Tiêu đề trang: Lineage2 vtc Clans toip by Level sum HighFive 🚀 L2 Server Federation x15 Vietnamese Classic PTS

  Bang hội Đồng minh Người chơi Sum/Avg lvl Cấp độ
1501 ten3 ten3   30 1648 / 54 3
1502 dfgd dfgd   25 1630 / 65 3
1503 KykJIycKLAN26 KykJIycKLAN26   25 1621 / 64 3
1504 qwrwerw qwrwerw   25 1597 / 63 3
1505 KykJIycKLAN25 KykJIycKLAN25   25 1596 / 63 3
1506 dhgse dhgse   25 1573 / 62 3
1507 JluxTo JluxTo   21 1555 / 74 3
1508 Kub Kub   30 1555 / 51 3
1509 Kub2 Kub2   29 1500 / 51 3
1510 SM00RFbl SM00RFbl   19 1499 / 78 3
1511 телепу3ики телепу3ики   19 1489 / 78 3
1512 gcmFarm4 gcmFarm4   28 1487 / 53 3
1513 gcmFarm5 gcmFarm5   28 1486 / 53 3
1514 Пихто Пихто   19 1442 / 75 3
1515 gcmFarm3 gcmFarm3   26 1434 / 55 3
1516 Renamedg23545 Renamedg23545   18 1408 / 78 3
1517 tvinzaliv1 tvinzaliv1   17 1381 / 81 3
1518 Zagorecka Zagorecka   25 1377 / 55 3
1519 ten6 ten6   25 1350 / 54 3
1520 CAMOH CAMOH   23 1317 / 57 3
1521 myma myma   21 1264 / 60 3
1522 Insistent Insistent   18 1228 / 68 3
1523 ten1 ten1   22 1219 / 55 3
1524 Wargs Wargs   16 1201 / 75 3
1525 TVfarm TVfarm   26 1185 / 45 3
1526 pin4er pin4er   29 1174 / 40 3
1527 ZergAttacke ZergAttacke   27 1162 / 43 3
1528 Dodge Dodge   14 1156 / 82 3
1529 kub3 kub3   26 1148 / 44 3
1530 wewanwar wewanwar   16 1121 / 70 3
1531 ten5 ten5   21 1120 / 53 3
1532 NaS0SNiki NaS0SNiki   15 1117 / 74 3
1533 BlueBarracuda BlueBarracuda   18 1113 / 61 3
1534 ten2 ten2   20 1095 / 54 3
1535 Renamedw21769 Renamedw21769   13 1069 / 82 3
1536 СемейкаАдамс СемейкаАдамс   14 1047 / 74 3
1537 ten4 ten4   19 1029 / 54 3
1538 AnalMasters AnalMasters   12 1018 / 84 3
1539 Salamander Salamander   15 982 / 65 3
1540 UKRAINE UKRAINE   11 915 / 83 3
1541 NewWave9k NewWave9k   11 907 / 82 3
1542 Boca Boca   11 904 / 82 3
1543 nine5 nine5   17 884 / 52 3
1544 sloths sloths   11 877 / 79 3
1545 figma4at figma4at   20 851 / 42 3
1546 Fuhrer Fuhrer   11 836 / 76 3
1547 too1 too1   16 790 / 49 3
1548 BORJOMI BORJOMI   9 765 / 85 3
1549 HelloWeen HelloWeen   10 721 / 72 3
1550 Origami Origami   9 700 / 77 3
1551 INTERNATx24 INTERNATx24   8 680 / 85 3
1552 sniekers sniekers   8 680 / 85 3
1553 RollsParadise RollsParadise   8 674 / 84 3
1554 XQ XQ   9 663 / 73 3
1555 ClanSk Bang hộiSk   8 642 / 80 3
1556 SilencioSinCityII SinCityII [Silencio] 13 642 / 49 3
1557 Cektap3 Cektap3   9 635 / 70 3
1558 ClanAr Bang hộiAr   8 617 / 77 3
1559 ClanTD Bang hộiTD   8 616 / 77 3
1560 nkwd nkwd   10 603 / 60 3
1561 km4 km4   8 602 / 75 3
1562 RapiD RapiD   9 596 / 66 3
1563 KykJIycKJIah23 KykJIycKJIah23   10 596 / 59 3
1564 KrakoZyabliki KrakoZyabliki   8 592 / 74 3
1565 Renamed3300 Renamed3300   8 584 / 73 3
1566 berserkowie berserkowie   10 584 / 58 3
1567 BlackNikesMatter BlackNikesMatter   7 580 / 82 3
1568 AmberGold AmberGold   8 580 / 72 3
1569 BlackDogs BlackDogs   8 576 / 72 3
1570 WeDidUrVirginSisWeKnowNothing WeKnowNothing [WeDidUrVirginSis] 8 569 / 71 3
1571 ARISTOCRAT ARISTOCRAT   7 558 / 79 3
1572 Innova Innova   7 555 / 79 3
1573 YEZ5 YEZ5   10 552 / 55 3
1574 YEZ3 YEZ3   9 551 / 61 3
1575 Brothers Brothers   7 548 / 78 3
1576 leBiafan leBiafan   8 537 / 67 3
1577 KykJIycKLAN23 KykJIycKLAN23   8 523 / 65 3
1578 Twari05 Twari05   7 511 / 73 3
1579 AUE AUE   8 507 / 63 3
1580 Cocorico Cocorico   8 501 / 62 3
1581 KyKy17 KyKy17   6 496 / 82 3
1582 Heroes Heroes   6 491 / 81 3
1583 ten ten   7 491 / 70 3
1584 ks6 ks6   8 486 / 60 3
1585 Turgusun Turgusun   7 481 / 68 3
1586 Unicefz3 Unicefz3   6 479 / 79 3
1587 KyKy13 KyKy13   7 478 / 68 3
1588 Lindenberg Lindenberg   7 473 / 67 3
1589 Tenerife Tenerife   6 460 / 76 3
1590 NorthernWolvesbabyki babyki [NorthernWolves] 7 460 / 65 3
1591 Petrovichi Petrovichi   7 460 / 65 3
1592 Syrex Syrex   6 459 / 76 3
1593 NoPlay NoPlay   6 458 / 76 3
1594 ClanCN Bang hộiCN   6 456 / 76 3
1595 Nines Nines   7 454 / 64 3
1596 ForSet ForSet   7 453 / 64 3
1597 ks2 ks2   8 453 / 56 3
1598 ostava ostava   15 451 / 30 3
1599 ForSetup ForSetup   7 445 / 63 3
1600 Renamedp24735 Renamedp24735   7 431 / 61 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16][17] [18] [19] [20] [21] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Clans toip by Level sum HighFive 🚀 L2 Server Federation x15 Vietnamese Classic PTS Mmorpg

RPG Lineage windows lineage am

Người chơi:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 iDemokrit
  • 03 DaqpHa
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 Greddys
  • 10 ExoTrela

Ssq:
Bình minh   36.87%
Hoàng hôn   63.13%
Ngày  13