Seitentitel: L2 high five multiskill Ertheia 🍔 L2 Server Evolution x1 German Classic PTS

Konto: Gast Einloggen
Clan - GolDeN.
Name Zeit nutzen Letzte Anmeldung Klasse  
1 xSauroNx 799D. 2H. 2022-Jan-15 Tyrr Titan +
2 Skady 353D. 2H. 2022-Jan-15 Wynn Elemental Master -
3 Vee 609D. 21H. 2022-Jan-16 Iss Hierophant +
4 Bazi4ka 507D. 16H. 2022-Jan-15 Aeore Shilien Saint -
5 MiMiMishka 79D. 20H. 2022-Jan-11 Othell Ghost Hunter -
6 KotiKotik 410D. 23H. 2022-Jan-15 Eviscerator -
7 DestrIsMyLife 121D. 19H. 2022-Jan-15 Tyrr Titan -
8 xWKx 404D. 19H. 2022-Jan-15 Sigel Shillien Templar -
9 ShootIsMyLife 479D. 4H. 2022-Jan-15 Yul Ghost Sentinel -
10 Beerka 456D. 2H. 2022-Jan-15 Aeore Cardinal -
11 UdarVSpinu 418D. 7H. 2022-Jan-15 Othell Ghost Hunter -
12 RavenHeart 527D. 5H. 2022-Jan-15 Tyrr Titan -
13 NZ1 451D. 0H. 2022-Jan-10 Iss Doomcryer -
14 NZ 459D. 12H. 2022-Jan-13 Wynn Spectral Master -
15 FarathAidid 139D. 17H. 2022-Jan-16 Othell Wind Rider -
16 NZ4 446D. 1H. 2022-Jan-10 Aeore Shilien Saint -
17 NZ5 276D. 5H. 2022-Jan-13 Sigel Shillien Templar -
18 KuJlbKA 41D. 2H. 2022-Jan-15 Feoh Archmage -
19 NZ6 297D. 3H. 2022-Jan-13 Tyrr Titan -
20 TheDiversant 240D. 21H. 2021-Dec-27 Yul Sagittarius -
21 KaPaMeJIbKa 291D. 12H. 2022-Jan-15 Yul Trickster -
22 Nansy 199D. 22H. 2022-Jan-16 Tyrr Grand Khavatari -
23 Masturta 298D. 16H. 2022-Jan-16 Tyrr Duelist +
24 DanaScully 355D. 1H. 2022-Jan-15 Othell Ghost Hunter -
25 FoxMulder 309D. 0H. 2022-Jan-15 Sigel Shillien Templar -
26 NZ10 252D. 3H. 2022-Jan-10 Othell Ghost Hunter -
27 NZ11 294D. 15H. 2022-Jan-10 Yul Moonlight Sentinel -
28 SingingGirl 391D. 10H. 2022-Jan-16 Iss Sword Muse +
29 AdriaCat 184D. 1H. 2022-Jan-16 Eviscerator -
30 NoBoobs 150D. 11H. 2022-Jan-16 Sigel Eva's Templar -
31 Skatinka 175D. 11H. 2022-Jan-15 Feoh Soultaker -
32 Geisha 151D. 12H. 2022-Jan-15 Iss Sword Muse -
33 Scarlett 137D. 9H. 2022-Jan-15 Aeore Eva's Saint -
34 NZ37 75D. 3H. 2022-Jan-10 Feoh Storm Screamer -
35 N1L 317D. 4H. 2022-Jan-16 Iss Hierophant +
36 Naglens 173D. 0H. 2022-Jan-16 Sigel Shillien Templar -
37 Manjak 288D. 21H. 2022-Jan-16 Tyrr Titan +
38 Sara1 220D. 2H. 2022-Jan-16 Yul Trickster +
39 Atena 297D. 19H. 2022-Jan-16 Aeore Shilien Saint +
40 Air 113D. 1H. 2022-Jan-16 Wynn Arcana Lord +
41 Topc 313D. 12H. 2022-Jan-16 Othell Fortune Seeker +
42 Marchao 198D. 20H. 2022-Jan-15 Iss Dominator +
43 MukpoOpk 30D. 13H. 2022-Jan-15 Othell Fortune Seeker -
44 isteria 114D. 1H. 2021-Dec-28 Eviscerator -
45 6ykaxa 236D. 21H. 2022-Jan-15 Tyrr Maestro +
46 e2e4 80D. 19H. 2022-Jan-16 Aeore Eva's Saint +
