Τίτλος σελίδας: Lineage legacy Ertheia 🚑 New World server Evolution x1 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - Hae6yxaHouse.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 BlowMaster 22D. 18H. 2021-Sep-24 Othell Adventurer -
2 ZlobeN 24D. 8H. 2021-Sep-19 Iss Hierophant -
3 3aXuJIyXa 1D. 5H. 2021-Sep-23 Aeore Eva's Saint -
4 BlackDancer 70D. 0H. 2021-Apr-23 Iss Spectral Dancer -
5 BlackKnight 63D. 17H. 2021-Sep-24 Sigel Shillien Templar -
6 BlackHelpFist 7D. 12H. 2021-Apr-17 Eviscerator -
7 3aMaHyXa 10D. 11H. 2021-Sep-24 Othell Fortune Seeker -
8 Dance2Win 2D. 2H. 2021-Mar-28 Iss Doomcryer -
9 Bardastanes 2D. 0H. 2021-Mar-28 Othell Ghost Hunter -
10 KnightShoes 1D. 23H. 2021-Mar-28 Sigel Hell Knight -
11 BarDarWar 1D. 23H. 2021-Mar-28 Tyrr Titan -
12 OneHeal 2D. 1H. 2021-Mar-28 Aeore Shilien Saint -
13 BlackRecovery 65D. 5H. 2021-Apr-23 Aeore Shilien Saint -
14 ShillienBars 25D. 3H. 2021-Jul-01 Iss Hierophant -
15 ShillienFis 21D. 5H. 2021-Sep-09 Feoh Soultaker -
16 ShillienSur 21D. 18H. 2021-Sep-09 Othell Fortune Seeker -
17 ShillienRe 23D. 14H. 2021-Sep-24 Yul Moonlight Sentinel -
18 ShillienWina 21D. 12H. 2021-Jun-20 Wynn Spectral Master -
19 ShillienOes 22D. 18H. 2021-Sep-24 Wynn Spectral Master -
20 ShillienEle 22D. 0H. 2021-Sep-09 Aeore Shilien Saint -
21 Mentol 7D. 2H. 2021-Oct-17 Sayha's Seer -
22 BlackKitty 47D. 5H. 2021-Apr-23 Wynn Spectral Master -
23 4ePToFFka 10D. 0H. 2021-Sep-24 Othell Fortune Seeker -
24 IIAHTEPA 1D. 8H. 2021-Sep-26 Wynn Spectral Master -
25 gagaka 9D. 5H. 2021-Sep-24 Shillien Templar -
26 XuJIyXa 6D. 11H. 2021-Sep-24 Aeore Shilien Saint -
27 Hae6yxa 83D. 16H. 2021-Sep-23 Tyrr Titan -
28 BePTyXa 10D. 21H. 2021-Sep-24 Othell Fortune Seeker -
29 IceCream 1D. 18H. 2021-Sep-19 Wynn Arcana Lord -
30 Angella 1D. 15H. 2021-Sep-19 Aeore Eva's Saint -
31 Leila 2D. 0H. 2021-Sep-19 Wynn Arcana Lord -
32 Malina 2D. 3H. 2021-Sep-19 Wynn Arcana Lord -
33 Ekler 1D. 23H. 2021-Sep-19 Wynn Arcana Lord -
34 Marsel 1D. 17H. 2021-Sep-19 Wynn Arcana Lord -
35 Kokoc 1D. 21H. 2021-Sep-19 Iss Doomcryer -
36 Beginer 2D. 14H. 2021-Sep-24 Wynn Spectral Master -
37 NZ29 0D. 10H. 2021-Oct-02 Iss Hierophant -
38 TheCubs 2D. 2H. 2021-Sep-24 Sigel Shillien Templar -
39 Meloni 56D. 17H. 2021-Sep-24 Wynn Elemental Master -
40 GreenBuff 5D. 3H. 2021-Sep-24 Iss Hierophant -
41 4uKCa 4D. 16H. 2021-Jan-17 Aeore Shilien Saint -
42 GreenSummoner 4D. 9H. 2021-Jan-29 Tyrr Titan -
43 GreenHawk 3D. 8H. 2021-Sep-24 Tyrr Titan -
44 GreenHeal 4D. 15H. 2021-Sep-24 Aeore Eva's Saint -
45 GreenLethal 4D. 14H. 2021-Sep-23 Othell Adventurer -
46 Place2b 3D. 19H. 2021-Sep-24 Aeore Cardinal -
47 Obax 1D. 16H. 2021-Sep-24 Tyrr Titan -
48 GreenToIII 1D. 19H. 2021-Sep-24 Shillien Templar -
49 GreenT0III 1D. 20H. 2021-Sep-24 Tyrr Grand Khavatari -
50 GreenDamage 2D. 16H. 2021-Sep-23 Tyrr Grand Khavatari -
51 Sheila 2D. 5H. 2021-Sep-24 Tyrr Grand Khavatari -
52 TynoBuff 4D. 12H. 2021-Mar-28 Iss Hierophant -
53 Barax 4D. 1H. 2021-Apr-09 Wynn Arcana Lord -
54 Btex 1D. 1H. 2021-Apr-08 Yul Sagittarius -
55 Cracs 1D. 6H. 2021-Apr-08 Sigel Hell Knight -
56 Lupen 1D. 2H. 2021-Apr-02 Othell Adventurer -
57 KpAcHyXa 0D. 11H. 2020-Nov-10 Yul Trickster -
58 akagag 0D. 7H. 2021-Sep-23 Tyrr Maestro -
59 MasterDark 1D. 10H. 2021-Sep-24 Feoh Soulhound -
60 He4uCTyXa 0D. 11H. 2021-Feb-14 Feoh Soulhound -
61 TuPyXa 1D. 5H. 2021-Jan-17 Tyrr Grand Khavatari -
62 3eJIeHyXa 0D. 10H. 2021-Jan-17 Tyrr Titan -
63 3ACCbIXA 0D. 10H. 2020-Nov-12 Aeore Cardinal -
64 Malol 2D. 6H. 2021-Apr-09 Aeore Eva's Saint -
65 DyDo4ka 7D. 6H. 2021-Sep-24 Sigel Eva's Templar -
66 PeIIIaLa 4D. 6H. 2021-Sep-23 Tyrr Grand Khavatari -
67 KaCTeTyIIIka 0D. 10H. 2020-Nov-01 Wynn Arcana Lord -
68 BA6 4D. 1H. 2021-Sep-09 Spectral Master -
69 Ba8 6D. 2H. 2021-Jul-01 Titan -
70 Antaras 16D. 2H. 2021-Oct-16 Doomcryer -
71 Lindvior 14D. 12H. 2021-Oct-16 Soultaker -
72 Frintezza 16D. 9H. 2021-Oct-16 Soultaker -
73 BaiumKa 11D. 3H. 2021-Oct-16 Soultaker -
74 BlackBlow 61D. 18H. 2021-May-23 Phantom Summoner -
75 BlackShot 61D. 10H. 2021-May-23 Soultaker -
76 BlackDamage 65D. 14H. 2021-May-23 Spectral Master -
77 Ba11 1D. 4H. 2020-Apr-19 Destroyer -
78 Ba12 1D. 2H. 2020-Mar-25 Destroyer -
79 Ba10 0D. 19H. 2021-Jul-01 Destroyer -
80 Ba9 4D. 3H. 2021-Jul-01 Destroyer -
81 Orfeno4ka 10D. 16H. 2021-Oct-16 Soultaker -
82 AntQueen 14D. 13H. 2021-Oct-16 Soultaker -
83 Belef 10D. 22H. 2021-Oct-16 Soultaker -
84 KurtCobain 1D. 6H. 2020-Nov-18 Storm Screamer -
85 BA7 3D. 18H. 2021-Jul-01 Spectral Master -
86 BA5 3D. 10H. 2021-Feb-28 Spectral Master -
87 BA4 3D. 12H. 2021-Sep-09 Shillien Templar -
88 BA3 3D. 17H. 2021-Jul-01 Spectral Master -
89 BA1 4D. 12H. 2021-Jun-20 Spectral Master -
90 BA2 4D. 12H. 2020-Jun-14 Ghost Hunter -
91 Ba13 1D. 13H. 2021-Jul-01 Phantom Summoner -
92 Pokca 0D. 9H. 2021-May-03 Marauder -
93 KYCb 0D. 10H. 2021-May-03 Marauder -
94 Sk04 2D. 19H. 2021-Apr-05 Dwarven Fighter -
95 sk05 10D. 2H. 2021-Jul-01 Dwarven Fighter -
96 Sk02 22D. 23H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
97 Sk03 21D. 22H. 2021-Jul-01 Dwarven Fighter -
98 Sk01 22D. 14H. 2021-Jun-20 Dwarven Fighter -
99 MAJIbIIII 0D. 22H. 2020-Nov-01 Necromancer -
100 MiniD 0D. 6H. 2021-Oct-16 Warsmith -
101 MrGray 1D. 17H. 2021-May-03 Prophet -
102 Asiy 0D. 6H. 2020-Jun-07 Marauder -
103 3EJIEHKA 0D. 5H. 2020-May-28 Destroyer -
104 Boobs 1D. 2H. 2020-Aug-25 Spellhowler -
105 Unicorn 0D. 4H. 2021-May-24 Elemental Summoner -
106 Prank 0D. 0H. 2021-Mar-28 Kamael soldier -
107 KOHbBIIAJIbTO 0D. 0H. 2021-Mar-28 Elven Mage -
108 Pegastik 0D. 4H. 2021-Mar-28 Elven Mage -
109 LolUs 0D. 0H. 2020-Feb-24 Dwarven Fighter -
110 dm1 3D. 5H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
111 dm2 3D. 5H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
112 dm3 0D. 7H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
113 dm4 0D. 6H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
114 dm5 0D. 6H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
