ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage 2 leveling guide 1-85 game chats HF Part5 🏁 Server L2 Mad PVP x1000 Kannada Classic PTS

2021/09/16 21:47:00 IIepHaTb1u: иди споили
2021/09/16 20:54:08 IIepHaTb1u: есть кто?
2021/09/16 19:34:23 Зевс: wtb bews
2021/09/16 14:14:20 Ton5uk: ахаха
2021/09/16 14:14:12 Ton5uk:  адин гном хуйло
2021/09/16 13:56:44 Ton5uk: Кольцо БаюмаКольцо Королевы Муравьев продам
2021/09/16 13:47:03 45kilo: Куплю закен\тарас
2021/09/16 13:00:16 4ichik: what?
2021/09/16 13:00:09 Verdant: i fell
2021/09/16 10:09:28 Ton5uk: в 83 лабу перс нада
2021/09/15 12:29:10 4o4i: Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (S)втс
2021/09/15 12:19:38 MBish: Куплю баюм или втт на точки
2021/09/15 12:08:52 MBish: Куплю баюм или втт на точки
2021/09/15 11:58:50 MBish: Куплю баюм или втт на точки
2021/09/15 11:04:32 MBish: Куплю баю или обменяю на точки
2021/09/15 08:55:45 salool: КУПЛЮ БАЮМА
2021/09/15 08:15:20 RpGz: пойдет кто на карики
2021/09/14 13:11:15 4ichik: Я на минуточку 1 раз юзанул и из-за того что без бафа ну давай выйди без бафа в поле)
2021/09/14 13:10:35 SonikSork: еще бля рот смеете открывает за бсое мастерство. ссаные педики
2021/09/14 12:22:47 4ichik: 4 bsoe
2021/09/14 12:14:20 IIeTbKa: nice 2 bsoe
2021/09/14 10:43:23 RpGz: тир
2021/09/14 09:56:27 rpgshk: куплю баюм
2021/09/14 09:34:15 rpgshk: лф дд на карики
2021/09/14 09:32:08 rpgshk: лф дд на карики
2021/09/14 08:56:11 rpgshk: лф дд на карики
2021/09/14 08:49:02 45kilo: лф дд на карики
2021/09/14 08:24:23 45kilo: лф дд на карики
2021/09/14 05:00:18 grm: чо вы грызетесь?
2021/09/14 04:39:04 grm: НЕ ТУПИ БЛЯ СВОИ
2021/09/14 04:37:57 grm: НЕ ТУПИ СВОИ
2021/09/13 22:37:30 SoulFlamess: WTB Mamba Dual daggers+
2021/09/13 22:37:26 SoulFlamess:  куплю эля тяж сет
2021/09/13 13:43:27 IIeTbKa: вот он настоящий бсое мастер!
2021/09/13 13:35:00 Nelle4ka: ахахаха
2021/09/13 13:16:24 SonikSork: шизофрения у вас лютая канешь. лечиться надо поусерднее
2021/09/13 12:08:11 Nelle4ka: да да не боишься упасть
2021/09/12 23:50:04 xXMistikXx:  продам много точек на шмот блес
2021/09/12 17:33:59 INKI: Не удивлён
2021/09/12 12:53:11 ELTHIKA: F1 fear F2 cansel
2021/09/12 12:29:34 Ton5uk: В ДВ НА ДРАКОСАХ ФАРМИТ КТО
2021/09/12 12:28:23 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:25:44 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:23:20 Gunn: WTS Elegia TunicElegia Shoes
2021/09/12 12:22:45 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:20:43 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:19:30 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:17:57 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:17:08 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:17:07 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:15:33 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:14:57 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:14:55 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:14:08 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 12:14:02 lizil: Продам кастеты !!!! 350 милиардов
2021/09/12 08:31:18 Wiwel: Привет всем
2021/09/12 00:30:21 Wiwel: продам
2021/09/12 00:30:17 Wiwel: Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (C)Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (B)
2021/09/12 00:26:31 K233: Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (S) WTS|WTT
2021/09/12 00:24:41 K233: Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (S) втс
2021/09/11 22:59:32 Wiwel: вроде х1к но сложнее чем на х30
2021/09/11 22:01:45 Еж: куплю ТОП дагер
2021/09/11 21:59:03 Еж: куплю Топ дагер
2021/09/11 19:33:29 0nizuka: куплю топ кастеты пм
2021/09/11 12:52:56 Wiwel: ya erny
2021/09/10 21:46:21 MarshallMathers: LOL
2021/09/10 14:04:27 SonikSork: серега не молчи
2021/09/10 13:51:55 SonikSork: нельзя чтобы чат затухал
2021/09/10 13:50:01 lolsumm4: у меня все
2021/09/10 13:49:53 lolsumm4: а мы пришли за пвп о котором вы столько говорите
2021/09/10 13:49:44 lolsumm4: они боялись расфлагаться потому что боялись потерять Т ахахаха
2021/09/10 13:49:18 lolsumm4: я очнулся...
2021/09/10 13:49:14 lolsumm4: и они стояли обоссавшись
2021/09/10 13:49:09 lolsumm4: мы пришли вчера 5м ваших было 7
2021/09/10 13:49:02 lolsumm4: твой новый соклан маршал лицемерит и меня пытается поучать или укбедить в том что он дохуя активен??
2021/09/10 13:48:42 lolsumm4: ты лицемеришь и мне предлагаешь очнуться??
2021/09/10 13:48:27 lolsumm4: или ты вчера нам не писал за 15т на 5х? тогда в чем разница 15т на 2х?
2021/09/10 13:47:56 lolsumm4: или я не прав на счет хиро?
2021/09/10 13:47:34 lolsumm4: тогда почему у тебя горит?)
2021/09/10 13:47:13 lolsumm4: не мы тебя кикнули ты ушел сам
2021/09/10 13:47:05 lolsumm4: почему ты противоречишь здравому смыслу?
2021/09/10 13:46:53 lolsumm4: максим что ты подразумеваешь под этими словами "очнись"?
2021/09/10 13:46:27 SonikSork: серега очнись!
2021/09/10 13:45:16 lolsumm4: ведь он тоже пошел в панды посмотреть так там и остался))
2021/09/10 13:45:05 lolsumm4: кстати элитный штурмовик мб смог бы нам помоч в этом вопросе
2021/09/10 13:44:36 lolsumm4: если у вас нет предположений спрошу об этом у инокента))
2021/09/10 13:43:56 lolsumm4: маршал может ты скажешь??
2021/09/10 13:43:42 lolsumm4: соник как называется стезя человека который получает ништяки за предательство??
2021/09/10 13:43:02 lolsumm4: как называется твоя стезя?
2021/09/10 13:42:54 lolsumm4: как это назвать?
2021/09/10 13:42:50 lolsumm4: я хоил на олимп и почему то тебя там не видел...
2021/09/10 13:42:35 lolsumm4: я не говорю что насосали... ну мб как то иначе
2021/09/10 13:42:24 lolsumm4: как называется стезя людей которые из себя представляют 0 но при этом по какой то причине имеют хиро?)
2021/09/10 13:39:55 lolsumm4: ты же не только в чате герой))
2021/09/10 13:39:28 lolsumm4: херо сорк)
2021/09/10 13:39:25 lolsumm4: ало прием)
2021/09/10 13:39:23 lolsumm4: боясь флагануться))
2021/09/10 13:39:14 lolsumm4: или про то как ваши сокланы стояли и сосали хуй на вечернем буквально вчера))
2021/09/10 13:38:32 lolsumm4: или давай лучше про то как ты хиро фармил в прошом месяце?
2021/09/10 13:38:09 lolsumm4: что та мна счет двух даунов из панд которые фармят в два рыла 15т?

RPG-CLUB.com

10 ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶಗಳ ಫೈಲ್:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats3.htm

100 ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶಗಳ ಫೈಲ್:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats3.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] game chats HF Part5 🏁 Server L2 Mad PVP x1000 Kannada Classic PTS High five

RPG Lineage am lineage 2 new server

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 SonikSork
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 SarcasticSaint
  • 07 SonikSE
  • 08 ECTECTBO
  • 09 Зевс
  • 10 Люциан

Ssq:
ಡಾನ್   99.8%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   0%
День  10