పుట శీర్షిక: Ertheia lineage SSQ HighFive ⚜ L2 H5 Federation x15 Telugu Classic PTS

డే 11 ముద్ర ప్రభావం
22/01/21 13:30
సోమవారం మారుతోంది
18:00 వద్ద (GMT +3)
డాన్   43.34%
డస్క్   56.66%

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб MMORPG SSQ HighFive ⚜ L2 H5 Federation x15 Telugu Classic PTS High five

RPG L2 high five exp guide lineage 2 ertheia armor

ప్లేయర్స్:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

SSQ:
డాన్   46.41%
డస్క్   53.59%
డే  11