Account: Guest Login as user
Clan - GolDeN.
Name Use time Last Login Class  
1 xSauroNx 726d. 12h. 2021-Jul-31 Tyrr Titan -
2 Skady 334d. 0h. 2021-Aug-01 Wynn Elemental Master +
3 Vee 550d. 2h. 2021-Jul-31 Iss Hierophant -
4 Bazi4ka 471d. 18h. 2021-Jul-31 Aeore Shilien Saint -
5 PaCTaFaP9HuH 293d. 20h. 2021-Jul-25 Othell Ghost Hunter -
6 MiMiMishka 79d. 17h. 2021-Apr-19 Othell Ghost Hunter -
7 KotiKotik 378d. 17h. 2021-Jul-31 Eviscerator -
8 DestrIsMyLife 121d. 15h. 2021-May-09 Tyrr Titan -
9 xWKx 353d. 10h. 2021-Jul-31 Sigel Shillien Templar -
10 ShootIsMyLife 426d. 3h. 2021-Jul-31 Yul Ghost Sentinel -
11 Beerka 435d. 15h. 2021-Aug-01 Aeore Cardinal +
12 UdarVSpinu 369d. 16h. 2021-Jul-31 Othell Ghost Hunter -
13 RavenHeart 494d. 22h. 2021-Jul-31 Tyrr Titan +
14 NZ 446d. 0h. 2021-Jul-17 Wynn Spectral Master -
15 NZ1 437d. 15h. 2021-Jul-29 Iss Hierophant -
16 FarathAidid 137d. 10h. 2021-Jun-19 Othell Wind Rider -
17 IIIKaFF 325d. 18h. 2021-Jul-05 Tyrr Titan -
18 NZ4 431d. 23h. 2021-Jul-17 Aeore Shilien Saint -
19 NZ5 272d. 5h. 2021-Jul-17 Sigel Shillien Templar -
20 KuJlbKA 39d. 14h. 2021-Jul-31 Feoh Archmage -
21 NZ6 290d. 13h. 2021-Jul-17 Tyrr Titan -
22 TheDiversant 240d. 21h. 2021-Jul-23 Yul Sagittarius -
23 KaPaMeJIbKa 275d. 6h. 2021-Aug-01 Yul Trickster +
24 Nansy 193d. 22h. 2021-Jun-17 Tyrr Grand Khavatari -
25 Masturta 288d. 16h. 2021-Jul-17 Tyrr Duelist -
26 DanaScully 324d. 18h. 2021-Aug-01 Othell Ghost Hunter +
27 FoxMulder 288d. 14h. 2021-Aug-01 Sigel Shillien Templar +
28 NZ10 248d. 5h. 2021-Jul-17 Othell Ghost Hunter -
29 SingingGirl 348d. 15h. 2021-Aug-01 Iss Sword Muse +
30 TheOnix 226d. 6h. 2021-Jul-25 Sigel Hell Knight -
31 NoBoobs 141d. 7h. 2021-Jun-17 Sigel Eva's Templar -
32 Skatinka 169d. 12h. 2021-Jun-18 Wynn Arcana Lord -
33 Geisha 144d. 21h. 2021-Jun-19 Iss Sword Muse -
34 Scarlett 129d. 21h. 2021-Jun-17 Aeore Eva's Saint -
35 NZ37 74d. 23h. 2021-Jul-17 Feoh Storm Screamer -
36 Topc 179d. 9h. 2021-Jul-31 Othell Fortune Seeker +
37 N1L 180d. 19h. 2021-Jul-31 Iss Hierophant +
38 Naglens 99d. 18h. 2021-Jul-31 Sigel Shillien Templar +
39 Manjak 156d. 7h. 2021-Jul-31 Tyrr Titan +
40 Sara1 125d. 10h. 2021-Jul-31 Yul Trickster +
41 Atena 162d. 11h. 2021-Jul-31 Aeore Shilien Saint +
42 KoTee4ka 300d. 22h. 2021-Jul-25 Wynn Arcana Lord -
43 Avendila 322d. 6h. 2021-Jul-25 Wynn Spectral Master -
44 AdriaCat 173d. 14h. 2021-Jun-17 Iss Hierophant -
45 Marchao 181d. 17h. 2021-Jul-24 Iss Dominator -
46 Air 14d. 5h. 2021-Jul-31 Wynn Arcana Lord +
47 isteria 110d. 0h. 2021-Jul-31 Eviscerator -
48 NZ11 280d. 17h. 2021-Jul-17 Yul Ghost Sentinel -
