పుట శీర్షిక: Lineage 2 clan hall Last 100 kills HighFive ✳ la2 h5 Federation x15 Telugu Classic PTS

ఆటలో అక్షరాలు లాగిన్ కాలేదు 60 రోజులు గణాంకాలలో లెక్కించబడవు!

చార్ పేరు కిల్
1 aTaTaXa 1354
2 GaMaToS 1054
3 Aquariu5 714
4 wapkaAa 712
5 Rombelx7 580
6 McBurningMan 532
7 Holopka 517
8 h1Bro 424
9 Spatifilum 412
10 IIuH9l 341
11 Eskimo 337
12 papaflesas 333
13 SuperFireMan 296
14 AyeShnaya 273
15 spellko 266
16 10x10 264
17 GogolBordeo 260
18 HAMM0ND 250
19 Shandis 230
20 Renamed5344 229
21 iSheri 222
22 Wiedzmin 220
23 CIBC 219
24 Kilfire 217
25 ShoulderThrust 190
26 JKj 189
27 Prosvik 189
28 lPerfecto 176
29 MisticMouse 172
30 superslab 169
31 xMagnix 167
32 sonex 164
33 BerettaSniper 151
34 MALIIK 149
35 Offi 141
36 Selli 140
37 xIcerinKx 140
38 Killlmaster 136
39 Rombelx 136
40 Sor4eg 136
41 Renaissance 132
42 sofafestival 130
43 R3x 128
44 Elynnea 127
45 Dodos 127
46 archanqell 123
47 SnakEyes 112
48 Galadriell 109
49 iAsgard 105
50 CapitoshkA 102
51 Rebecka 99
52 KyJlbTiBaToP 98
53 lllHiTechlll 97
54 RaduKz 96
55 IKosta 96
56 PerfectHarmony 94
57 Okpuk 90
58 Citation 90
59 xSucub 88
60 zn11 87
61 BRMNVNM 86
62 DOLF1US 85
63 SilentSeason 83
64 Medellin 82
65 Sa1via 81
66 xBasu 81
67 zBUIIIz 80
68 pwnz 78
69 SaXa 77
70 Angtoria 74
71 KCEHl9l 73
72 NEMCI 71
73 Silmari 71
74 7Wolf 71
75 IDF 68
76 Insriron 68
77 OgreSpirit 67
78 xBorzUMx 66
79 Polemos 66
80 Angelkiller 66
81 Philadelph1a 66
82 PhantasyStar 64
83 Cutter 64
84 Daimon 63
85 Zenobios 63
86 lMrJoker 62
87 Dizzu 62
88 KJlEPA 61
89 SweetOneLife 60
90 tanez 60
91 Brutally 60
92 GL01 60
93 Reloader 56
94 Cukorfalat 55
95 LCBO 54
96 OpaNa 53
97 rtjjuy 53
98 Karellina 51
99 IIepeKyp 51
100 Demokrit 51
చార్ పేరు PK లో
OrcFighter 172
Judge01 66
Malicienta 65
Kura100 47
Renamed315860 45
DytDOD2 37
Wiedzmin 36
MisticMouse 33
Hopeness 30
AbuSimbel 26
5468fu38 25
Alekseewna 24
Astettyq 24
McBurningMan 23
CIBC 17
pepushe 17
Prosvik 15
Brummell 14
GloryHoly 14
Otikus 14
xPr1ZraKx 14
Ovy 13
HeadAndShoulders 12
superslab 12
glfd 11
JKj 10
MezarSPS 10
Daimon 9
Mereda 9
NEMCI 9
HowYesNo 8
OrcSoul 8
Dizzu 7
AyeShnaya 7
iSheri 7
Kaisy 7
Khaos 7
ork100k 7
SH111 7
Shandis 7
ALLlOKA 6
Aquariu5 6
IIepeKyp 6
Nurin 6
RaduKz 6
Sa1via 6
SABIK 6
DeJIuTaHTKa 5
Citation 5
Eleanoree 5
IIK 5
Jo 5
julia22 5
KCEHl9l 5
MALIIK 5
MOTblJIb 5
papaflesas 5
archanqell 4
Anilmaldor 4
BuffPuf 4
BladeIzyminka 4
GhostDefender 4
HAMM0ND 4
iApollon 4
iorcidi 4
Khoroza 4
KyJlbTiBaToP 4
Lambdadelta 4
lPerfecto 4
Luvr 4
Soywapa 4
Spatifilum 4
zIIIKAz 4
dodsou4 3
BRIGAND 3
CesgornCZ 3
CEPAHA 3
7Wolf 3
Adviser 3
Hayduk 3
Heylikii 3
iamkpyz 3
KJlEPA 3
kliinok 3
N1cky 3
OpaNa 3
Renamed74594 3
swmlaba 3
Tsukiko 3
xEEx 3
Yuudaix5 3
A36yk4 2
aefbars3 2
Anilight 2
Atis 2
bd513 2
BBee 2
Casue 2
Cein 2
cccccccc12 2
చార్ పేరు కిల్డ్
Myడేko 220
0WC0 219
sbrodడాన్ 211
BAPAHA 210
0DoD0 209
3CblH 209
sbrodls 208
sbrodcub 207
sbrodడస్క్ 207
sbrodcommon 206
BAPAH 206
sbrodca 203
xCXPOHx 203
sbrodmat 195
sbrodbook 187
VarCoV 187
sbrodpet 186
CKBO 173
sbrodrec 166
BopoHca 152
NEMCI 130
Medellin 129
wapkaAa 119
0Run 106
CIBC 102
CesgornCZ 102
Pin 97
Polemos 96
Spatifilum 95
Kamaelax15 88
faith 84
TBx42 76
TBx13 76
TBx24 76
TBx32 75
TBx31 75
TBx14 75
TBx21 75
TBx22 75
TBx12 75
TBx11 74
TBx25 74
TBx51 74
Aquariu5 73
TBx41 73
nesib 73
TBx23 73
TBx43 73
sonic 73
ShoulderThrust 72
TBx52 72
TBx15 71
iAsgard 69
Stekakias 67
iSheri 66
Baffkko5 65
Myr3uk 65
IlIlseren1tyIllI 62
Voinov001 61
WuWKu002 61
SuMoneR001 61
Tankin001 61
Voinov002 61
WuWKu001 61
SuMoneR002 61
GnomiK001 61
Tankin002 61
Vandoom 60
IIuH9l 60
GnomiK002 60
TPE3Bblu 60
IceCreamOff 60
3aliv 58
DEAUR 56
SAIONA 56
SIILVA 56
lim 56
SAMIIR 56
BIANA 56
SaXa 56
sonex 55
zupinka 55
Heal100k 55
elegbot 55
Ty6puk 55
Renamed23568 55
xBorzUMx 54
SnakEyes 54
Daimon 53
tvgogol2 52
tvgogol1 52
tvgogol5 52
tvgogol4 52
DozZzorka 52
tvgogol3 52
zBUIIIz 52
Anum 50
PhantasyStar 50
xMagnix 50
OverOfLords 49

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 Last 100 kills HighFive ✳ la2 h5 Federation x15 Telugu Classic PTS L2 hf

RPG Lineage 2 live stream l2 high five dupe items

ప్లేయర్స్:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 KingMast3r
  • 04 iDemokrit
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Elicottero
  • 09 lMyDream
  • 10 Demokrit

SSQ:
డాన్   100%
డస్క్   0%
డే