ຊື່ ໜ້າ: Lineage 2 interlude client Top 100 Enchanters HighFive ❎ la2 h5 Federation x15 Lao Classic PTS

ຕົວລະຄອນບໍ່ໄດ້ລົງໃນເກມ 60 ວັນບໍ່ໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າໃນສະຖິຕິ!

ສຸດຍອດ ລວມຍອດ ຈຳ ນວນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ແຕ່ງຕົວ ສູງສຸດຂອງການ enchant ນຸ່ງ

ສຸດຍອດສຸດຍອດແຫ່ງຄວາມ enchant.
ຊື່ ຊັ້ນ ລາຍການ +   ຕະກຸນ  
1 Cutler Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+17 RetroFM RetroFM -
2 Tushenka Распылитель Икара
Icarus Disperser
+16   -
3 GoRilaZ Возмездие Венеры
Vesper Retributer
+16   -
4 ShoulderThrust Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+16 Ramsheart Ramsheart -
5 Limita Эспадон Венеры - PvP
Vesper Slasher {PvP}
+16 RetroFM RetroFM -
6 CIBC Сакредюмор - PvP
Sacredium {PvP}
+16   +
7 MAKSAS Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+16 Courts Courts -
8 Exalted Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+16 COSMO COSMO -
9 Dvorfy Мститель Венеры - PvP
Vesper Avenger {PvP}
+16 Courts Courts +
10 eLeNL Распылитель Икара - Замешательство
Icarus Disperser - Confusion
+16 EpiC EpiC -
11 Hitleris Клещи Венеры - Гром - PvP
Vesper Pincer- Thunder {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
12 Khaosxd Оскал Венеры - PvP
Vesper Nagan {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
13 Xeena Парные Мечи Икара - PvP
Icarus Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
14 1up Резак Венеры
Vesper Cutter
+16 Woodcutters Woodcutters -
15 StrzelecWyborowy Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16   -
16 HLURD Призрачный Жнец
Demitelum
+16 Syrja Syrja -
17 Origen Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
18 miner Призрачный Жнец
Demitelum
+16 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 +
19 KCEHl9l Парные Кинжалы Черепа - PvP
Skull Edge Dual Daggers {PvP}
+16 Ramsheart Ramsheart -
20 RaduKz Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Espada Espada -
21 masticator Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Fantom Fantom -
22 KingMast3r Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 ImmortalUnits ImmortalUnits -
23 wolfik3 Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16   -
24 xxMTHxx Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+16   -
25 Kalla Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
26 xxMTHxx Булава Злого Бога
Devilish Maul
+16   -
27 isi1337 Заклинатель Венеры - PvP
Vesper Caster {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
28 Vikarta Пылающая Пила - PvP
Lava Saw {PvP}
+16 Syrja Syrja -
29 Hitleris Жало Икара - PvP
Icarus Stinger {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
30 Scripka Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+16 COSMO COSMO -
31 Vikarta Карниум
Skull Carnium Bow
+16 Syrja Syrja -
32 TOBIpisDA Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+16   -
33 Boruk Клинок Пера
Feather Eye Blade
+16 COSMO COSMO -
34 Vytera Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+16 Espada Espada -
35 Ozix Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+16 Espada Espada -
36 KeSha Страж Венеры - PvP
Vesper Sheutjeh {PvP}
+16 RetroFM RetroFM -
37 xMaJIuHKAx Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+16 COSMO COSMO -
38 Vikarta Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+16 Syrja Syrja -
39 Limita Возмездие Венеры - PvP
Vesper Retributer {PvP}
+16 RetroFM RetroFM -
40 Wyter Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+16 Espada Espada -
41 Renamed7544 Острие Венеры
Vesper Shaper
+16   +
42 PROMATIC Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+16   -
43 sonex Призрачный Жнец - PvP
Demitelum {PvP}
+16 Espada Espada -
44 HLURD Трезубец Икара
Icarus Trident
+16 Syrja Syrja -
45 ERIINA Зазубренный Меч Икара
Icarus Sawsword
+16 DeathSpell DeathSpell -
46 Origen Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
47 Vytera Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+16 Espada Espada -
48 BarminArrow Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+16 BarminVanew BarminVanew -
