Tiêu đề trang: Lineage 3 Unban account HighFive 🌟 Top Server Federation x15 Vietnamese Classic PTS

RPG Lineage 2 gear guide ertheia PVP server

Người chơi:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 KingMast3r
  • 03 iOm
  • 04 iDemokrit
  • 05 DaqpHa
  • 06 K1ngMaster
  • 07 Elicottero
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 Astettyq

Ssq:
Bình minh   100%
Hoàng hôn   0%
Ngày  12