పుట శీర్షిక: Lineage2 kendell Unban character HighFive 🎮 Server L2 Federation x15 Telugu Classic PTS

టాప్ అప్ ఖాతా
నిషేధించిన పాత్ర
పొడవు 1-16:
  
సర్వర్:
  
కోడ్
పొడవు 4:
  
 
  చిత్రాన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి


РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] Unban character HighFive 🎮 Server L2 Federation x15 Telugu Classic PTS L2 server

RPG Lineage2 dyes lineage hf

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 DaqpHa
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Divine
  • 05 SilentFaith
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Greddys
  • 08 ExoTrela
  • 09 Astettyq
  • 10 iOm

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే