પૃષ્ઠ શીર્ષક: L2 clan insignia Clans top by PVP HF Part5 ✳ L2 Server Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

  કુળ સાથી ખેલાડીઓ સમ પીવીપી સમ પી.કે. સ્તર
1 Goliathus Goliathus [FairyTail] 108 73774 4599 11
2 Бродяги Бродяги [Босота] 6 10573 94 10
3 BlackBird BlackBird [PhoenixGuardian] 60 3724 113 11
4 Shturmoviki Shturmoviki [борзые] 3 2637 10 11
5 BlackScorpion BlackScorpion [xxxx] 1 1706 8 5
6 Viktory Viktory [ЧЕСТЬиОТВАГА] 92 1367 178 11
7 HeavenlyAngels HeavenlyAngels   28 872 124 10
8 NightGroup NightGroup [ShieldOfFaith] 33 836 72 6
9 REDISKI REDISKI   4 665 20 6
10 LatinStar LatinStar [ChaosEmpire] 147 558 232 11
11 Yggdrasill Yggdrasill   35 502 13 11
12 Shadow Shadow   45 443 21 11
13 CrueLIntentionS CrueLIntentionS [HSGT] 2 343 10 11
14 MyRkI MyRkI [KoTbl] 22 230 38 11
15 Emersion Emersion   6 201 15 6
16 Krestonoscy Krestonoscy   50 166 7 7
17 micro micro [ПропавшиеКороли] 2 140 5 9
18 OKHA OKHA   55 133 4 9
19 naggibatori naggibatori   1 128 1 5
20 z z   18 108 6 5
21 Summer Summer [OLA] 2 91 1 10
22 NorthWind NorthWind   1 88 7 4
23 NaGiBaToR NaGiBaToR [KILLERS] 4 87 44 5
24 TimeToDie TimeToDie [CeIIaPaTuCTbI] 1 86 2 6
25 SaD SaD   10 64 5 6
26 InControl InControl [AnalFire] 4 61 13 6
27 Vorobywki Vorobywki   1 60 28 4
28 BeMyFrag BeMyFrag   10 50 9 8
29 Xtrem Xtrem [IRSide] 3 48 27 11
30 saport saport [BCEcBOI] 31 47 24 5
31 4ikiPiki 4ikiPiki   60 31 78 8
32 СинийБорщик СинийБорщик [Rise] 4 30 8 7
33 Titans Titans [TheTitans] 3 28 11 11
34 YourBunnyWrote YourBunnyWrote   5 28 7 7
35 cult cult   7 27 4 5
36 KING KING   3 27 0 4
37 kolobok2 kolobok2   40 26 20 5
38 Sosni Sosni [AmberEye] 1 22 12 5
39 WatchYourself WatchYourself   19 20 9 5
40 RUM RUM   14 19 3 5
41 krabs krabs   3 17 52 8
42 223 223   1 16 6 3
43 XP XP   2 14 0 4
44 RollAllદિવસ RollAllદિવસ   1 14 20 3
45 NoNameClan NoNameClan   1 13 6 6
46 Beeline Beeline   2 13 0 5
47 Portu Portu   3 11 1 3
48 BlackHearts BlackHearts   1 10 0 8
49 Stigmata Stigmata [OPG] 3 9 0 7
50 DT DT   2 8 2 4
51 science science   19 6 0 5
52 Wts Wts   2 6 0 2
53 kolobok1 kolobok1   39 5 12 5
54 okeanElzu okeanElzu [BCEcBOI] 13 5 4 5
55 Arcad1a Arcad1a [ARCADIA] 9 5 1 5
56 STALKER STALKER   1 4 23 6
57 DarkLegion DarkLegion   3 4 2 5
58 zai4ikpobegai4ik zai4ikpobegai4ik   2 4 16 4
59 Masolini Masolini   1 4 4 4
60 Fx Fx   2 4 1 4
61 Arkhem Arkhem   1 3 0 5
62 kolobok3 kolobok3   40 3 6 4
63 TOPSECRET TOPSECRET   36 3 4 4
64 Bandits Bandits   2 3 0 3
65 BepxoMHaKoHe BepxoMHaKoHe [BepxoMHaOcJle] 1 2 0 9
66 InfraRed InfraRed [IRSide] 1 2 2 8
67 EDUHCTBO EDUHCTBO   1 2 0 7
68 LetsPlay LetsPlay   4 2 3 5
69 XEX XEX   3 2 0 5
70 GT GT   3 2 2 4
71 Alphabet Alphabet   1 2 2 3
72 DonatssKills DonatssKills [BlackSky] 2 1 3 9
73 Pizdec Pizdec   4 1 3 8
74 Tortuga Tortuga [Pirates] 13 1 0 8
75 DeliriumTremens DeliriumTremens [Mors] 58 1 1 7
76 Whiskey Whiskey [CocaCola] 4 1 9 5
77 PiterFM PiterFM   1 1 4 5
78 DeathSpelll DeathSpelll [Nemesis] 4 1 2 5
79 GLADiko GLADiko [Scorpion] 1 1 2 5
80 Fortaser Fortaser [Jeris] 4 1 1 5
81 MGM MGM   2 1 1 5
82 sdss sdss   1 1 1 5
83 Arcadla Arcadla [ARCAD1A] 3 1 0 5
84 LeArcadeau LeArcadeau [ARCAD1A] 2 1 0 5
85 LosArcadios LosArcadios [ARCAD1A] 2 1 0 5
86 nox nox   2 1 0 5
87 Диверсанты Диверсанты   2 1 0 5
88 ArgentumStellata ArgentumStellata   1 1 0 5
89 NuNu NuNu   1 1 0 5
90 SaintsKillers SaintsKillers   1 1 0 5
91 WWW WWW   1 1 0 5
92 T0RTUGA T0RTUGA   2 1 7 4
93 1litr 1litr   2 1 2 4
94 WS WS   3 1 1 4
95 Omega Omega   2 1 1 4
96 Собачки Собачки   4 1 0 4
97 Alfa Alfa   2 1 0 4
98 Zifferblatt Zifferblatt   1 1 2 3
99 PawKI PawKI   1 1 0 3
100 AnarchyTeam AnarchyTeam [dolbilvasvrot] 1 0 0 11

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Clans top by PVP HF Part5 ✳ L2 Server Mad PVP x1000 Gujarati Classic PTS Rpg club

RPG L2 lineage lineage 2 j brasil

ખેલાડીઓ:
  • 01 SonikSork
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 ECTECTBO
  • 07 Зевс
  • 08 Люциан
  • 09 GranDz
  • 10 Chunya

Ssq:
પરો.   0%
સાંજ   0%
День  12