ຊື່ ໜ້າ: Lineage 2 pvp server gracia Clans toip by Level sum High Five 👑 L2 Servers ARK x1 Lao Classic PTS

ຕົວລະຄອນບໍ່ໄດ້ລົງໃນເກມ 60 ວັນບໍ່ໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າໃນສະຖິຕິ!

  ຕະກຸນ ພັນທະມິດ ເຄື່ອງຫຼີ້ນ Sum/Avg lvl Avg Online ລະດັບ
1 ShadesiBlackArrow iBlackArrow [Shades] 80 6389 / 79 67D. 20H. 9
2 ROMASHKADesperadoS DesperadoS [ROMASHKA] 51 3569 / 69 67D. 9H. 8
3 Desire Desire   115 1936 / 16 11D. 0H. 9
4 ScarecrowInquisitors Inquisitors [Scarecrow] 29 2080 / 71 36D. 0H. 8
5 DESTERION DESTERION   27 1594 / 59 29D. 14H. 6
6 PartyRecallRegroupTeam RegroupTeam [PartyRecall] 8 654 / 81 81D. 10H. 8
7 XXXFMD FMD [XXX] 8 659 / 82 75D. 23H. 5
8 LovePeaceUnityNightRiders NightRiders [LovePeaceUnity] 10 735 / 73 60D. 6H. 9
9 SamiSwoi SamiSwoi   5 378 / 75 118D. 13H. 5
10 BarminVanAllBarminVan BarminVan [BarminVanAll] 6 499 / 83 85D. 20H. 8
11 Espada Espada   17 984 / 57 29D. 21H. 4
12 pressF pressF   9 645 / 71 39D. 7H. 5
13 HacHe3a6aH9lTWMD WMD [HacHe3a6aH9lT] 4 340 / 85 84D. 23H. 8
14 LovePeaceUnityКарнавал Карнавал [LovePeaceUnity] 4 329 / 82 83D. 0H. 7
15 Тамплиеры Тамплиеры   6 315 / 52 51D. 20H. 3
16 ORGYFPG FPG [ORGY] 3 248 / 82 102D. 23H. 8
17 300Bejausmiai Bejausmiai [300] 3 255 / 85 96D. 8H. 7
18 Avengers Avengers   3 222 / 74 95D. 21H. 6
19 WinterfellNorthRemembers NorthRemembers [Winterfell] 4 333 / 83 70D. 8H. 7
20 DcpClubAVTark AVTark [DcpClub] 10 511 / 51 28D. 2H. 6
21 ThePeople ThePeople   7 502 / 71 39D. 10H. 6
22 TheBigBangLastTime LastTime [TheBigBang] 4 318 / 79 68D. 18H. 8
23 F F   3 249 / 83 85D. 13H. 5
24 Just4Fun Just4Fun   11 691 / 62 21D. 10H. 3
25 AgeOfMythology AgeOfMythology   4 305 / 76 53D. 23H. 5
26 13 13   5 309 / 61 39D. 0H. 5
27 WillOfWispsBlindForest BlindForest [WillOfWisps] 4 318 / 79 46D. 8H. 5
28 77BrothersInArms BrothersInArms [77] 3 244 / 81 61D. 1H. 7
29 FURU FURU   2 127 / 63 89D. 4H. 5
30 77ArtOfWar ArtOfWar [77] 3 202 / 67 58D. 6H. 8
31 DARKSIDEMAFIA MAFIA [DARKSIDE] 3 208 / 69 53D. 18H. 5
32 TrololoRetroFM RetroFM [Trololo] 58 2407 / 41 2D. 13H. 6
33 Roma Roma   3 229 / 76 45D. 0H. 1
34 1X X [1] 2 168 / 84 67D. 2H. 7
35 HDHomelessDream HomelessDream [HD] 6 448 / 74 21D. 6H. 7
36 NeurofunkNeuropunk Neuropunk [Neurofunk] 3 242 / 80 42D. 11H. 5
37 BringSoul BringSoul   5 334 / 66 24D. 19H. 5
38 GGGG GG [GG] 1 83 / 83 110D. 3H. 5
39 ROMASHKAOPG OPG [ROMASHKA] 2 158 / 79 50D. 23H. 7
40 BarminVanAllOVOSHI OVOSHI [BarminVanAll] 2 135 / 67 49D. 12H. 6
41 OutlawsWoodCutters WoodCutters [Outlaws] 1 85 / 85 91D. 21H. 6