49 Amatherasu Распылитель Икара - PvP
Icarus Disperser {PvP}
+16 TATEM TATEM -
50 KeSha Клещи Венеры
Vesper Pincer
+16 RetroFM RetroFM -
51 lSR8 Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
52 Leg1onn Тяжелые Руки Икара
Icarus Heavy Arms
+16 ARBOLEDA ARBOLEDA -
53 AIDS Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+16   -
54 iJUK Молот Берестира
Contristo Hammer
+16 Espada Espada -
55 Baguk Молот Берестира
Contristo Hammer
+16 Blackbusterz Blackbusterz -
56 Odys Парные Мечи Икара
Icarus Dual Sword
+16 OrzelBialyx3 OrzelBialyx3 -
57 HiMePa Страж Венеры
Vesper Sheutjeh
+16   -
58 Wiedzmin Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
59 panikos Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 DemonsGuard DemonsGuard -
60 KyJlbTiBaToP Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
61 OpaNa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION +
62 GoldSlasher Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16   -
63 AyeShnaya Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
64 iCreat1ve Карниум - PvP
Skull Carnium Bow {PvP}
+15 COSMO COSMO -
65 Aktor01 Молот Берестира
Contristo Hammer
+15 lTroYl lTroYl -
66 Laukine Молот Берестира
Contristo Hammer
+15 Espada Espada -
67 Baguk Молот Берестира
Contristo Hammer
+15 Blackbusterz Blackbusterz -
68 BoogieWoogie Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+15   -
69 ShoulderThrust Оскал Венеры - PvP
Vesper Nagan {PvP}
+15 Ramsheart Ramsheart -
70 VIVAVIV Клещи Венеры
Vesper Pincer
+15 BarminVanew BarminVanew -
71 OgreSpirit Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+15 Espada Espada -
72 hokkaido Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+15 OutOfControl OutOfControl -
73 4i44OJIiNA Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
74 MIREXx3 Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+15 Espada Espada -
75 iOm Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+15 Balboa Balboa -
76 iOm Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+15 Balboa Balboa -
77 Demokrit Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+15   -
78 iOm Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+15 Balboa Balboa -
79 Bruenor Буревестник Венеры - Гром
Vesper Stormer - Thunder
+15 Blackbusterz Blackbusterz -
80 IDF Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
81 Diaboliq Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+15   -
82 Demokrit Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+15   -
83 Divine Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+15 COSMO COSMO -
84 Sa1via Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
85 llGucci Резак Венеры
Vesper Cutter
+15 OutOfControl OutOfControl -
86 Kha0s Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+15 Espada Espada -
87 Rupture Булава Злого Бога
Devilish Maul
+15 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
88 ISR8 Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
89 Ciga Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15   -
90 200IQ Буревестник Венеры - Гром
Vesper Stormer - Thunder
+15 DesperadoS DesperadoS -
91 Angelkiller Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+15 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
92 xPr1ZraKx Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+15 Ramsheart Ramsheart -
93 Demokrit Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+15   -
94 Bruenor Зуб Мамбы
Mamba Edge
+15 Blackbusterz Blackbusterz -
95 superslab Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
96 HLURD Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+15 Syrja Syrja -
97 Schatten Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+15 COSMO COSMO -
98 Rage Пылающая Пила
Lava Saw
+15   +
99 Demokrit Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+15   -
100 lMrJoker Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+15   -
101 Lornden Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+15 Blackbusterz Blackbusterz -
102 NVV Пылающая Пила
Lava Saw
+15 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
103 RQU Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
104 iDemokrit Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+15   -
105 Tulex Возмездие Венеры
Vesper Retributer
+15 COSMO COSMO -
106 Diaboliq Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15   -
107 Chazee Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+14 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
108 Projekt10 Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+14 СвободнаяИгра СвободнаяИгра -
109 SilentFaith Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+14 SKYxLEGION SKYxLEGION -
110 Round2 Драгоценная Рапира
Gemtail Rapier
+14 SKYxLEGION SKYxLEGION -
111 RussiaII Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+14 Espada Espada -
112 Bessmerotnij Острие Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Shaper - Gail {PvP}
+14 COSMO COSMO -
113 s84weapon Парные Мечи Очарования
Periel Dual Sword
+14   -
114 Varlam Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+14   -
115 BoogieWoogie Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+14   -
116 VaRavVa Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+14 NoPanicx3 NoPanicx3 -
117 IgniQ Клинок Пера
Feather Eye Blade
+14   -
118 StopZakin Клинок Пера
Feather Eye Blade
+14 BRO BRO -
119 Bluz Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+14 SKYxLEGION SKYxLEGION -
120 RussiaII Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+14 Espada Espada -
121 HEVEN1 Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+14 SKYxLEGION SKYxLEGION -
122 BerettaSniper Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+14 Espada Espada -
123 SPR07 Парные Кинжалы Черепа
Skull Edge Dual Daggers
+14 PastTheHell PastTheHell -
124 SPR011 Парные Кинжалы Черепа
Skull Edge Dual Daggers
+14   +
125 Ozix Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+14 Espada Espada -
126 Khaosx7 Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+14 Espada Espada -
127 1ndifference Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+14 COSMO COSMO -
128 xxMTHxx Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+14   -
129 Limita Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+14 RetroFM RetroFM -
130 Koshik Распылитель Икара
Icarus Disperser
+14 Renamedw16444 Renamedw16444 -
131 Boruk Молот Берестира
Contristo Hammer
+14 COSMO COSMO -
132 RazorX Молот Икара
Icarus Hammer
+14 Espada Espada +
133 yyyTBAPb Меч Очарования - PvP
Periel Sword {PvP}
+14 KkLlAaNn KkLlAaNn -
134 papaflesas Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+14 Barons Barons -
135 cl Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+13 RaiseAgain RaiseAgain -
136 BuffPuf Рапира Вознесения - PvP
Heavenstare Rapier {PvP}
+13 Espada Espada -
137 DOLF1US Булава Злого Бога - PvP
Devilish Maul {PvP}
+13 Blackbusterz Blackbusterz +
138 lllHoonklll Молот Берестира
Contristo Hammer
+13   -
139 Voduoshevlen Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+13 Renamedw16444 Renamedw16444 -
140 Haladr1n Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+13 COSMO COSMO -
141 Chazee Дробитель
Eversor Mace
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
142 7Wolf Воитель Венеры
Vesper Fighter
+13 Eranos Eranos -
143 Y3x Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+13 RaiseAgain RaiseAgain -
144 EJlu3a6eT Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+13 KkLlAaNn KkLlAaNn -
145 JIa6ka Булава Злого Бога
Devilish Maul
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
146 KralyaRar Бросок Венеры
Vesper Thrower
+13   -
147 Selavi Цветной Вольг - Гром
none
+13 UnderWorld UnderWorld -
148 Demokrit Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+13   -
149 DOLF1US Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+13 Blackbusterz Blackbusterz +
150 L1ghtSoul Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+13   -
151 Trixieee Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+13 EscortService EscortService -
152 Prospect Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+13 Renegades Renegades -
153 Pretorian Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+13 Renamedw27881 Renamedw27881 -
154 WJuK Распылитель Икара
Icarus Disperser
+12 KkLlAaNn KkLlAaNn -
155 crypto Распылитель Икара
Icarus Disperser
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 -
156 Pauchek Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+12 Renamedw16444 Renamedw16444 -
157 Disraptor Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+12   +
158 Aptem Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
159 WeiDeR Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+12   -
160 Gontax Кинжал Черепа
Skull Edge
+12 ForestDevils ForestDevils -
161 Olaala Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
162 Bem Пылающая Пила
Lava Saw
+12 ForsakeN ForsakeN -
163 Brutally Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 COSMO COSMO -
164 Rdei Парные Мечи Очарования
Periel Dual Sword
+12   -
165 iSpeedy Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+12 EpiC EpiC -
166 Aga Жало Икара
Icarus Stinger
+12 Skrzaty Skrzaty -
167 SABIK Призрачный Жнец
Demitelum
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
168 Graciet Жало Икара - PvP
Icarus Stinger {PvP}
+12 GearsOfWar GearsOfWar -
169 Grafles Парные Кинжалы Венеры
Vesper Dual Daggers
+12 Avalanc4e Avalanc4e -
170 miner Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 +
171 lllPikaR6lll Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12   -
172 IToffy Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 Espada Espada -
173 worekNAsperme Зуб Мамбы
Mamba Edge
+12   -
174 SlayerGod Призрачный Жнец
Demitelum
+12 IIEPLLbl IIEPLLbl -
175 BorzAM Когти Окто
Octo Claw
+12 Syrja Syrja -
176 yHuTa3uK Призрачный Жнец
Demitelum
+12 Blizzard Blizzard -
177 Linless Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12   -
178 Jarila Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 Espada Espada -
179 uKnight Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+12 Inrush Inrush -
180 LABA01 Когти Окто
Octo Claw
+12   -
181 ottO Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12   -
182 ThisIsDestr Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 RetroFM RetroFM -
183 Enven Когти Окто
Octo Claw
+12 Top Top -
184 KnightOfDarkness Молот Икара - PvP
Icarus Hammer {PvP}
+12 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
185 Cutler Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+12 RetroFM RetroFM -
186 DevilHanzo Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+12 Sinobi Sinobi -
187 QH Молот Икара - PvP
Icarus Hammer {PvP}
+12 RaiseAgain RaiseAgain -
188 xBloody Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+12   -
189 RezanOrc Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+12 RaiseAgain RaiseAgain +
190 Indika Молот Икара - PvP
Icarus Hammer {PvP}
+12 RoYaLStars RoYaLStars -
191 SATAN Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 RoflanDCP RoflanDCP -
192 Reflecti0n Драгоценная Рапира
Gemtail Rapier
+12 Ramsheart Ramsheart -
193 DaJl6aH Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 Drevlyane Drevlyane -
194 HAMM0ND Буревестник Венеры - PvP
Vesper Stormer {PvP}
+12 OutSiders OutSiders -
195 Prokroustis Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12 Insomians Insomians -
196 Candlemass Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
197 Paaksi Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12 COSMO COSMO -
198 DarkChimaira Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 Iva Iva -
199 Paaksi Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 COSMO COSMO -
200 TizzzinR Клинок Пера
Feather Eye Blade
+12 DarkMight DarkMight -
201 MoldoPwnz Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+12 NoPanicx3 NoPanicx3 -
202 UrTer Клинок Пера
Feather Eye Blade
+12 RetroFM RetroFM -
203 Kikimicii Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+12 Balboa Balboa -
204 Stix Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
205 HAMM0ND Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+12 OutSiders OutSiders -
