Tiêu đề trang: Lineage 2 xbox one SSQ HighFive ⚜ L2 H5 Federation x15 Vietnamese Classic PTS

RPG Lineage windows lineage am

Người chơi:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 KingMast3r
  • 04 iDemokrit
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Elicottero
  • 09 lMyDream
  • 10 Demokrit

Ssq:
Bình minh   100%
Hoàng hôn   0%
Ngày