પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage ii ertheia Clans top by PVP HighFive ❌ H5 la2 Federation x15 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

  કુળ સાથી ખેલાડીઓ સમ પીવીપી સમ પી.કે. સ્તર
1 SKYxLEGION SKYxLEGION [RAID] 159 113904 772 11
2 Espadax15 Espadax15 [GlobalInc] 182 91272 803 11
3 COSMO COSMO [ToTheStars] 172 71749 862 11
4 KkLlAaNn KkLlAaNn [WAGtheDOG] 197 68369 94 11
5 Skrzaty Skrzaty [SkrzatoSfera] 141 60052 144 9
6 ImmortalUnits ImmortalUnits [LigthWind] 119 37327 504 11
7 Ramsheart Ramsheart [LigthWind] 96 34826 223 11
8 Blackbusterz Blackbusterz   131 30481 7011 11
9 DarkMight DarkMight [Quiethouse] 55 28953 177 11
10 Drevlyane Drevlyane [Древляне] 102 23706 6 9
11 GearsOfWar GearsOfWar [Coalition] 129 23704 21 11
12 RapidDeath RapidDeath [LordOfFate] 106 20115 303 11
13 Altair Altair [Sparta] 116 19539 55 11
14 SinCity SinCity [Silencio] 15 19322 9 7
15 xaxol xaxol [Чернобыль] 155 16724 38 11
16 Renamedw15079 Renamedw15079 [InSoLenT9k] 6 14770 35 11
17 AngelsOfDeath AngelsOfDeath [MeMain] 80 13877 419 11
18 Argentum Argentum   46 11944 31 9
19 Courts Courts [GlobalInc] 80 11923 725 11
20 Iva Iva [DODD] 90 10839 57 9
21 CTPAX CTPAX [WAR5m] 97 10272 569 10
22 Fantom Fantom [Frega] 88 10271 138 11
23 AntiSoviet AntiSoviet [911] 21 9547 151 9
24 Marines Marines   56 9413 39 8
25 GodSlayers GodSlayers [Megalopolis] 12 8520 30 11
26 RetroFM RetroFM [227p5] 28 8398 67 10
27 EnemyDown EnemyDown [bbpe] 12 8383 151 10
28 Insomians Insomians [TheAbyss] 41 8024 188 11
29 Romanze Romanze [FireFlies] 34 8019 126 8
30 3epr 3epr [100JIbHuK] 115 7856 133 11
31 Kobra Kobra [camelott] 32 7826 326 8
32 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex [Triada] 50 7796 172 11
33 HeroesOfTemple HeroesOfTemple [Triada7] 88 7513 655 11
34 Barons Barons [TheAbyss] 62 7513 386 10
35 GoldenStark GoldenStark [TrifleFortPlay4] 166 7477 157 11
36 Blizzard Blizzard   112 7282 72 11
37 Diversiya Diversiya   76 7166 19 11
38 KaZahSTaN KaZahSTaN [OutFitt] 95 6657 22 9
39 Balkan Balkan [Otpisani] 87 6481 330 7
40 Renamedw16444 Renamedw16444   52 6476 28 9
41 MyFarmClan MyFarmClan   19 6377 40 4
42 Underground Underground [Hospice] 16 6274 68 9
43 ReaNimator ReaNimator   37 6163 54 9
44 NoPanicx3 NoPanicx3 [NoPanic] 51 6148 198 11
45 HangoverClowns HangoverClowns [Ziomale] 12 5745 33 8
46 destro destro   6 5727 31 9
47 RomanRepublic RomanRepublic   23 5336 24 8
48 MonteCristo MonteCristo [Conter] 1 5288 13 5
49 SinCityx7 SinCityx7 [Silencio] 16 5182 8 3
50 Kosta Kosta   25 5169 30 3
51 BigFuckingGun BigFuckingGun   126 5072 8 11
52 soprotivlenie soprotivlenie [globalisty] 17 4985 103 8
53 Complexions Complexions [Megalopolis] 103 4924 14 9
54 MoheroweBerety MoheroweBerety   30 4856 202 8
55 TbMa TbMa   27 4819 56 6
56 RaiseAgain RaiseAgain   44 4754 414 8
57 StealthSword StealthSword   54 4711 204 8
58 RequiemForADream RequiemForADream   112 4695 272 10
59 GreyHorde GreyHorde   21 4632 12 8
60 RisingForce RisingForce [Catharsis] 68 4606 349 11
61 Syrja Syrja [TrifleFortPlay4] 38 4520 76 11
62 100 100 [k] 29 4324 39 11
63 NoSmoking NoSmoking   16 4315 133 7
64 Renamedw25548 Renamedw25548   44 4286 52 7
65 DeathSpell DeathSpell [VORON] 145 4139 322 11
66 DesperadoS DesperadoS   24 4123 82 10
67 Menace2Sociaty Menace2Sociaty   21 4098 266 8
68 LTz3 LTz3   25 3992 1 5
69 GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5   83 3971 34 10
70 Watch Watch [RedArmy] 22 3931 27 8
71 KoRn KoRn [MetaL] 34 3931 9 6
72 DemonsGuard DemonsGuard [Demones] 120 3891 48 11
73 OutSiders OutSiders [TheAbyss] 21 3877 59 11
74 КЕфарм КЕфарм   1 3844 0 5
75 Balboa Balboa [GlobalInc] 19 3769 83 11
76 Tequila Tequila   10 3659 0 3
77 NAI NAI [Elmorex7] 72 3633 188 9
78 QQ QQ [PulaBleaga] 7 3540 63 11
79 Renamedw27910 Renamedw27910   8 3502 32 6
80 Inrush Inrush   11 3437 5 8
81 DirtyPeppa7 DirtyPeppa7 [ЙЙ] 8 3404 7 9
82 EpiC EpiC [SkyX] 50 3312 85 11
83 RectifiedSpirit RectifiedSpirit [BloodOrder] 21 3309 6 9
84 ForestDevils ForestDevils [BloodMoon] 21 3298 20 9
85 desp desp   14 3254 8 3
86 Fearless7 Fearless7 [Mozkozrouti] 25 3104 115 9
87 SNOWnow SNOWnow   7 3084 2 4
88 DesperadoS1 DesperadoS1   15 3058 13 5
89 LosPizdatos LosPizdatos [AlcoMotor] 12 2936 26 7
90 KinDzaDza9k KinDzaDza9k   18 2810 7 5
91 Sinecura Sinecura   11 2758 2 7
92 elAureole elAureole [MeMain] 115 2747 263 11
93 Bravos Bravos [Xaoc] 25 2566 313 8
94 x12tango x12tango [RussianRetards] 13 2532 1054 9
95 RoYaLStars RoYaLStars [TheBest] 13 2528 90 10
96 F0geL F0geL   96 2513 99 8
97 NightWatch NightWatch [Hospice] 51 2496 48 10
98 VeX VeX [BallsOfSteel] 2 2455 14 8
99 NIRVANA NIRVANA   10 2438 39 9
100 FEARLESS FEARLESS [Infinity] 4 2357 38 9

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Clans top by PVP HighFive ❌ H5 la2 Federation x15 Gujarati Classic PTS Lineage

RPG Lineage of lineage 2 x10000

ખેલાડીઓ:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 IlIlseren1tyIllI
  • 04 KingMast3r
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 archanqell
  • 08 K1ngMaster
  • 09 Elicottero
  • 10 OpaNa

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ  12