Tiêu đề trang: Lineage 2 gameplay 2017 Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Vietnamese Classic PTS

Nhân vật không đăng nhập trong trò chơi 60 ngày không được tính vào số liệu thống kê!

  Bang hội Đồng minh Người chơi Tổng PVP Tổng PK Cấp độ
1 GolDeN GolDeN [IIIok] 143 92555 24 11
2 Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse [IIIok] 88 3742 1763 9
3 EvilDeath EvilDeath [IIIok] 45 1977 0 11
4 NZ NZ   74 252 1504 8
5 RAMPAGE RAMPAGE   8 129 3 5
6 Oplokus Oplokus [NoFear] 5 60 2 8
7 IIIok IIIok [Resist] 1 3 4 5
8 KnightsTemplar KnightsTemplar   3 2 0 8
9 Eternal Eternal [Re] 2 2 0 5
10 PaKu PaKu   2 2 1 2
11 Huxy9Ice Huxy9Ice   1 2 0 2
12 AcademyCity AcademyCity [Gvardia] 13 1 0 10
13 Beta Beta   11 1 0 5
14 HacHe3a6aH9lT HacHe3a6aH9lT   1 1 0 5
15 ULtimatOR ULtimatOR   1 1 0 5
16 Gnums Gnums   1 1 0 2
17 TOYS TOYS [DetecteD] 1 0 0 9
18 0nix 0nix   1 0 0 8
19 XTeam XTeam   16 0 0 7
20 Pivasik Pivasik   4 0 0 5
21 Angels Angels   1 0 0 5
22 NJZ NJZ   1 0 0 5
23 Ra Ra   1 0 0 5
24 SamiyOhClan SamiyOhClan   1 0 0 5
25 WHAPOR WHAPOR   1 0 0 5
26 95drop 95drop   1 0 0 3
27 CreateYourDreams CreateYourDreams   1 0 0 3
28 KingsOfL2 KingsOfL2   1 0 0 3
29 KapoHaBupyc KapoHaBupyc   2 0 0 2
30 99WH 99WH   1 0 0 2
31 GnumsII GnumsII   1 0 0 2
32 wh wh   1 0 0 2
33 wh1 wh1   1 0 0 2
34 WHforXAPBECTEP WHforXAPBECTEP   1 0 0 2

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Vietnamese Classic PTS Pts high five

RPG Lineage com lineage 2 ost

Người chơi:
  • 01 KoTee4ka
  • 02 FoxMulder
  • 03 Nansy
  • 04 Skatinka
  • 05 PaCTaFaP9HuH
  • 06 NZ1
  • 07 Avendila
  • 08 NoBoobs
  • 09 3JIou4oIIuk
  • 10 Scarlett