115 dm6 0D. 5H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
116 sn01 1D. 15H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
117 sn02 1D. 15H. 2021-Jun-13 Dwarven Fighter -
118 sn03 0D. 4H. 2021-Jun-06 Dwarven Fighter -
119 IIImag1 0D. 0H. 2021-Jan-17 Fighter -
120 IIImag2 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
121 IIImag3 0D. 0H. 2021-Jan-17 Dwarven Fighter -
122 IIImag4 0D. 0H. 2021-Jan-17 Dwarven Fighter -
123 IIImag5 0D. 0H. 2021-Jan-17 Dwarven Fighter -
124 IIImag6 0D. 0H. 2021-Jan-17 Dark Mage -
125 IIImag7 0D. 0H. 2021-Jan-17 Orc Mage -
126 IIImag8 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
127 IIImag10 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
128 IIImag11 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
129 IIImag12 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Fighter -
130 IIImag13 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Fighter -
131 IIImag14 0D. 0H. 2021-Jan-17 Orc Mage -
132 IIImag16 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
133 IIImag17 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Fighter -
134 IIImag18 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
135 IIImag19 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
136 IIImag21 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
137 IIImag22 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
138 IIImag23 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
139 IIImag24 0D. 0H. 2021-Jan-17 Fighter -
140 IIImag25 0D. 0H. 2021-Jan-17 Orc Mage -
141 IIImag26 0D. 0H. 2021-Jan-17 Fighter -
142 MicroD 0D. 3H. 2021-Oct-16 Dwarven Fighter -
143 Uno 0D. 2H. 2021-Oct-16 Dwarven Fighter -
144 Nano 0D. 0H. 2021-Jun-12 Dwarven Fighter -
145 Nuno 0D. 0H. 2021-Jun-12 Dwarven Fighter -
146 Maxi 0D. 0H. 2021-Jun-12 Dwarven Fighter -
147 dm07 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
148 sn07 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
149 sn06 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
150 sn05 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
151 IOLO 0D. 0H. 2021-Mar-28 Orc Mage -
152 LOLOJ 0D. 0H. 2021-Mar-28 Orc Fighter -
153 sn04 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
154 KOLO 0D. 0H. 2021-Mar-28 Kamael soldier -
155 JABA 0D. 0H. 2021-Mar-28 Kamael soldier -
156 DODOD 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
157 FDS 0D. 0H. 2021-Mar-28 Orc Mage -
158 FDSA 0D. 0H. 2021-Mar-28 Mage -
159 FDSAd 0D. 0H. 2021-Mar-28 Fighter -
160 DSAAAA 0D. 0H. 2021-Mar-28 Orc Fighter -
161 hateMe 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dark Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Hae6yxaHouse Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. High five

RPG Lineage 2 85+ leveling lineage 2 t-rex

Παίκτες:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 NZ11
  • 04 3JIou4oIIuk
  • 05 6ykaxa
  • 06 NZ6
  • 07 Manjak
  • 08 N1L
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady