Τίτλος σελίδας: Lineage 2 dark Ertheia 🍔 L2 Server Evolution x1 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - GolDeN.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 PaCTaFaP9HuH 293D. 20H. 2021-Sep-24 Iss Spectral Dancer -
2 Avendila 322D. 6H. 2021-Sep-24 Aeore Eva's Saint -
3 Vee 571D. 9H. 2021-Oct-18 Iss Hierophant +
4 Manjak 219D. 1H. 2021-Oct-19 Tyrr Titan +
5 NZ37 74D. 23H. 2021-Oct-09 Feoh Storm Screamer -
6 Topc 241D. 20H. 2021-Oct-19 Othell Fortune Seeker +
7 N1L 244D. 10H. 2021-Oct-19 Iss Hierophant +
8 Naglens 135D. 11H. 2021-Oct-19 Sigel Shillien Templar +
9 xWKx 369D. 4H. 2021-Oct-18 Sigel Shillien Templar +
10 ShootIsMyLife 443D. 18H. 2021-Oct-18 Yul Ghost Sentinel +
11 Beerka 447D. 16H. 2021-Oct-18 Aeore Cardinal -
12 UdarVSpinu 385D. 23H. 2021-Oct-18 Othell Ghost Hunter +
13 RavenHeart 513D. 14H. 2021-Oct-18 Tyrr Titan -
14 NZ 457D. 7H. 2021-Oct-17 Wynn Spectral Master -
15 NZ1 449D. 2H. 2021-Oct-16 Iss Hierophant -
16 FarathAidid 137D. 13H. 2021-Oct-03 Othell Wind Rider -
17 NZ4 443D. 3H. 2021-Oct-17 Aeore Shilien Saint -
18 NZ5 274D. 14H. 2021-Oct-16 Sigel Shillien Templar -
19 KuJlbKA 40D. 9H. 2021-Oct-15 Feoh Archmage -
20 Scarlett 130D. 0H. 2021-Oct-03 Aeore Eva's Saint -
21 Sara1 164D. 17H. 2021-Oct-19 Yul Trickster +
22 Atena 225D. 6H. 2021-Oct-19 Aeore Shilien Saint +
23 Air 55D. 14H. 2021-Oct-19 Wynn Arcana Lord +
24 SingingGirl 362D. 21H. 2021-Oct-18 Iss Sword Muse -
25 xSauroNx 752D. 19H. 2021-Oct-18 Tyrr Titan +
26 Skady 344D. 23H. 2021-Oct-18 Wynn Elemental Master -
27 Bazi4ka 488D. 22H. 2021-Oct-18 Aeore Shilien Saint +
28 4epeMyxa 50D. 5H. 2021-Sep-23 Iss Dominator -
29 AdriaCat 173D. 23H. 2021-Oct-17 Eviscerator -
30 NoBoobs 141D. 10H. 2021-Oct-03 Sigel Eva's Templar -
31 Skatinka 169D. 15H. 2021-Oct-03 Wynn Arcana Lord -
32 Geisha 145D. 1H. 2021-Oct-16 Iss Sword Muse -
33 MiMiMishka 79D. 17H. 2021-Apr-19 Othell Ghost Hunter -
34 KotiKotik 395D. 13H. 2021-Oct-18 Eviscerator -
35 DestrIsMyLife 121D. 18H. 2021-Aug-01 Tyrr Titan -
36 TheDiversant 240D. 21H. 2021-Sep-24 Othell Fortune Seeker -
37 KaPaMeJIbKa 284D. 15H. 2021-Oct-18 Yul Trickster -
38 Nansy 194D. 1H. 2021-Oct-16 Tyrr Grand Khavatari -
39 DanaScully 335D. 12H. 2021-Oct-18 Othell Ghost Hunter -
40 FoxMulder 301D. 7H. 2021-Oct-18 Sigel Shillien Templar -
41 NZ10 250D. 11H. 2021-Oct-16 Othell Ghost Hunter -
42 XelikS 80D. 11H. 2021-Sep-23 Feoh Storm Screamer -
43 KoTee4ka 300D. 22H. 2021-Sep-24 Wynn Arcana Lord -
44 Marchao 181D. 23H. 2021-Oct-03 Iss Dominator -
45 NZ11 291D. 23H. 2021-Oct-16 Yul Ghost Sentinel -
46 3JIou4oIIuk 126D. 17H. 2021-Oct-15 Wynn Spectral Master -
47 isteria 113D. 4H. 2021-Oct-08 Eviscerator -
48 TutiFruti 64D. 1H. 2021-Jul-24 Iss Hierophant -
49 6ykaxa 219D. 0H. 2021-Oct-18 Tyrr Maestro -
50 MukpoOpk 26D. 19H. 2021-Oct-18 Othell Fortune Seeker +
51 DO3AnPABKA 74D. 3H. 2021-Oct-15 Wynn Spectral Master -
52 NZ6 293D. 22H. 2021-Oct-18 Wynn Spectral Master -
53 e2e4 72D. 23H. 2021-Oct-15 Aeore Eva's Saint -
54 XATOP 28D. 17H. 2021-Aug-11 Feoh Storm Screamer -
55 Kara 53D. 14H. 2021-Oct-15 Feoh Storm Screamer -
56 miniBobo 123D. 5H. 2021-Oct-15 Sayha's Seer -
57 Miaw 45D. 1H. 2021-Oct-15 Feoh Mystic Muse -
58 Marchello 42D. 18H. 2021-Oct-15 Feoh Storm Screamer -
59 IIIKaFF 325D. 18H. 2021-Sep-24 Yul Ghost Sentinel -
60 TheTruth 68D. 17H. 2021-Oct-16 Wynn Spectral Master -
61 Miwo 15D. 1H. 2021-Oct-15 Sigel Eva's Templar -
62 Kutyzov 16D. 17H. 2021-Oct-15 Feoh Archmage -
63 MishMalish 48D. 20H. 2021-Jun-06 Wynn Elemental Master -
64 SevenNationArmy 48D. 4H. 2021-Oct-16 Yul Sagittarius -
65 RoMeoMustDie 31D. 17H. 2021-Oct-04 Othell Adventurer -
66 EXinferno 15D. 12H. 2021-Sep-21 Feoh Soultaker -
67 Davu 14D. 16H. 2021-Oct-15 Aeore Shilien Saint -
68 Belyar 14D. 1H. 2021-Oct-15 Yul Ghost Sentinel -
69 Ultraviolet 54D. 17H. 2021-Oct-16 Sigel Shillien Templar -
70 Dolgorukov 14D. 13H. 2021-Oct-15 Feoh Storm Screamer -
71 Pful 26D. 4H. 2021-Oct-15 Iss Hierophant -
72 IQ17 79D. 3H. 2021-Jul-28 Tyrr Dreadnought -
73 OceanOfFantasy 18D. 10H. 2021-Sep-01 Sayha's Seer -
74 MMelody 70D. 14H. 2021-Sep-23 Iss Spectral Dancer -
75 Woman 16D. 7H. 2021-Oct-03 Shillien Templar -
76 Man 16D. 19H. 2021-Oct-03 Shillien Templar -
77 Rostova 15D. 10H. 2021-Oct-15 Wynn Elemental Master -
78 ILovePunch 61D. 0H. 2021-Oct-14 Aeore Cardinal -
79 Moria 36D. 4H. 2021-Jan-25 Eviscerator -
80 OldKon 20D. 15H. 2019-Nov-19 Wynn Elemental Master -
81 XPOHOC 4D. 12H. 2021-Sep-19 Tyrr Maestro -
82 Morik 17D. 21H. 2021-Jan-25 Iss Dominator -
83 3DAPOBA 4D. 14H. 2021-May-15 Tyrr Maestro -
84 Spelllcaster 137D. 22H. 2020-Jul-02 Iss Spectral Dancer -
85 TurboGenerator 141D. 8H. 2020-Jul-02 Tyrr Maestro -
86 Nortar 4D. 1H. 2021-May-15 Othell Ghost Hunter -
87 Reva 5D. 10H. 2021-Sep-07 Sigel Shillien Templar -
88 Likara 7D. 5H. 2021-Sep-07 Yul Ghost Sentinel -
89 DBCooper 6D. 0H. 2021-Sep-08 Iss Hierophant -
90 PO3ETKA 6D. 7H. 2021-May-22 Sigel Shillien Templar -
91 Sara2 13D. 9H. 2021-Sep-18 Iss Sword Muse -
92 TohCubs 7D. 4H. 2021-May-09 Shillien Templar -
93 CubsToh 7D. 14H. 2021-May-23 Shillien Templar -
94 IIIHypku 4D. 21H. 2021-May-15 Tyrr Titan -
95 Jazz 0D. 13H. 2021-Sep-18 Iss Hierophant -