42 AllMustDieAMD AMD [AllMustDie] 2 159 / 79 43D. 22H. 7
43 300BloodLine BloodLine [300] 1 85 / 85 87D. 0H. 7
44 PritonNAplutone PritonNAplutone   1 85 / 85 83D. 10H. 3
45 MystikWorldNarcosis Narcosis [MystikWorld] 1 82 / 82 82D. 19H. 7
46 KORIDORGotica Gotica [KORIDOR] 2 149 / 74 38D. 10H. 8
47 Gnida Gnida   1 45 / 45 74D. 23H. 2
48 ScarecrowBuGaBOO BuGaBOO [Scarecrow] 16 947 / 59 4D. 16H. 6
49 Night Night   4 194 / 48 18D. 12H. 4
50 Light Light   3 218 / 72 24D. 15H. 5
51 Asterisk Asterisk   6 338 / 56 12D. 4H. 3
52 ЛенивыеГолубцы ЛенивыеГолубцы   21 1147 / 54 3D. 9H. 5
53 PrayForBelarus PrayForBelarus   1 83 / 83 67D. 5H. 5
54 InnerHell InnerHell   2 161 / 80 32D. 10H. 5
55 Korotyshky Korotyshky   1 20 / 20 63D. 8H. 1
56 Paladilnik Paladilnik   1 84 / 84 58D. 20H. 5
57 Roxa Roxa   2 144 / 72 27D. 19H. 3
58 PainPain Pain [Pain] 1 84 / 84 54D. 23H. 5
59 SibLegion SibLegion   1 80 / 80 52D. 21H. 5
60 VIKINGSKattegat Kattegat [VIKINGS] 1 78 / 78 38D. 23H. 6
61 T T   1 54 / 54 37D. 1H. 4
62 Petrosyan Petrosyan   2 122 / 61 17D. 16H. 4
63 Carriage Carriage   1 62 / 62 32D. 2H. 3
64 LandOfOooAdventureTime AdventureTime [LandOfOoo] 6 367 / 61 4D. 22H. 7
65 BMW BMW   6 320 / 53 4D. 20H. 3
66 Famous Famous   1 65 / 65 28D. 8H. 1
67 3xaxa 3xaxa   2 128 / 64 13D. 11H. 1
68 LovePeaceUnityNIRVANA NIRVANA [LovePeaceUnity] 1 78 / 78 23D. 15H. 9
69 KyKyIIIaTa KyKyIIIaTa   8 388 / 48 2D. 14H. 1
70 DontCryJustDie DontCryJustDie   1 60 / 60 15D. 10H. 3
71 VagabondsSuicideSquad SuicideSquad [Vagabonds] 1 77 / 77 13D. 14H. 8
72 WOLFsCLF CLF [WOLFs] 1 63 / 63 12D. 19H. 6
73 ЗащитникиRenisans Renisans [Защитники] 5 250 / 50 2D. 13H. 5
74 Courageous Courageous   1 61 / 61 11D. 16H. 6
75 HF HF   2 141 / 70 5D. 18H. 6
76 test test   2 128 / 64 5D. 6H. 3
77 LIMB LIMB   1 61 / 61 5D. 22H. 3
78 Insistent Insistent   1 59 / 59 5D. 18H. 3
79 FierDragon FierDragon   4 158 / 39 1D. 0H. 1
80 MainSkin MainSkin   3 145 / 48 1D. 2H. 4
81 MafiaFarEastPridE FarEastPridE [Mafia] 1 54 / 54 2D. 18H. 5
82 BabaYaga BabaYaga   1 42 / 42 2D. 8H. 1
83 Fantasmagoriya Fantasmagoriya   1 58 / 58 1D. 5H. 5
84 HitchhikerHitchhiker Hitchhiker [Hitchhiker] 1 12 / 12 0D. 5H. 5

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Lineage 2 Clans toip by Level sum High Five 👑 L2 Servers ARK x1 Lao Classic PTS Game server

RPG Lineage 5 lineage 2 ncoin

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 Werdandy
  • 03 Anakima
  • 04 S7stemD0wn
  • 05 AceOfSpades
  • 06 nobunaga
  • 07 PSY
  • 08 ShveD
  • 09 Naru
  • 10 YouNext

Ssq:
ອາລຸນ   100%
Dusk   0%
ມື້