49 TutiFruti 64d. 1h. 2021-Jul-24 Iss Hierophant -
50 6ykaxa 217d. 12h. 2021-Jul-31 Tyrr Maestro -
51 MukpoOpk 26d. 19h. 2021-Jun-11 Othell Fortune Seeker -
52 DO3AnPABKA 70d. 6h. 2021-Jul-23 Wynn Spectral Master -
53 4epeMyxa 50d. 5h. 2021-Jul-25 Iss Hierophant -
54 e2e4 67d. 10h. 2021-Jul-30 Aeore Eva's Saint -
55 XATOP 25d. 18h. 2021-Jul-09 Feoh Storm Screamer -
56 Kara 52d. 10h. 2021-Jul-30 Feoh Storm Screamer -
57 miniBobo 122d. 10h. 2021-Jul-30 Sayha's Seer -
58 Miaw 42d. 18h. 2021-Jul-30 Feoh Mystic Muse -
59 Marchello 41d. 18h. 2021-Jul-10 Feoh Storm Screamer -
60 Pful 25d. 19h. 2021-Jul-24 Iss Sword Muse -
61 Kutyzov 16d. 15h. 2021-Jul-16 Feoh Archmage -
62 Miwo 14d. 15h. 2021-Jun-28 Sigel Eva's Templar -
63 MishMalish 48d. 20h. 2021-Jun-06 Wynn Elemental Master -
64 IIIauTan 26d. 13h. 2021-Jul-24 Tyrr Doombringer -
65 LordNikoN 86d. 12h. 2021-Jul-26 Iss Hierophant -
66 EXinferno 15d. 7h. 2021-May-15 Feoh Soultaker -
67 Davu 14d. 7h. 2021-Jun-29 Aeore Shilien Saint -
68 Dolgorukov 14d. 7h. 2021-Jun-28 Feoh Storm Screamer -
69 Belyar 13d. 16h. 2021-Jun-29 Yul Ghost Sentinel -
70 IQ17 79d. 3h. 2021-Jul-28 Tyrr Dreadnought -
71 OceanOfFantasy 18d. 9h. 2021-Jan-25 Sayha's Seer -
72 MMelody 70d. 14h. 2021-Jul-25 Iss Spectral Dancer -
73 Woman 16d. 3h. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
74 Man 16d. 15h. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
75 XelikS 80d. 11h. 2021-Jul-25 Feoh Archmage -
76 Rostova 15d. 7h. 2021-Jun-29 Wynn Elemental Master -
77 ILovePunch 60d. 7h. 2021-May-26 Aeore Cardinal -
78 Moria 36d. 4h. 2021-Jan-25 Eviscerator -
79 OldKon 20d. 15h. 2019-Nov-19 Wynn Elemental Master -
80 XPOHOC 4d. 12h. 2021-May-15 Tyrr Maestro -
81 Morik 17d. 21h. 2021-Jan-25 Iss Dominator -
82 3DAPOBA 4d. 14h. 2021-May-15 Tyrr Maestro -
83 Spelllcaster 137d. 22h. 2020-Jul-02 Iss Spectral Dancer -
84 TurboGenerator 141d. 8h. 2020-Jul-02 Tyrr Maestro -
85 DedulinoItaliano 8d. 18h. 2021-Jun-17 Othell Fortune Seeker -
86 SevenNationArmy 44d. 19h. 2021-Jul-09 Othell Fortune Seeker -
87 Ultraviolet 50d. 21h. 2021-Jul-09 Othell Fortune Seeker -
88 Nortar 4d. 1h. 2021-May-15 Othell Ghost Hunter -
89 Reva 5d. 9h. 2021-Jun-05 Sigel Shillien Templar -
90 Likara 7d. 5h. 2021-Jun-05 Yul Ghost Sentinel -
91 DBCooper 6d. 0h. 2021-Jun-06 Iss Hierophant -
92 PO3ETKA 6d. 7h. 2021-May-22 Sigel Shillien Templar -
93 TohCubs 7d. 4h. 2021-May-09 Shillien Templar -
94 CubsToh 7d. 14h. 2021-May-23 Shillien Templar -
95 IIIHypku 4d. 21h. 2021-May-15 Tyrr Titan -
96 Xenus 4d. 9h. 2021-May-15 Yul Ghost Sentinel -
97 npo100XABK 11d. 6h. 2021-Jul-09 Yul Sagittarius -
98 Tequila 5d. 18h. 2021-Jun-25 Tyrr Doombringer -
99 npo100TAHK 8d. 15h. 2021-May-20 Sigel Shillien Templar -
100 TheTruth 65d. 10h. 2021-Jul-09 Othell Fortune Seeker -
101 Detector 14d. 17h. 2021-Jun-20 Tyrr Maestro -
102 Nayaa 15d. 23h. 2020-Apr-15 Othell Adventurer -
103 npo100shk 54d. 21h. 2021-Mar-01 Shillien Templar -
104 Sara2 10d. 20h. 2021-Jul-30 Iss Sword Muse -
105 Jazz 0d. 11h. 2021-Jul-30 Iss Hierophant -
106 Try1 4d. 9h. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
107 Try2 4d. 13h. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
108 y6uBaLLlka 55d. 5h. 2021-Mar-01 Shillien Templar -
109 npo100eLf 18d. 3h. 2021-Jul-09 Wynn Spectral Master -
110 KJIu3MA 4d. 18h. 2021-Mar-27 Iss Dominator -
111 npo100nn 26d. 17h. 2021-Jul-10 Iss Sword Muse -
112 npo100TX 20d. 19h. 2021-Jul-13 Othell Ghost Hunter -
113 Pluto 32d. 15h. 2021-Jul-31 Othell Fortune Seeker -
114 TheBESToJIo4 4d. 10h. 2021-Jul-12 Othell Fortune Seeker -
115 npo6ka 0d. 22h. 2021-Jun-05 Othell Fortune Seeker -
116 Ky6ToIII 7d. 12h. 2021-May-22 Shillien Templar -
117 npo100uca 13d. 5h. 2021-Jul-09 Eviscerator -
118 Ernesto 20d. 21h. 2021-Jul-31 Iss Hierophant -
119 3aTo4Ka 25d. 21h. 2021-Jul-23 Othell Adventurer -
120 T0III 24d. 20h. 2021-Jun-02 Shillien Templar -
121 Dau3akypuTb 8d. 18h. 2021-Jun-03 Othell Adventurer -
122 BuTaMuHKa 6d. 0h. 2021-Jun-03 Aeore Eva's Saint -
123 Bazik 109d. 10h. 2021-Jun-02 Tyrr Titan -
124 FitoN9wa 11d. 9h. 2021-Jun-02 Aeore Shilien Saint -
125 ToIII 24d. 22h. 2021-Jun-06 Shillien Templar -
126 Mirady 33d. 14h. 2021-Jun-03 Iss Hierophant -
127 ser 2d. 12h. 2021-May-15 Wynn Arcana Lord -
128 ToIIIKy6 7d. 0h. 2020-Feb-23 Shillien Templar -
129 NoPainNoGains 5d. 4h. 2021-Apr-09 Aeore Cardinal -
130 npo100opk 29d. 20h. 2021-Jul-08 Yul Sagittarius -
131 Tor1 2d. 11h. 2021-Jun-03 Shillien Templar -
132 Tor2 2d. 11h. 2021-Jun-03 Shillien Templar -
133 Guk 1d. 16h. 2018-Aug-29 Wynn Arcana Lord -
134 NZ22 14d. 3h. 2021-Jul-29 Tyrr Titan -
135 npo100ee 18d. 20h. 2021-Jul-09 Aeore Cardinal -
136 IIblJIECOC 0d. 7h. 2021-May-15 Dwarven Fighter -
137 MOCbKA 0d. 9h. 2021-Mar-27 Eviscerator -
138 Morpeh 5d. 7h. 2021-Jan-20 Shillien Templar -
139 IIIoDaKaK 2d. 21h. 2021-Apr-09 Aeore Eva's Saint -
140 IIIkypaBTeJIe 2d. 19h. 2021-Apr-09 Wynn Spectral Master -
141 IIITbIPb 3d. 13h. 2021-Jun-04 Othell Ghost Hunter -
142 BuFFeRIss 9d. 20h. 2019-Dec-14 Iss Spectral Dancer -
143 TiroN9we4ka 49d. 13h. 2021-Apr-06 Iss Spectral Dancer -
144 IIIK 1d. 3h. 2021-May-26 Shillien Templar -
145 N9wkaMilawka 38d. 16h. 2021-Feb-23 Eviscerator -
146 JIOIIyX 1d. 10h. 2021-Apr-01 Tyrr Doombringer -
147 IIIuIIIak 2d. 21h. 2021-Apr-09 Tyrr Titan -
148 SeksiFrau 1d. 10h. 2021-Feb-23 Sayha's Seer -
149 Tovarisch 1d. 6h. 2021-Jan-09 Aeore Cardinal -
150 Clyde 8d. 6h. 2021-May-23 Shillien Templar -
151 Bonnie 8d. 7h. 2021-May-23 Shillien Templar -
152 Type2 5d. 9h. 2021-Jun-13 Shillien Templar -
153 Type1 5d. 13h. 2021-Jun-13 Shillien Templar -
154 Tru2 6d. 12h. 2021-Feb-23 Shillien Templar -
155 Tru1 6d. 4h. 2021-Feb-07 Shillien Templar -
156 MopkoBka 1d. 13h. 2020-Sep-05 Soultaker -
157 MYXA 35d. 2h. 2021-Jun-13 Soultaker -
158 OTBEPTKA 36d. 8h. 2021-Jun-19 Doomcryer -
159 3BEPCKA9I 10d. 7h. 2020-Dec-13 Doomcryer -
160 Anatolevna 6d. 13h. 2021-Jun-13 Doomcryer -
161 HAHoXPEHb 34d. 22h. 2021-Jun-13 Soultaker -
162 AcidBurn 131d. 13h. 2021-Jul-26 Sagittarius -
163 CrashOverdrive 93d. 15h. 2021-Jul-26 Sagittarius -
164 TOIIIHOTuK 14d. 6h. 2021-May-15 Phoenix Knight -
165 TOIIIuPAK 12d. 19h. 2021-May-15 Doombringer -
166 darkMooN 16d. 3h. 2021-Jul-04 Spectral Master -
167 DrDooM 81d. 3h. 2021-Jul-26 Sagittarius -
168 TblKBA 36d. 3h. 2021-Jun-13 Soultaker -
169 KOHCEPBA 35d. 15h. 2021-Jun-13 Soultaker -
170 3JIou4oIIuk 125d. 13h. 2021-Jul-31 Grand Khavatari -
171 IIIkeT 7d. 19h. 2021-Apr-06 Soultaker -
172 IIIef 5d. 19h. 2021-Apr-06 Soultaker -
173 ironPAMPERS 30d. 11h. 2021-Jun-19 Soultaker -
174 TABLETKA 36d. 1h. 2021-Jun-19 Soultaker -
175 TapaHbka 13d. 8h. 2021-May-09 Grand Khavatari -
176 KO3A 1d. 14h. 2021-Mar-27 Doomcryer -
177 catty 0d. 14h. 2020-Dec-19 Titan -
178 Xamu 1d. 1h. 2019-Nov-06 Sorcerer -
179 AII4Xu 19d. 17h. 2021-Jul-15 Dreadnought -
180 npocToBouH 2d. 7h. 2020-Jan-30 Temple Knight -
181 BloodMan 3d. 7h. 2020-Jan-28 Prophet -
182 XamJlo 5d. 20h. 2020-Jan-30 Swordsinger -
183 IIIok 0d. 18h. 2020-Jan-06 Temple Knight -
184 CEJIEDKA 5d. 18h. 2021-Mar-23 Shillien Elder -
185 Putin 0d. 16h. 2021-Apr-22 Warlord -
186 V12 0d. 17h. 2021-Apr-22 Prophet -
187 KOMAPuK 1d. 4h. 2021-Apr-04 Overlord -
188 4epT 3d. 1h. 2021-Jun-05 Tyrant -
189 Selectra 5d. 17h. 2021-Jun-05 Tyrant -
190 Aktemra 0d. 2h. 2021-Apr-22 Phantom Summoner -
191 Sima 0d. 2h. 2021-Apr-22 Ertheia Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб GolDeN Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 server

RPG Lineage 2 undead mobs Lineage 2 ertheia infinite odyssey

Players:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 3JIou4oIIuk
  • 04 NZ11
  • 05 6ykaxa
  • 06 NZ6
  • 07 Manjak
  • 08 N1L
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady