పుట శీర్షిక: Lineage 2 server top Unban account HighFive 🌟 Top Server Federation x15 Telugu Classic PTS

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Lineage 2 RPG Unban account HighFive 🌟 Top Server Federation x15 Telugu Classic PTS Lineage 2 server

RPG

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 iDemokrit
  • 03 DaqpHa
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 Greddys
  • 10 ExoTrela

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే  14