Tiêu đề trang: Lineage 3 Unban account HighFive 🌟 Top Server Federation x15 Vietnamese Classic PTS

RPG Lineage 2 gear guide ertheia PVP server

Người chơi:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
Bình minh   74.27%
Hoàng hôn   25.73%
Ngày