Τίτλος σελίδας: L2 drop dark crystal robe Renames Ertheia 🚒 L2 Server Evolution x1 Greek Classic PTS

RPG

Παίκτες:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 NZ11
  • 04 3JIou4oIIuk
  • 05 6ykaxa
  • 06 NZ6
  • 07 Manjak
  • 08 N1L
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady