صفحہ کا عنوان: L2 gracia High Five 🚨 Servers NewWorld ARK x1 Urdu Classic PTS

کھاتہ: مہمان بطور صارف لاگ ان ہوں
قبیلہ - iBlackArrow.
نام وقت استعمال کریں آخری لاگ ان کلاس  
1 3ae6y4ka 182D. 7H. 2021-Sep-22 Spectral Dancer -
2 Shepy 110D. 13H. 2021-Sep-22 Shillien Templar -
3 Emilia 55D. 6H. 2021-Sep-16 Sword Muse -
4 SaintAlex 140D. 15H. 2021-Sep-22 Sword Muse -
5 WarkCov 146D. 22H. 2021-Sep-22 Doomcryer -
6 HO4b 114D. 3H. 2021-Sep-18 Shillien Templar -
7 Kas 107D. 3H. 2021-Sep-22 Doomcryer -
8 ThisIsDestr 52D. 23H. 2021-Sep-20 Titan -
9 Kotu 93D. 22H. 2021-Sep-22 Arcana Lord -
10 Road 78D. 6H. 2021-Sep-22 Sword Muse -
11 Jora 36D. 21H. 2021-Sep-22 Doomcryer -
12 IOI 134D. 1H. 2021-Sep-22 Evas Saint -
13 VladKuvalda 115D. 14H. 2021-Sep-22 Cardinal -
14 Helsa 112D. 0H. 2021-Sep-22 Spectral Dancer -
15 Ma1ivaN 43D. 12H. 2021-Sep-22 Adventurer -
16 Mariot 129D. 15H. 2021-Sep-22 Titan -
17 MOCKBA 61D. 19H. 2021-Sep-18 Spectral Dancer -
18 JeniferPopez 190D. 0H. 2021-Sep-22 Moonlight Sentinel +
19 Dachi 59D. 13H. 2021-Sep-21 Doomcryer -
20 FakTopCTpaxa 99D. 2H. 2021-Sep-22 Elemental Master -
21 ShveD 137D. 17H. 2021-Sep-15 Soul hound -
22 Zayka 125D. 19H. 2021-Sep-07 Cardinal -
23 Anakima 28D. 13H. 2021-Sep-22 Storm Screamer -
24 FrenzyBOY 48D. 14H. 2021-Sep-22 Titan -
25 Grizmani 97D. 20H. 2021-Sep-18 Hierophant -
26 Dnishe 50D. 14H. 2021-Sep-21 Sword Muse -
27 GoToHell 118D. 13H. 2021-Sep-22 Mystic Muse -
28 Bloodrocuted 30D. 8H. 2021-Sep-20 Duelist -
29 ZombiaQ 81D. 21H. 2021-Mar-30 Archmage -
30 Kozel 42D. 7H. 2021-Sep-21 Shillien Templar -
31 PodrygaDryga 88D. 3H. 2021-Sep-18 Arcana Lord -
32 Granion 31D. 14H. 2021-Sep-16 Soultaker -
33 Arias 35D. 1H. 2021-Sep-20 Ghost Sentinel -
34 DOOM 117D. 12H. 2021-Sep-21 Doomcryer -
35 NuSha 102D. 14H. 2021-Sep-22 Shillien Saint -
36 Sorceress 90D. 14H. 2021-Sep-20 Archmage -
37 MyDream 33D. 5H. 2021-Sep-22 Spectral Dancer -
38 Rachina 52D. 8H. 2021-Sep-21 Spectral Dancer -
39 Nikito 89D. 13H. 2021-Sep-17 Soultaker -
40 Jptr 132D. 6H. 2021-Sep-22 Dominator -
41 GG 89D. 20H. 2021-Sep-22 Archmage -
42 TOPDOD 26D. 7H. 2021-Sep-18 Soultaker -
43 MeTaLeK 32D. 0H. 2021-Sep-22 Evas Saint -
44 ThisIsGlory 44D. 20H. 2021-Sep-15 Dreadnought -
45 Mnemonika 79D. 4H. 2021-Sep-06 Spectral Master -
46 Scandal 116D. 0H. 2021-Sep-22 Hierophant -
47 AceOfSpades 130D. 11H. 2021-Sep-17 Titan -
48 nobunaga 127D. 10H. 2021-Sep-22 Fortune Seeker -
49 Husk 100D. 17H. 2021-Sep-22 Soultaker -
50 Rosari0Agro 86D. 14H. 2021-Sep-06 Spectral Master -
51 healqa 33D. 17H. 2021-Sep-18 Cardinal -
52 tasy 92D. 3H. 2021-Sep-20 Elemental Master -
53 COCbI4 17D. 13H. 2021-Sep-18 Soultaker -
54 Aphennessh 56D. 21H. 2021-Sep-16 Shillien Saint -
55 Petyshara 39D. 3H. 2021-Sep-21 Soultaker -
56 DjTank 21D. 1H. 2021-Sep-20 Shillien Templar -
57 Aim 39D. 15H. 2021-Sep-15 Phoenix Knight -
58 FastFarm 0D. 6H. 2021-Sep-20 Titan -
59 Shalava 35D. 13H. 2021-Sep-20 Shillien Saint -
60 Hetfield 18D. 22H. 2021-Sep-20 Temple Knight -
61 KEKW 44D. 21H. 2021-Sep-21 Elemental Master -
62 Dod13 14D. 2H. 2021-Sep-02 Soultaker -
63 rawuw 28D. 7H. 2021-Sep-02 Soultaker -
64 Leapsy 32D. 0H. 2021-Sep-16 Soul breaker -
65 YouNext 103D. 11H. 2021-Sep-22 Judicator -
66 PSY 41D. 5H. 2021-Sep-21 Judicator -
67 Naru 52D. 2H. 2021-Sep-20 Judicator -
68 iLost 0D. 21H. 2021-Sep-20 Destroyer -
69 TvoyaMamka 84D. 0H. 2021-Sep-18 Titan -
70 SexyBlow 1D. 0H. 2021-Sep-17 Wind Rider -
71 KISKIS 42D. 11H. 2021-Sep-09 Phantom Summoner -
72 DA322 30D. 8H. 2021-Sep-15 Dark Avenger -
73 Hihi 33D. 18H. 2021-Sep-15 Shillien Elder -
74 DA228 2D. 5H. 2021-Sep-16 Dark Avenger -
75 TopBD 44D. 0H. 2021-Sep-15 Bladedancer -
76 Firelady 36D. 23H. 2021-Sep-15 Bishop -
77 TopDA 37D. 17H. 2021-Sep-15 Dark Avenger -
78 ZloyPizdyk 30D. 12H. 2021-Sep-20 Titan -
79 TopDestrAq 0D. 15H. 2021-Sep-16 Destroyer -
80 PopezSork 0D. 7H. 2021-Sep-22 Sorcerer -
81 NerV 66D. 5H. 2021-Sep-13 Dominator -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб IBlackArrow Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 h5

RPG

کھلاڑی:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 Werdandy
  • 03 Anakima
  • 04 S7stemD0wn
  • 05 AceOfSpades
  • 06 nobunaga
  • 07 PSY
  • 08 ShveD
  • 09 Naru
  • 10 YouNext

Ssq:
ڈان کی   100%
شام   0%
دن  10