ชื่อหน้า: L2 drop giant codex Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Thai Classic PTS

บัญชีผู้ใช้: แขก เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้

ตัวละครที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบในเกม 60 วันจะไม่ถูกนับในสถิติ!

  ตระกูล พันธมิตร เครื่องเล่น Sum/Avg lvl ระดับ
1 WAGtheDOGKkLlAaNn KkLlAaNn [WAGtheDOG] 195 16233 / 83 11
2 COHAPAngelsOfDeath AngelsOfDeath [COHAP] 190 16119 / 84 11
3 RAIDSKYxLEGION SKYxLEGION [RAID] 173 14661 / 84 11
4 LigthWindImmortalUnits ImmortalUnits [LigthWind] 176 14625 / 83 11
5 TrifleFortPlay4GoldenStark GoldenStark [TrifleFortPlay4] 163 13760 / 84 11
6 GlobalIncEspadax15 Espadax15 [GlobalInc] 162 13533 / 83 11
7 LigthWindRamsheart Ramsheart [LigthWind] 160 13120 / 82 11
8 CoalitionGearsOfWar GearsOfWar [Coalition] 163 11973 / 73 11
9 ToTheStarsCOSMO COSMO [ToTheStars] 139 11705 / 84 11
10 COHAPBlizzard Blizzard [COHAP] 135 11083 / 82 11
11 100JIbHuK3epr 3epr [100JIbHuK] 147 10969 / 74 11
12 FregaFantom Fantom [Frega] 133 10398 / 78 11
13 VORONDeathSpell DeathSpell [VORON] 126 10154 / 80 11
14 Чернобыльxaxol xaxol [Чернобыль] 117 9849 / 84 11
15 Triada7HeroesOfTemple HeroesOfTemple [Triada7] 115 9343 / 81 11
16 LordOfFateRapidDeath RapidDeath [LordOfFate] 109 9239 / 84 11
17 COHAPBlackbusterz Blackbusterz [COHAP] 112 8981 / 80 11
18 LoyalitylTroYl lTroYl [Loyality] 102 8462 / 82 11
19 MeMainelAureole elAureole [MeMain] 99 7983 / 80 11
20 DemonesDemonsGuard DemonsGuard [Demones] 132 7906 / 59 11
21 SpartaAltair Altair [Sparta] 83 6720 / 80 11
22 GlobalIncCourts Courts [GlobalInc] 78 6593 / 84 11
23 QuiethouseDarkMight DarkMight [Quiethouse] 73 6152 / 84 11
24 CatharsisRisingForce RisingForce [Catharsis] 76 6089 / 80 11
25 GlobalIncBalboa Balboa [GlobalInc] 69 5528 / 80 11
26 TriadaHeroesOfTemplex HeroesOfTemplex [Triada] 54 4525 / 83 11
27 SynergyКапиталъ Капиталъ [Synergy] 55 4525 / 82 11
28 Syrja Syrja   41 3340 / 81 11
29 MegalopolisGodSlayers GodSlayers [Megalopolis] 38 3192 / 84 11
30 TheAbyssInsomians Insomians [TheAbyss] 33 2665 / 80 11
31 TheAbyssOutSiders OutSiders [TheAbyss] 30 2530 / 84 11
32 PulaBleagaQQ QQ [PulaBleaga] 26 2183 / 83 11
33 NLoiNewLife NewLife [NLoi] 23 1918 / 83 11
34 Diversiya Diversiya   21 1619 / 77 11
35 SkyXEpiC EpiC [SkyX] 12 1016 / 84 11
36 AngelsAndDemonsSongOfLife SongOfLife [AngelsAndDemons] 12 904 / 75 11
37 Horizon Horizon   10 833 / 83 11
38 IIEPLLbl IIEPLLbl   9 765 / 85 11
39 HeroesOfAmberAmber Amber [HeroesOfAmber] 9 708 / 78 11
40 InSoLenT9kRenamedw15079 Renamedw15079 [InSoLenT9k] 8 673 / 84 11
41 100 100   10 668 / 66 11
42 Renamedw25271 Renamedw25271   8 666 / 83 11
43 ShadeSx7Renegade Renegade [ShadeSx7] 8 666 / 83 11
44 Renamedw28605 Renamedw28605   5 413 / 82 11
45 NovaImpTroY TroY [NovaImp] 3 205 / 68 11
46 IndependenTp5TrampS TrampS [IndependenTp5] 2 170 / 85 11
47 back2warExpendables Expendables [back2war] 3 158 / 52 11
48 shadesRenamedw203 Renamedw203 [shades] 1 85 / 85 11
49 SecretService SecretService   1 59 / 59 11
50 RequiemForADream RequiemForADream   133 10250 / 77 10
51 HOKAGETMP TMP [HOKAGE] 131 9988 / 76 10
52 BigFuckingGun BigFuckingGun   98 8185 / 83 10
53 HospiceNightWatch NightWatch [Hospice] 94 7410 / 78 10
54 SERB SERB   84 6600 / 78 10
55 GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5   85 6003 / 70 10
56 WAR5mCTPAX CTPAX [WAR5m] 67 5482 / 81 10
57 EnterPrizeMenaceIISociety MenaceIISociety [EnterPrize] 82 5114 / 62 10
58 TheAbyssBarons Barons [TheAbyss] 59 5005 / 84 10
59 NoPanicNoPanicx3 NoPanicx3 [NoPanic] 60 4704 / 78 10
60 227p5RetroFM RetroFM [227p5] 36 3046 / 84 10
61 LikeaBossAmT AmT [LikeaBoss] 36 2722 / 75 10
62 DesperadoS DesperadoS   24 2000 / 83 10
63 TheBestRoYaLStars RoYaLStars [TheBest] 21 1754 / 83 10
64 DominionFinalHope FinalHope [Dominion] 9 764 / 84 10
65 VeritaS VeritaS   7 595 / 85 10
66 bbpeEnemyDown EnemyDown [bbpe] 7 593 / 84 10
67 MilitaryCompanyNorthWind NorthWind [MilitaryCompany] 7 593 / 84 10
68 Kov4eg7GOA GOA [Kov4eg7] 4 340 / 85 10
69 SilentOrderRenamedw22514 Renamedw22514 [SilentOrder] 4 340 / 85 10
70 ОПГОПГ ОПГ [ОПГ] 4 340 / 85 10
71 BestFriedsTimeToDie TimeToDie [BestFrieds] 3 249 / 83 10
72 BalanceKamelot Kamelot [Balance] 2 170 / 85 10
73 MyWayRenamedw29579 Renamedw29579 [MyWay] 2 169 / 84 10
74 SpartanAegisInfectedUnits InfectedUnits [SpartanAegis] 1 85 / 85 10
75 JGNRenamedw26582 Renamedw26582 [JGN] 1 85 / 85 10
76 rnsns96 96 [rnsns] 1 84 / 84 10
77 CondemnedRenamedw320 Renamedw320 [Condemned] 1 83 / 83 10
78 ORGYp5Renamedw25391 Renamedw25391 [ORGYp5] 1 82 / 82 10
79 vTvoeiMamke32cm 32cm [vTvoeiMamke] 143 11953 / 83 9
80 DODDIva Iva [DODD] 110 8703 / 79 9
81 VINDxVINDx xVINDx [VIND] 97 7888 / 81 9
82 escortRise Rise [escort] 104 7640 / 73 9
83 Enc7Renamedw24233 Renamedw24233 [Enc7] 110 7609 / 69 9
84 ДревлянеDrevlyane Drevlyane [Древляне] 99 6868 / 69 9
85 EscortService EscortService   83 6566 / 79 9
86 СлабоумиеОтвага СлабоумиеОтвага   93 6237 / 67 9
87 MegalopolisComplexions Complexions [Megalopolis] 82 6022 / 73 9
88 Elmorex7NAI NAI [Elmorex7] 72 5698 / 79 9
89 RlPBEETLES BEETLES [RlP] 68 5632 / 82 9
90 SuperDuperAllyOrzelBialyx3 OrzelBialyx3 [SuperDuperAlly] 76 5144 / 67 9
91 BloodMoonForestDevils ForestDevils [BloodMoon] 59 4456 / 75 9
92 Renamedw16444 Renamedw16444   54 4222 / 78 9
93 ReaNimator ReaNimator   46 3351 / 72 9
94 BloodOrderRectifiedSpirit RectifiedSpirit [BloodOrder] 49 3196 / 65 9
95 BalanceForsakeN ForsakeN [Balance] 37 3134 / 84 9
96 FSallyFrenzySoul FrenzySoul [FSally] 45 3081 / 68 9
97 MortimerRenamedw7261 Renamedw7261 [Mortimer] 44 3078 / 69 9
98 NorthWindTheTridentWar TheTridentWar [NorthWind] 47 2989 / 63 9
99 TrifleFortPlay4SYRJAsap SYRJAsap [TrifleFortPlay4] 35 2804 / 80 9
100 HospiceUnderground Underground [Hospice] 24 2036 / 84 9

[1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Lineage 2 Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Thai Classic PTS Lineage 2 essence

RPG L2 drop spoil patch interlude lineage 2 50 vs 50

เครื่องเล่น:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 iOm
  • 04 CicaDraza
  • 05 iDemokrit
  • 06 isi1337
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Divine
  • 09 Elicottero
  • 10 Wiedzmin

SSQ:
รุ่งอรุณ   100%
พลบค่ำ   0%
วัน