Account: Guest Login as user
Clan - LatinStar.
Name Use time Last Login Class  
1 xRONALDx 5d. 9h. 2021-Jun-23 Doombringer -
2 Бро 20d. 19h. 2020-Aug-25 Moonlight Sentinel -
3 nnnsZoRRosnnn 75d. 21h. 2016-Dec-23 Titan -
4 Er1kk 18d. 3h. 2019-Mar-10 Archmage -
5 cainar 10d. 17h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
6 MrBagdan 94d. 10h. 2018-Dec-26 Grand Khavatari -
7 xSHAKAx 8d. 6h. 2021-Jun-21 Hierophant -
8 xSABROSAx 39d. 0h. 2021-Jun-22 Hierophant -
9 CLARISA 59d. 1h. 2021-Jun-24 Soul hound -
10 AJIbTePaH 7d. 13h. 2016-May-05 Grand Khavatari -
11 TANHATOS 28d. 2h. 2021-Jun-21 Doomcryer -
12 fncc 4d. 2h. 2021-Jun-22 Fortune Seeker -
13 ATHENA 361d. 20h. 2021-Jun-22 Soul hound -
14 zzTHORzz 2d. 15h. 2021-Jun-24 Hell Knight -
15 Alethia 18d. 16h. 2016-Feb-06 Soultaker -
16 xxTHORxx 87d. 3h. 2021-Jun-22 Doombringer -
17 DEADofSHADOW 87d. 8h. 2021-Jun-22 Grand Khavatari -
18 ka01 5d. 14h. 2021-Jun-22 Doombringer -
19 orkito1 2d. 3h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
20 orkito2 1d. 14h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
21 orkito3 1d. 23h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
22 KRP0 0d. 16h. 2021-Jun-24 Shillien Templar -
23 SonicHammer 10d. 8h. 2016-Feb-28 Duelist -
24 DarkGreen 24d. 7h. 2016-Feb-14 Titan -
25 sum0004 3d. 14h. 2021-Jun-04 Spectral Master -
26 sum003 2d. 3h. 2021-Jun-24 Spectral Master -
27 xATHENAx 9d. 4h. 2021-Jun-24 Fortune Seeker -
28 iShazam 756d. 5h. 2021-Jun-21 Titan -
29 sum003gc 30d. 8h. 2021-Jun-24 Elemental Master -
30 orcaso 1d. 3h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
31 buferito 2d. 9h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
32 sumKOT 3d. 6h. 2021-Jun-24 Arcana Lord -
33 summPAGANN 1d. 23h. 2021-May-29 Spectral Master -
34 SilentAngel 383d. 17h. 2021-Jun-22 trickster -
35 Суперман 117d. 16h. 2021-Jun-22 Duelist +
36 xKrushx 3d. 0h. 2018-Apr-14 Titan -
37 vksumGC 3d. 11h. 2021-May-29 Doomcryer -
38 Sherl0k 13d. 4h. 2021-May-14 Grand Khavatari -
39 PyIIePTDjaiJIS 11d. 20h. 2021-Jun-22 Cardinal -
40 Ka4eR 13d. 11h. 2020-Dec-23 Dominator -
41 MiniPini 11d. 10h. 2016-Dec-16 Titan -
42 Mirka 41d. 7h. 2021-Jun-19 Dreadnought -
43 ElDiablo 5d. 12h. 2014-Jun-15 Shillien Templar -
44 BOZMAN 6d. 2h. 2016-Jun-09 Grand Khavatari -
45 zPOSEiDONz 539d. 5h. 2021-Jun-24 Evas Saint -
46 Art3misA 1d. 12h. 2021-Jun-24 Maestro -
47 i6oJIbHo 6d. 20h. 2014-Nov-17 Soul hound -
48 Sinhro 9d. 6h. 2021-Jun-19 Adventurer -
49 drairegin 12d. 3h. 2020-Jan-11 Shillien Templar -
50 Hsuko 4d. 4h. 2014-Aug-23 Shillien Templar -
51 ArtaJerJeS 368d. 16h. 2021-Jun-09 Dreadnought -
52 Bass 18d. 9h. 2020-Apr-20 Grand Khavatari -
53 GreenLantern 88d. 12h. 2021-Jun-22 Cardinal -
