పుట శీర్షిక: Lineage ios SSQ HighFive ⚜ L2 H5 Federation x15 Telugu Classic PTS

డే 13 ముద్ర ప్రభావం
07/03/21 23:53
సోమవారం మారుతోంది
18:00 వద్ద (GMT +3)
డాన్   33.6%
డస్క్   66.4%

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб MMORPG SSQ HighFive ⚜ L2 H5 Federation x15 Telugu Classic PTS High five

RPG Lineage 2 revolution lineage 2 c3 server

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 iDemokrit
  • 03 DaqpHa
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 Greddys
  • 10 ExoTrela

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే  13