47 DO3AnPABKA 75D. 16H. 2022-Jan-15 Wynn Spectral Master -
48 XATOP 28D. 17H. 2021-Aug-11 Feoh Storm Screamer -
49 miniBobo 124D. 6H. 2022-Jan-15 Sayha's Seer -
50 Miaw 45D. 16H. 2022-Jan-10 Feoh Mystic Muse -
51 AII4Xu 21D. 8H. 2022-Jan-15 Tyrr Grand Khavatari -
52 Davu 17D. 9H. 2022-Jan-15 Aeore Shilien Saint -
53 IIIKaFF 325D. 18H. 2021-Dec-27 Yul Ghost Sentinel -
54 Belyar 16D. 18H. 2022-Jan-15 Yul Ghost Sentinel -
55 Pful 44D. 23H. 2022-Jan-15 Iss Hierophant +
56 Rostova 18D. 3H. 2022-Jan-15 Wynn Elemental Master -
57 Miwo 17D. 19H. 2022-Jan-15 Sigel Eva's Templar -
58 Dolgorukov 17D. 6H. 2022-Jan-15 Tyrr Titan -
59 MishMalish 48D. 20H. 2021-Dec-25 Wynn Elemental Master -
60 IIIauTan 34D. 23H. 2022-Jan-16 Tyrr Doombringer +
61 Kutyzov 19D. 4H. 2022-Jan-15 Othell Ghost Hunter -
62 LordNikoN 107D. 2H. 2022-Jan-16 Iss Hierophant +
63 RoMeoMustDie 32D. 0H. 2022-Jan-15 Othell Adventurer -
64 EXinferno 15D. 13H. 2021-Dec-28 Feoh Soultaker -
65 IQ17 79D. 5H. 2022-Jan-03 Tyrr Dreadnought -
66 OceanOfFantasy 18D. 10H. 2021-Sep-01 Sayha's Seer -
67 Woman 16D. 7H. 2021-Dec-25 Shillien Templar -
68 OTBEPTKA 37D. 6H. 2021-Dec-25 Tyrr Titan -
69 Man 16D. 19H. 2021-Dec-25 Shillien Templar -
70 MYXA 51D. 12H. 2022-Jan-15 Iss Hierophant +
71 ILovePunch 61D. 2H. 2021-Nov-14 Aeore Cardinal -
72 Moria 36D. 4H. 2021-Jan-25 Eviscerator -
73 OldKon 20D. 15H. 2019-Nov-19 Wynn Elemental Master -
74 XPOHOC 4D. 12H. 2021-Dec-21 Tyrr Maestro -
75 Morik 17D. 21H. 2021-Jan-25 Iss Dominator -
76 3DAPOBA 4D. 14H. 2021-Dec-25 Tyrr Maestro -
77 Spelllcaster 137D. 22H. 2020-Jul-02 Iss Spectral Dancer -
78 TurboGenerator 141D. 8H. 2020-Jul-02 Tyrr Maestro -
79 SevenNationArmy 48D. 12H. 2021-Dec-27 Othell Fortune Seeker -
80 Ultraviolet 55D. 0H. 2021-Dec-25 Othell Fortune Seeker -
81 Nortar 4D. 1H. 2022-Jan-11 Othell Ghost Hunter -
82 Reva 5D. 10H. 2021-Sep-07 Sigel Shillien Templar -
83 Likara 7D. 5H. 2021-Sep-07 Yul Ghost Sentinel -
84 DBCooper 6D. 0H. 2021-Sep-08 Iss Hierophant -
85 Sara2 26D. 17H. 2022-Jan-10 Iss Sword Muse -
86 TohCubs 7D. 4H. 2021-May-09 Shillien Templar -
87 CubsToh 7D. 14H. 2021-May-23 Shillien Templar -
88 IIIHypku 4D. 21H. 2021-Dec-25 Tyrr Titan -
89 Jazz 17D. 9H. 2022-Jan-16 Iss Hierophant +
90 AcidBurn 150D. 15H. 2022-Jan-16 Othell Fortune Seeker +
91 Xenus 4D. 9H. 2021-May-15 Yul Ghost Sentinel -
92 npo100XABK 11D. 7H. 2021-Dec-25 Yul Sagittarius -
93 Tequila 5D. 18H. 2021-Sep-07 Tyrr Doombringer -
94 npo100TAHK 8D. 15H. 2021-Dec-25 Sigel Shillien Templar -
95 TheTruth 69D. 0H. 2021-Dec-25 Othell Fortune Seeker -