54 cainar01 0d. 17h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
55 cainar02 0d. 19h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
56 cainar03 0d. 12h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
57 cainar04 0d. 15h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
58 cainar05 0d. 12h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
59 cainar06 0d. 8h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
60 cainar07 0d. 13h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
61 OrcoEmo 12d. 3h. 2015-May-19 Titan -
62 plsda 5d. 0h. 2014-Oct-01 Grand Khavatari -
63 Lesnik 31d. 13h. 2017-Sep-14 Doombringer -
64 ork01 0d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
65 ork02 0d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
66 ork03 0d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
67 malote 0d. 12h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
68 Batman 89d. 8h. 2021-Jun-22 Evas Templar +
69 Saltulletto 1d. 13h. 2021-Jun-22 Storm Screamer -
70 Attolik 3d. 12h. 2021-Jun-22 Sword Muse -
71 cainar2 1d. 0h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
72 cainar3 0d. 19h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
73 cainar6 0d. 21h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
74 kPuCa 0d. 22h. 2021-May-08 Fortune Seeker -
75 YanSun 1d. 21h. 2014-Oct-27 Grand Khavatari -
76 MarilynManson 10d. 17h. 2021-Jun-08 Shillien Saint -
77 ork04 0d. 6h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
78 ork05 0d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
79 T0TyTToTaM 8d. 18h. 2021-Jun-08 Soul hound -
80 CuranderO 10d. 23h. 2021-Jun-18 Cardinal -
81 ColdHearth 9d. 22h. 2015-May-17 Ghost Hunter -
82 Psycodelica 1d. 16h. 2015-Apr-26 Grand Khavatari -
83 ork06 0d. 6h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
84 WarrChant 1d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
85 1vil 4d. 9h. 2021-Jun-18 Arcana Lord -
86 GalGadot 118d. 8h. 2021-Jun-24 Phoenix Knight -
87 Sp1ce 1d. 14h. 2021-Jan-23 Grand Khavatari -
88 Angelic 4d. 5h. 2015-May-16 Phoenix Knight -
89 Crattos 5d. 13h. 2021-Jun-25 Spectral Dancer -
90 Sekvoj 43d. 21h. 2018-Dec-15 Grand Khavatari -
91 ElfPain 31d. 7h. 2021-Jun-01 Moonlight Sentinel -
92 Dartannuan 1d. 14h. 2021-Jun-18 Hell Knight -
93 LeoHard 76d. 3h. 2021-Jun-24 Grand Khavatari -
94 ger0nimo 4d. 18h. 2021-Jun-08 Evas Saint -
95 Apolo 2d. 7h. 2021-Jun-22 Shillien Templar -
96 FEHIKC 3d. 0h. 2021-Jun-08 Phoenix Knight -
97 Demoledor 0d. 21h. 2021-Jun-18 Phoenix Knight -
98 Neptuno 10d. 12h. 2021-Jun-24 Wind Rider -
99 Agamenon 0d. 21h. 2021-Jun-24 Archmage -
100 Xameneon 0d. 11h. 2021-Jun-22 Doomcryer -
101 aTakieTam 0d. 4h. 2015-Dec-28 Storm Screamer -
102 Saturno 1d. 15h. 2021-Jun-24 Elemental Master -
103 A3a3EL 2d. 11h. 2021-May-29 Storm Screamer -
104 warita 0d. 15h. 2021-Jun-23 Warsmith -
105 AbigaiL 13d. 21h. 2021-Jun-25 Maestro -
106 lNeptuno 0d. 22h. 2021-May-24 Mystic Muse -
107 dafii 0d. 8h. 2021-Jun-21 Mystic Muse -
108 suka11 1d. 13h. 2021-Apr-08 Hierophant -
109 lSS 5d. 16h. 2021-Jun-08 Mystic Muse -
110 Sirakuz 6d. 14h. 2021-Jun-11 Dreadnought -
111 BlackLightning 73d. 10h. 2021-Jun-22 Soultaker +
112 MinatoNamikaze 0d. 14h. 2021-Jun-01 Sword Muse -
113 FrankSK 7d. 5h. 2021-Jun-24 Shillien Templar -
114 JuanSK 8d. 8h. 2021-Jun-24 Shillien Templar -
115 JeanCarla 3d. 22h. 2021-Jun-24 Maestro -
116 orkTP 0d. 2h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
117 PERO 4d. 1h. 2016-Feb-04 Doombringer -
118 IIika4y 49d. 18h. 2021-Jun-04 trickster -
119 CTPEJIa 13d. 3h. 2021-Jun-08 Moonlight Sentinel -
120 Nefertity 18d. 18h. 2021-Jun-20 Fortune Seeker -
121 iFner 0d. 19h. 2014-May-26 Storm Screamer -
122 gufi 0d. 5h. 2021-Jun-21 Elemental Master -
123 AzPaEJI 2d. 7h. 2021-May-24 Storm Screamer -
124 Facebook 77d. 19h. 2021-Jun-25 Titan +
125 iSQL 0d. 11h. 2019-Dec-05 Adventurer -
126 MagoOscuro 1d. 12h. 2021-Jun-22 Shillien Saint -
127 Ciri 0d. 10h. 2016-Jun-08 Shillien Templar -
128 orkas 0d. 11h. 2015-Jan-05 Titan -
129 dagerrg 1d. 4h. 2015-Mar-29 Adventurer -
130 cainar1 1d. 2h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
131 JIEGI0H 64d. 11h. 2021-Jun-21 Dreadnought -
132 orkito 1d. 12h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
133 CEHATOP 7d. 5h. 2016-Jun-26 Storm Screamer -
134 MinnnyMe 0d. 3h. 2014-May-14 Shillien Templar -
135 TypiH 15d. 5h. 2021-May-08 Fortune Seeker -
136 far1d 8d. 13h. 2021-Jun-22 Adventurer -
137 RB20 2d. 6h. 2021-May-29 Spectral Master -
138 iHeKPOMAHT 11d. 15h. 2021-Jun-08 Soultaker -
139 magafom13 2d. 10h. 2014-Jun-09 Phoenix Knight -
140 sumISLE 0d. 17h. 2021-May-29 Arcana Lord -
141 LEGlON 13d. 23h. 2021-Jun-22 Dreadnought -
142 xAFRODITAx 1d. 12h. 2021-Jun-24 Spectral Dancer -
143 cainar5 2d. 5h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
144 FuryShield 19d. 9h. 2015-Apr-15 Shillien Templar -
145 IconaShilen 1d. 15h. 2021-May-14 Shillien Templar -
146 zbersz 26d. 7h. 2014-May-10 Doombringer -
147 sek 0d. 22h. 2016-Feb-26 Doombringer -
148 Resky 0d. 5h. 2017-Apr-16 Cardinal -
149 Djslb 27d. 16h. 2018-Apr-14 Soul hound -
150 thx 10d. 14h. 2014-Jul-03 Duelist -
151 GhostDark 717d. 13h. 2021-Jun-24 Ghost Sentinel -
152 WhiteAngel 3d. 18h. 2015-Apr-28 Soul hound -
153 ОМОН 79d. 20h. 2014-Dec-23 Cardinal -
154 Mariana 1d. 1h. 2021-Jun-24 Hierophant -
155 RedBulet 50d. 3h. 2018-Jul-17 Moonlight Sentinel -
156 cainar7 0d. 20h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
157 orkTP01 0d. 3h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
158 LEGI0N 7d. 19h. 2021-Jun-08 Dominator -
159 RusBeL 1d. 7h. 2021-Jun-18 Sagittarius -
160 cainar4 0d. 19h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
161 orkit0 0d. 17h. 2021-Jun-09 Doomcryer -
162 THANAT0S 0d. 22h. 2021-Jun-21 Doomcryer -
163 summOSOBHAK 0d. 23h. 2021-May-29 Doomcryer -
164 RADAMANTIS 4d. 15h. 2021-Jun-23 Soul hound -
165 loveCraft 2d. 0h. 2021-May-24 Ghost Hunter -
166 bufeador 0d. 11h. 2021-Jun-23 Doomcryer -
167 kam02 3d. 1h. 2021-Jun-24 Doombringer -
168 KRP8 1d. 21h. 2021-Jun-24 Adventurer -
169 xTHANATOSx 1d. 23h. 2021-Jun-24 Adventurer -
170 Buferin 0d. 13h. 2021-May-24 Doomcryer -
171 SzybkieKo 0d. 1h. 2021-Apr-08 Fortune Seeker -
172 PerceO 5d. 21h. 2021-Jun-22 Evas Templar -
173 xFleXx 35d. 22h. 2015-Sep-01 Doombringer -
174 AIORIA 0d. 19h. 2021-Jun-09 Sagittarius -
175 MeMema 1d. 21h. 2021-Jun-24 Mystic Muse -
176 ork1to 0d. 13h. 2021-Jun-21 Doomcryer -
177 OrkTP001 0d. 1h. 2021-Jun-22 Doomcryer -
178 Soul5moke 0d. 3h. 2021-Jun-24 Titan -
179 Mrok 0d. 11h. 2021-Apr-08 Dreadnought -
180 orkitoLOCO 0d. 14h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
181 KamaelCOOL 2d. 17h. 2021-Jun-22 Doombringer -
182 LOasyma 0d. 11h. 2021-May-29 Doomcryer -
183 ElTeroTero 0d. 21h. 2021-Jun-18 Archmage -
184 orck1 0d. 10h. 2021-Jun-22 Doomcryer -
185 Madmazel 0d. 4h. 2021-Jun-22 Evas Saint -
186 ka11 3d. 1h. 2021-Jun-22 Doombringer -
187 kama007 3d. 11h. 2021-Jun-21 Doombringer -
188 J0hnny 1d. 5h. 2021-May-14 Maestro -
189 ElOrco 0d. 7h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
190 LOAAAA 0d. 8h. 2021-May-29 Spectral Master -
191 DeathPunch 0d. 19h. 2021-Jun-23 Titan -
192 PPtest01 0d. 2h. 2021-May-24 Hierophant -
193 Radhyx 0d. 19h. 2021-Jun-24 Spectral Dancer -
194 IIeTaK 0d. 4h. 2021-Jun-14 Wind Rider -
195 orkitox 0d. 9h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
196 Cris 3d. 7h. 2015-Oct-20 Titan -
197 COTO4KA 0d. 23h. 2016-Feb-13 Judicator -
198 SkyFall 0d. 0h. 2015-Sep-18 Fighter -
199 Camdy 0d. 0h. 2014-May-22 Orc Fighter -
200 sweetness 0d. 0h. 2014-Jul-21 Rogue -
201 TDE 0d. 0h. 2014-May-23 Orc Fighter -
202 VAAKO 0d. 0h. 2014-May-29 Kamael soldier -
203 sdbgvsdfb 0d. 0h. 2014-May-26 Elven Fighter -
204 academ23 0d. 0h. 2016-Feb-22 Fighter -
205 academ25 0d. 0h. 2016-Feb-22 Fighter -
206 AcademMiss 0d. 1h. 2021-Feb-28 Dark Fighter -
207 academiputta 0d. 0h. 2021-Feb-13 Elven Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб LatinStar Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG Lineage 2 chronicle 1 server lineage arena

Players:
  • 01 Fr0sT
  • 02 Radamanthys
  • 03 legalaz
  • 04 RuNi
  • 05 Disguise
  • 06 SonikSE
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
Dawn   99.8%
Dusk   0%
Day  11