screamer iBlackArrow iBlackArrow -
91 Zu 359/0 Shillien Saint   +
92 Songstress 357/2 Mystic Muse FMD FMD -
93 Atlantis 350/7 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
94 Kunitsa 346/1 Archmage WMD WMD -
95 Persik 344/0 Elemental Master DesperadoS DesperadoS +
96 Feann 338/2 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
97 Hu4ep 335/4 Warlock NoStress NoStress -
98 lola 331/1 Arcana Lord FPG FPG +
99 Madoka 330/1 Archmage Карнавал Карнавал -
100 Figure09 329/10 Grand Khavatari pressF pressF -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Top 100 by PVP,PK High Five ✳ L2 Server ARK x1 Telugu Classic PTS L2 hf

RPG L2 drop spoil lineage 2 3rd class skills

ప్లేయర్స్:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

SSQ:
డాన్   99.6%
డస్క్   0.4%
డే