206 RussiaII Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+12 Espada Espada -
207 zSkilz Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 CTPAX CTPAX -
208 Jo Парные Кинжалы Черепа
Skull Edge Dual Daggers
+12 RaiseAgain RaiseAgain -
209 64bit Трезубец Икара
Icarus Trident
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 -
210 ZzKoMaH4zZ Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 Iva Iva -
211 Indika Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12 RoYaLStars RoYaLStars -
212 Azurr Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 HangoverClowns HangoverClowns -
213 WeiDeR Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12   -
214 DarkPeper Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12   -
215 yHuTa3uK Трезубец Икара
Icarus Trident
+12 Blizzard Blizzard -
216 Mapa3maTu4ka Трезубец Икара
Icarus Trident
+12 Ramsheart Ramsheart -
217 Jo Трезубец Икара
Icarus Trident
+12 RaiseAgain RaiseAgain -
218 Lessen Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12 Espada Espada -
219 iJUK Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12 Espada Espada -
220 BlackScouser Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12   -
221 GariPotter Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 Avalanc4e Avalanc4e -
222 Djegan Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+12 Blackbusterz Blackbusterz -
223 Wardrone Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
224 zn11 Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
225 iSkoda Меч Очарования
Periel Sword
+12 Gop1oop Gop1oop -
226 Raydea Оскал Венеры
Vesper Nagan
+12 Voyagers Voyagers -
227 Disell Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12   -
228 uKnight Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+12 Inrush Inrush -
229 Greddys Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12 DarkMight DarkMight -
230 RussiaII Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+12 Espada Espada -
231 xDREFTx Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12 Espada Espada -
232 Aptem Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
233 Greddys Обоюдоострое Копье - PvP
Doubletop Spear {PvP}
+12 DarkMight DarkMight -
234 brzdek Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+12   -
235 Limita Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+12 RetroFM RetroFM -
236 GLADxNAGIBATOR Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+12 Blackbusterz Blackbusterz -
237 labahelpsos Топор Вигвика
Vigwik Axe
+12 Stormbirds Stormbirds -
238 Razborka Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 Syrja Syrja -
239 HellFarmer Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 RaiseAgain RaiseAgain -
240 paganus Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 -
241 ມື້Hepuc Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 KkLlAaNn KkLlAaNn -
242 64bit Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 -
243 Provocation Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+12 RaiseAgain RaiseAgain -
244 Serjick Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+12   -
245 Limita Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+12 RetroFM RetroFM -
246 HardBasS Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
247 Stekakias Лук Икара - Концентрация - PvP
Icarus Spitter - Concentration {PvP}
+12 ImmortalUnits ImmortalUnits -
248 GReddySS Карниум - PvP
Skull Carnium Bow {PvP}
+12 DarkMight DarkMight -
249 Renaissance Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+12 COSMO COSMO -
250 HoracioCarrillo Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+12 RapidDeath RapidDeath -
251 Renamed496687 Жало Икара
Icarus Stinger
+12 Argentum Argentum -
252 Anilight Возмездие Венеры - PvP
Vesper Retributer {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
253 Renamedl41677 Резак Венеры
Vesper Cutter
+12   +
254 GloryHoly Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+11 Blackbusterz Blackbusterz -
255 Aleksandpa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+11 Espada Espada -