96 Xenus 4D. 9H. 2021-May-15 Yul Ghost Sentinel -
97 npo100XABK 11D. 7H. 2021-Sep-03 Yul Sagittarius -
98 Tequila 5D. 18H. 2021-Sep-07 Tyrr Doombringer -
99 npo100TAHK 8D. 15H. 2021-May-20 Sigel Shillien Templar -
100 Detector 14D. 17H. 2021-Sep-11 Tyrr Maestro -
101 Nayaa 15D. 23H. 2020-Apr-15 Othell Adventurer -
102 npo100shk 54D. 22H. 2021-Sep-25 Shillien Templar -
103 3BEPCKA9I 10D. 10H. 2021-Oct-16 Aeore Eva's Saint -
104 Try1 4D. 9H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
105 Try2 4D. 13H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
106 y6uBaLLlka 55D. 7H. 2021-Sep-25 Shillien Templar -
107 Anatolevna 6D. 13H. 2021-Sep-26 Othell Ghost Hunter -
108 npo100TX 21D. 10H. 2021-Oct-16 Othell Ghost Hunter -
109 KJIu3MA 4D. 18H. 2021-Mar-27 Iss Dominator -
110 HAHoXPEHb 35D. 1H. 2021-Oct-14 Tyrr Maestro -
111 TABLETKA 36D. 3H. 2021-Oct-14 Tyrr Maestro -
112 MYXA 35D. 4H. 2021-Oct-14 Tyrr Maestro -
113 TblKBA 36D. 6H. 2021-Oct-14 Tyrr Maestro -
114 npo100nn 27D. 12H. 2021-Oct-16 Iss Sword Muse -
115 KOHCEPBA 35D. 17H. 2021-Oct-14 Tyrr Maestro -
116 npo100eLf 19D. 0H. 2021-Sep-25 Wynn Elemental Master -
117 Pluto 47D. 23H. 2021-Oct-08 Othell Fortune Seeker -
118 TheBESToJIo4 7D. 9H. 2021-Oct-15 Othell Fortune Seeker -
119 npo6ka 0D. 22H. 2021-Sep-08 Othell Fortune Seeker -
120 Ky6ToIII 7D. 12H. 2021-May-22 Shillien Templar -
121 AII4Xu 20D. 4H. 2021-Oct-10 Tyrr Titan -
122 Dau3akypuTb 8D. 19H. 2021-Oct-10 Othell Adventurer -
123 BuTaMuHKa 6D. 0H. 2021-Jun-03 Aeore Eva's Saint -
124 Mirady 33D. 14H. 2021-Sep-08 Iss Hierophant -
125 npo100uca 13D. 8H. 2021-Oct-16 Iss Hierophant -
126 ser 2D. 12H. 2021-Oct-10 Wynn Arcana Lord -
127 3aTo4Ka 27D. 20H. 2021-Oct-17 Othell Adventurer -
128 Bazik 111D. 16H. 2021-Oct-17 Tyrr Titan -
129 ToIIIKy6 7D. 0H. 2020-Feb-23 Shillien Templar -
130 FitoN9wa 13D. 20H. 2021-Oct-17 Aeore Shilien Saint -
131 Ernesto 22D. 23H. 2021-Oct-17 Iss Hierophant -
132 ToIII 28D. 0H. 2021-Oct-17 Shillien Templar -
133 T0III 28D. 0H. 2021-Oct-17 Shillien Templar -
134 Masturta 291D. 1H. 2021-Oct-18 Tyrr Titan -
135 npo100opk 30D. 2H. 2021-Sep-25 Yul Sagittarius -
136 NoPainNoGains 5D. 6H. 2021-Oct-16 Aeore Cardinal -
137 IIIauTan 26D. 23H. 2021-Oct-10 Tyrr Titan -
138 Tor1 2D. 11H. 2021-Jun-03 Shillien Templar -
139 Tor2 2D. 11H. 2021-Jun-03 Shillien Templar -
140 Guk 1D. 16H. 2018-Aug-29 Wynn Arcana Lord -
141 NZ22 14D. 4H. 2021-Oct-09 Tyrr Titan -
142 npo100ee 19D. 7H. 2021-Aug-22 Aeore Cardinal -
143 IIblJIECOC 0D. 7H. 2021-Sep-19 Dwarven Fighter -
144 MOCbKA 0D. 9H. 2021-Sep-19 Eviscerator -
145 Morpeh 5D. 7H. 2021-Jan-20 Shillien Templar -