96 Detector 14D. 17H. 2021-Dec-25 Tyrr Maestro -
97 Nayaa 15D. 23H. 2020-Apr-15 Othell Adventurer -
98 npo100shk 54D. 22H. 2021-Sep-25 Shillien Templar -
99 TblKBA 36D. 9H. 2021-Dec-25 Othell Adventurer -
100 TABLETKA 36D. 6H. 2021-Dec-25 Aeore Eva's Saint -
101 Try1 4D. 9H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
102 Try2 4D. 13H. 2021-Nov-28 Shillien Templar -
103 HAHoXPEHb 35D. 5H. 2022-Jan-06 Yul Ghost Sentinel -
104 KOHCEPBA 35D. 21H. 2022-Jan-06 Sigel Shillien Templar -
105 y6uBaLLlka 55D. 7H. 2021-Dec-22 Shillien Templar -
106 Anatolevna 6D. 20H. 2021-Nov-14 Othell Ghost Hunter -
107 DedulinoItaliano 12D. 20H. 2022-Jan-16 Iss Sword Muse -
108 npo100eLf 19D. 1H. 2021-Nov-23 Wynn Elemental Master -
109 Pluto 60D. 20H. 2022-Jan-11 Othell Fortune Seeker -
110 TheBESToJIo4 7D. 9H. 2021-Nov-07 Othell Fortune Seeker -
111 npo6ka 0D. 22H. 2021-Sep-08 Othell Fortune Seeker -
112 Ky6ToIII 7D. 12H. 2021-May-22 Shillien Templar -
113 Dau3akypuTb 8D. 21H. 2021-Dec-25 Othell Adventurer -
114 BuTaMuHKa 6D. 3H. 2021-Dec-25 Aeore Eva's Saint -
115 Mirady 33D. 17H. 2021-Dec-25 Iss Hierophant -
116 npo100uca 13D. 9H. 2021-Nov-14 Iss Hierophant -
117 3aTo4Ka 35D. 13H. 2022-Jan-10 Othell Adventurer -
118 Bazik 116D. 23H. 2022-Jan-12 Tyrr Titan -
119 FitoN9wa 14D. 1H. 2022-Jan-11 Aeore Shilien Saint -
120 Ernesto 31D. 2H. 2022-Jan-10 Iss Hierophant -
121 ToIII 28D. 7H. 2021-Nov-30 Shillien Templar -
122 T0III 28D. 7H. 2021-Nov-30 Shillien Templar -
123 ser 3D. 9H. 2021-Dec-26 Wynn Arcana Lord -
124 ToIIIKy6 7D. 0H. 2020-Feb-23 Shillien Templar -
125 npo100opk 30D. 2H. 2021-Nov-24 Yul Sagittarius -
126 NoPainNoGains 5D. 8H. 2021-Nov-22 Aeore Cardinal -
127 Tor1 2D. 13H. 2021-Nov-30 Shillien Templar -
128 npo100nn 27D. 17H. 2021-Dec-25 Iss Sword Muse -
129 Tor2 2D. 13H. 2021-Nov-30 Shillien Templar -
130 Guk 1D. 16H. 2018-Aug-29 Wynn Arcana Lord -
131 3BEPCKA9I 10D. 21H. 2021-Nov-14 Feoh Storm Screamer -
132 npo100ee 19D. 8H. 2021-Nov-23 Aeore Cardinal -
133 IIblJIECOC 0D. 7H. 2021-Sep-19 Dwarven Fighter -
134 MOCbKA 0D. 9H. 2021-Sep-19 Eviscerator -
135 Morpeh 5D. 7H. 2021-Jan-20 Shillien Templar -
136 IIIkypaBTeJIe 2D. 20H. 2021-Dec-25 Iss Doomcryer -
137 IIIoDaKaK 2D. 21H. 2021-Dec-25 Aeore Eva's Saint -
138 BuFFeRIss 9D. 20H. 2019-Dec-14 Iss Spectral Dancer -
139 TiroN9we4ka 49D. 13H. 2021-Dec-25 Iss Spectral Dancer -
140 IIIK 1D. 3H. 2021-May-26 Shillien Templar -
141 npo100TX 21D. 12H. 2021-Nov-23 Othell Ghost Hunter -
142 N9wkaMilawka 38D. 16H. 2022-Jan-11 Eviscerator -
143 JIOIIyX 1D. 10H. 2021-Dec-01 Tyrr Doombringer -
144 TutiFruti 72D. 18H. 2022-Jan-15 Eviscerator +
145 APA 11D. 20H. 2021-Nov-13 Sayha's Seer -
146 VIA 2D. 21H. 2021-Nov-13 Iss Hierophant -
147 SeksiFrau 1D. 10H. 2022-Jan-11 Sayha's Seer -
148 Tovarisch 1D. 6H. 2021-Jan-09 Aeore Cardinal -
149 Lilit8 0D. 0H. 2021-Dec-06 Ertheia Fighter -
150 Lilit4 16D. 13H. 2022-Jan-16 Iss Hierophant +
151 Rate 3D. 12H. 2022-Jan-16 Tyrr Titan +
152 YOHAN 0D. 1H. 2022-Jan-07 Dwarven Fighter -
153 Clyde 8D. 6H. 2021-May-23 Shillien Templar -
154 Bonnie 8D. 7H. 2021-May-23 Shillien Templar -
155 Type2 5D. 22H. 2021-Nov-28 Shillien Templar -
156 Type1 6D. 2H. 2021-Nov-28 Shillien Templar -
157 Tru2 7D. 11H. 2021-Dec-26 Shillien Templar -
158 Tru1 7D. 4H. 2021-Dec-26 Shillien Templar -
159 darkMooN 16D. 17H. 2021-Nov-28 Spectral Master -
160 3JIou4oIIuk 144D. 4H. 2022-Jan-15 Grand Khavatari +
161 TOIIIHOTuK 14D. 6H. 2021-Dec-25 Phoenix Knight -
162 TOIIIuPAK 12D. 20H. 2021-Dec-25 Doombringer -
163 CrashOverdrive 106D. 20H. 2022-Jan-16 Sagittarius -
164 DrDooM 92D. 2H. 2022-Jan-16 Sagittarius -
165 Marchello 43D. 18H. 2022-Jan-16 Soultaker -
166 IIIuIIIak 2D. 21H. 2021-Dec-25 Soultaker -
167 IIITbIPb 3D. 14H. 2021-Dec-25 Soultaker -
168 IIIkeT 7D. 20H. 2021-Dec-25 Soultaker -
169 IIIef 5D. 19H. 2021-Dec-25 Soultaker -
170 ironPAMPERS 30D. 19H. 2021-Dec-25 Soultaker -
171 TapaHbka 13D. 8H. 2022-Jan-11 Grand Khavatari -
172 KO3A 1D. 14H. 2021-Mar-27 Doomcryer -
173 catty 0D. 14H. 2020-Dec-19 Titan -
174 Xamu 1D. 1H. 2019-Nov-06 Sorcerer -
175 Kara 55D. 4H. 2022-Jan-16 Soultaker -
176 npocToBouH 2D. 7H. 2020-Jan-30 Temple Knight -
177 BloodMan 3D. 7H. 2020-Jan-28 Prophet -
178 XamJlo 5D. 20H. 2020-Jan-30 Swordsinger -
179 IIIok 0D. 18H. 2020-Jan-06 Temple Knight -
180 MopkoBka 2D. 3H. 2021-Dec-21 Shillien Elder -
181 PO3ETKA 7D. 2H. 2022-Jan-01 Soul breaker -
182 Putin 0D. 16H. 2021-Apr-22 Warlord -
183 V12 0D. 17H. 2021-Apr-22 Prophet -
184 KOMAPuK 1D. 6H. 2022-Jan-15 Overlord -
185 4epT 3D. 1H. 2021-Sep-08 Tyrant -
186 Selectra 5D. 17H. 2021-Sep-08 Tyrant -
187 Aktemra 0D. 2H. 2021-Apr-22 Phantom Summoner -
188 KJIu3MA 5D. 7H. 2021-Dec-26 Temple Knight -
189 CEJIEDKA 6D. 6H. 2021-Dec-26 Shillien Elder -
190 Sima 0D. 2H. 2021-Apr-22 Ertheia Fighter -
191 BceMoGy 0D. 0H. 2022-Jan-15 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб GolDeN Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 essence

RPG

Spieler:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 NZ11
  • 04 3JIou4oIIuk
  • 05 NZ6
  • 06 Manjak
  • 07 N1L
  • 08 Bazi4ka
  • 09 Air
  • 10 Skady