పుట శీర్షిక: Lineage 2 official servers SSQ HF Part5 🏁 lineage 2 server Mad PVP x1000 Telugu Classic PTS

డే 5 పోటీ
27/02/21 00:18
సోమవారం మారుతోంది
18:00 వద్ద (GMT +3)
డాన్   100%
డస్క్   0%

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Lineage 2 SSQ HF Part5 🏁 lineage 2 server Mad PVP x1000 Telugu Classic PTS Game server

RPG Lineage 2 dark

ప్లేయర్స్:
  • 01 ReebooK
  • 02 CTPEJIa
  • 03 Fr0sT
  • 04 Radamanthys
  • 05 legalaz
  • 06 RuNi
  • 07 Disguise
  • 08 ECTECTBO
  • 09 Зевс
  • 10 Люциан

SSQ:
డాన్   99.8%
డస్క్   0%
День