256 HAMM0ND Карниум - PvP
Skull Carnium Bow {PvP}
+11 OutSiders OutSiders -
257 Hamora Карниум - PvP
Skull Carnium Bow {PvP}
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
258 IzDevka2016 Кровотворец - PvP
Veniplant Sword {PvP}
+11 COSMO COSMO -
259 Annah Молот Берестира
Contristo Hammer
+11 Blackbusterz Blackbusterz -
260 Dporo Молот Берестира
Contristo Hammer
+11 KkLlAaNn KkLlAaNn -
261 JacentGL Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11 Renamedw29381 Renamedw29381 -
262 TAMSUS Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11 Courts Courts -
263 Cein Клинок Пера
Feather Eye Blade
+11   -
264 Soba Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+11 ImmortalUnits ImmortalUnits -
265 iAsgard Арбалет Шипов - PvP
Thorne Crossbow {PvP}
+11 DarkMight DarkMight -
266 2yxa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11 CTPAX CTPAX -
267 Souren Карниум
Skull Carnium Bow
+11 Ramsheart Ramsheart -
268 Sa1via Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
269 Polemos Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11 ImmortalUnits ImmortalUnits +
270 Bartolomeus Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11 Insomians Insomians -
271 R3x Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11 RaiseAgain RaiseAgain -
272 Apsin Забойщик - PvP
Dominion Crossbow {PvP}
+11   -
273 MissLiadriel Меч Очарования
Periel Sword
+11   -
274 Redier Страж Венеры - PvP
Vesper Sheutjeh {PvP}
+11 Blackbusterz Blackbusterz -
275 B1rdy Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11 Espada Espada -
276 CadicTka Страж Венеры - PvP
Vesper Sheutjeh {PvP}
+11 NoSmoking NoSmoking -
277 Kallagd Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+11 CTPAX CTPAX +
278 Bouka Воитель Венеры
Vesper Fighter
+11 DemonsGuard DemonsGuard -
279 Polemos Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+11 ImmortalUnits ImmortalUnits +
280 NaLiWay Парные Кинжалы Черепа
Skull Edge Dual Daggers
+11 Осколок Осколок +
281 Demokrit Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+11   -
282 xMagnix Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+11 Blizzard Blizzard -
283 TiRaNoZavRr Воитель Венеры
Vesper Fighter
+11 Underground Underground -
284 Disell Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+11   -
285 MikroOrc Призрачный Жнец - PvP
Demitelum {PvP}
+11 KkLlAaNn KkLlAaNn -
286 eprct Клинок Плавника
Finale Blade
+11 RomanRepublic RomanRepublic -
287 B1rdy Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+11 Espada Espada -
288 Disell Цветной Вольг - PvP
none
+11   -
289 LockyT2 Клинок Пера
Feather Eye Blade
+11 Ramsheart Ramsheart -
290 Ba Клинок Пера
Feather Eye Blade
+11 Gop1oop Gop1oop -
291 MikroOrc Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+11 KkLlAaNn KkLlAaNn -
292 KblX Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
293 R1ba Сакредюмор
Sacredium
+11 RetroFM RetroFM -
294 archanqell Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
295 Alexius Карниум
Skull Carnium Bow
+11   -
296 Skrzatek Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+11 Skrzaty Skrzaty -
297 Peakmop Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+11 Antiqua Antiqua -
298 Sitroen Пылающая Пила - PvP
Lava Saw {PvP}
+11 Fantom Fantom -
299 FarmerBAA Булава Злого Бога
Devilish Maul
+11 BanNov BanNov -
300 tikovka Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+11 КОЛОБКИ КОЛОБКИ -

ສຸດຍອດສຸດ ຈຳ ນວນລວມຂອງສິນຄ້າທັງ ໝົດ ທີ່ນຸ່ງເຄື່ອງ.
ຊື່ Sum / Max ຊັ້ນ   ຕະກຸນ  
1 Ovy +146 \ +16 Dominator SKYxLEGION SKYxLEGION -
2 st1cs +141 \ +16 Maestro AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
3 R1ba +139 \ +16 Dominator RetroFM RetroFM -
4 Spatifilum +139 \ +10 Mystic Muse COSMO COSMO -
5 GReddySS +131 \ +16 Dominator DarkMight DarkMight -
6 Aquariu5 +131 \ +10 Mystic Muse COSMO COSMO -
7 Cutler +130 \ +17 Grand Khavatari RetroFM RetroFM -
8 Wiedzmin +130 \ +16 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION -
9 iWinterInHell +129 \ +10 Cardinal COSMO COSMO +