146 IIIoDaKaK 2D. 21H. 2021-Apr-09 Aeore Eva's Saint -
147 IIIkypaBTeJIe 2D. 20H. 2021-Oct-10 Wynn Spectral Master -
148 IIITbIPb 3D. 14H. 2021-Oct-10 Othell Ghost Hunter -
149 BuFFeRIss 9D. 20H. 2019-Dec-14 Iss Spectral Dancer -
150 TiroN9we4ka 49D. 13H. 2021-Apr-06 Iss Spectral Dancer -
151 IIIK 1D. 3H. 2021-May-26 Shillien Templar -
152 N9wkaMilawka 38D. 16H. 2021-Feb-23 Eviscerator -
153 JIOIIyX 1D. 10H. 2021-Apr-01 Tyrr Doombringer -
154 IIIuIIIak 2D. 21H. 2021-Oct-10 Tyrr Titan -
155 SeksiFrau 1D. 10H. 2021-Feb-23 Sayha's Seer -
156 Tovarisch 1D. 6H. 2021-Jan-09 Aeore Cardinal -
157 Clyde 8D. 6H. 2021-May-23 Shillien Templar -
158 Bonnie 8D. 7H. 2021-May-23 Shillien Templar -
159 Type2 5D. 12H. 2021-Oct-16 Shillien Templar -
160 Type1 5D. 16H. 2021-Oct-16 Shillien Templar -
161 Tru2 6D. 12H. 2021-Feb-23 Shillien Templar -
162 Tru1 6D. 4H. 2021-Feb-07 Shillien Templar -
163 TOIIIHOTuK 14D. 6H. 2021-May-15 Phoenix Knight -
164 TOIIIuPAK 12D. 19H. 2021-May-15 Doombringer -
165 darkMooN 16D. 6H. 2021-Oct-16 Spectral Master -
166 MopkoBka 1D. 13H. 2020-Sep-05 Soultaker -
167 AcidBurn 132D. 3H. 2021-Oct-16 Sagittarius -
168 CrashOverdrive 94D. 0H. 2021-Oct-16 Sagittarius -
169 LordNikoN 90D. 8H. 2021-Oct-16 Cardinal -
170 DrDooM 81D. 12H. 2021-Oct-16 Sagittarius -
171 IIIkeT 7D. 19H. 2021-Apr-06 Soultaker -
172 OTBEPTKA 36D. 12H. 2021-Oct-16 Soultaker -
173 IIIef 5D. 19H. 2021-Apr-06 Soultaker -
174 ironPAMPERS 30D. 15H. 2021-Oct-16 Soultaker -
175 TapaHbka 13D. 8H. 2021-May-09 Grand Khavatari -
176 DedulinoItaliano 8D. 20H. 2021-Oct-16 Adventurer -
177 KO3A 1D. 14H. 2021-Mar-27 Doomcryer -
178 catty 0D. 14H. 2020-Dec-19 Titan -
179 Xamu 1D. 1H. 2019-Nov-06 Sorcerer -
180 npocToBouH 2D. 7H. 2020-Jan-30 Temple Knight -
181 BloodMan 3D. 7H. 2020-Jan-28 Prophet -
182 XamJlo 5D. 20H. 2020-Jan-30 Swordsinger -
183 IIIok 0D. 18H. 2020-Jan-06 Temple Knight -
184 CEJIEDKA 5D. 18H. 2021-Mar-23 Shillien Elder -
185 Putin 0D. 16H. 2021-Apr-22 Warlord -
186 V12 0D. 17H. 2021-Apr-22 Prophet -
187 KOMAPuK 1D. 4H. 2021-Apr-04 Overlord -
188 4epT 3D. 1H. 2021-Sep-08 Tyrant -
189 Selectra 5D. 17H. 2021-Sep-08 Tyrant -
190 Aktemra 0D. 2H. 2021-Apr-22 Phantom Summoner -
191 Sima 0D. 2H. 2021-Apr-22 Ertheia Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб GolDeN Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG Lineage 2 3rd class transfer lineage 2 pvp interlude server

Παίκτες:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 NZ11
  • 04 3JIou4oIIuk
  • 05 6ykaxa
  • 06 NZ6
  • 07 Manjak
  • 08 N1L
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady