పుట శీర్షిక: L2 high five attribute Unban account HF Part5 🚀 L2 H5 Mad PVP x1000 Telugu Classic PTS

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб MMORPG Unban account HF Part5 🚀 L2 H5 Mad PVP x1000 Telugu Classic PTS Lineage 2 essence

RPG

ప్లేయర్స్:
  • 01 Fr0sT
  • 02 Radamanthys
  • 03 legalaz
  • 04 RuNi
  • 05 Зевс
  • 06 Люциан
  • 07 Chunya
  • 08 CorteZ
  • 09 ReebooK
  • 10 Disguise

SSQ:
డాన్   99.8%
డస్క్   0%
День  11