RPG

Players:
  • 01 juve
  • 02 PastSvouStyani
  • 03 vivi
  • 04 IIy3o
  • 05 FarshRaketa
  • 06 Apollo17
  • 07 MicuTzu
  • 08 iMoca
  • 09 Sepro
  • 10 Waro

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day  10