ຊື່ ໜ້າ: L2 drop recipe dark crystal gloves Account High Five ❌ H5 la2 ARK x1 Lao Classic PTS

RPG Lineage 2 expansions ertheia appearance

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mojahed

Ssq:
ອາລຸນ   99.6%
Dusk   0.4%
ມື້  12