Tiêu đề trang: Lineage 2 human classes SSQ HF Part5 🏁 lineage 2 server Mad PVP x1000 Vietnamese Classic PTS

RPG L2 drop info L2 Top vote

Người chơi:
  • 01 ReebooK
  • 02 CTPEJIa
  • 03 Fr0sT
  • 04 Radamanthys
  • 05 legalaz
  • 06 RuNi
  • 07 Disguise
  • 08 ECTECTBO
  • 09 Зевс
  • 10 Люциан

Ssq:
Bình minh   99.8%
Hoàng hôn   0%
День