10 iSheri +126 \ +10 Archmage COSMO COSMO +
11 McBurningMan +124 \ +8 Archmage SKYxLEGION SKYxLEGION -
12 SpB +124 \ +8 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION +
13 NuSha +122 \ +12 Shillien Saint RetroFM RetroFM -
14 4epToBo4ka +122 \ +10 Mystic Muse COSMO COSMO -
15 Felnere +120 \ +18 Evas Templar NightWatch NightWatch -
16 Bluz +120 \ +14 Sword Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
17 Greddys +120 \ +12 Doomcryer DarkMight DarkMight -
18 xMaJIuHKAx +119 \ +16 Titan COSMO COSMO -
19 AQEM +118 \ +16 Archmage Fantom Fantom -
20 BoogieWoogie +117 \ +10 Evas Templar   -
21 LCBO +117 \ +9 Mystic Muse Espada Espada -
22 BurnItNow +117 \ +7 Archmage Ramsheart Ramsheart -
23 Illusion +116 \ +16 Cardinal COSMO COSMO -
24 MyLittleLady +116 \ +10 Sword Muse RisingForce RisingForce -
25 Adviser +116 \ +10 Adventurer Espada Espada +
26 WindVorteX +116 \ +10 Storm Screamer NightWatch NightWatch +
27 Kristiy +116 \ +8 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
28 Bessmerotnij +116 \ +8 Dominator COSMO COSMO -
29 MainMan +115 \ +8 Evas Saint   -
30 4i44OJIiNA +114 \ +15 Spectral Dancer SKYxLEGION SKYxLEGION -
31 DOLF1US +114 \ +13 Titan Blackbusterz Blackbusterz +
32 ORGO +114 \ +9 Titan Eranos Eranos -
33 Rombelx7 +112 \ +9 Mystic Muse Ramsheart Ramsheart -
34 Eskimo +112 \ +8 Storm Screamer SKYxLEGION SKYxLEGION -
35 IKosta +112 \ +7 Archmage Espada Espada -
36 PerfectHarmony +112 \ +7 Archmage Espada Espada -
37 xTheresa +111 \ +10 Shillien Saint SKYxLEGION SKYxLEGION +
38 SilentFaith +111 \ +10 Spectral Master SKYxLEGION SKYxLEGION -
39 AspalaR +111 \ +7 Storm Screamer Espada Espada -
40 miner +110 \ +10 Fortune Seeker SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 +
41 iLoveFear +110 \ +8 Mystic Muse Espada Espada -
42 Hazb1n +109 \ +16 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
43 iBradica +109 \ +16 Archmage CROISSANT CROISSANT -
44 CIBC +109 \ +12 Soultaker   +
45 Alina +109 \ +8 Cardinal COSMO COSMO -
46 GoldSlasher +108 \ +16 Duelist   -
47 Ozix +108 \ +14 Maestro Espada Espada -
48 xSWARGx +107 \ +8 Storm Screamer Syrja Syrja -
49 Divine +106 \ +16 Soul hound COSMO COSMO -
50 L2Wnet2006 +106 \ +16 Bounty Hunter   -
51 HLURD +106 \ +15 Fortune Seeker Syrja Syrja -
52 yyyTBAPb +105 \ +14 Phoenix Knight KkLlAaNn KkLlAaNn -
53 Varlam +105 \ +14 Shillien Saint   -
54 Haqim +105 \ +11 Dominator Espada Espada -
55 N1cky +105 \ +9 Hierophant COSMO COSMO -
56 AsgardW2 +105 \ +7 Mystic Muse DarkMight DarkMight -
57 KCEHl9l +104 \ +16 Adventurer Ramsheart Ramsheart -
58 Citation +104 \ +8 Mystic Muse COSMO COSMO -
59 Salindel +104 \ +8 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
60 JustChill +104 \ +7 Archmage DesperadoS DesperadoS -
61 OgreSpirit +103 \ +15 Grand Khavatari Espada Espada -
62 iCreat1ve +103 \ +15 Moonlight Sentinel COSMO COSMO -
63 Bumm +103 \ +10 Spectral Master SKYxLEGION SKYxLEGION +
64 Ser +103 \ +7 Mystic Muse   -
65 MJrxd +103 \ +7 Archmage   -
66 Zeus +102 \ +8 Hierophant IIEPLLbl IIEPLLbl -
67 pwnz +102 \ +7 Archmage Espada Espada +
68 IMaxKaI +102 \ +6 Storm Screamer SKYxLEGION SKYxLEGION -
69 DarkSeemann +101 \ +9 Adventurer Iva Iva -
70 zutaska +101 \ +7 Sword Muse Kobra Kobra -
71 Niviett +101 \ +7 Evas Saint Blackbusterz Blackbusterz -
72 MiniPazaka +100 \ +16 Warcryer HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
73 stzak06 +100 \ +16 Titan elAureole elAureole -
74 AyeShnaya +100 \ +16 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION -
75 antclub +100 \ +16 Archmage Blackbusterz Blackbusterz -
76 kgarnett +100 \ +8 Hierophant QQ QQ -
77 SoreNka +100 \ +7 Evas Saint Espada Espada -
78 Daimon +100 \ +7 Dominator SKYxLEGION SKYxLEGION -
79 Baguk +99 \ +16 Titan Blackbusterz Blackbusterz -
80 IzDevka2016 +99 \ +16 Evas Saint COSMO COSMO -
81 AnyCost +99 \ +10 Cardinal SKYxLEGION SKYxLEGION -
82 Heal100k +99 \ +7 Cardinal COSMO COSMO -
83 TPE3Bblu +99 \ +7 Evas Saint Espada Espada -
84 zBUIIIz +99 \ +7 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
85 Xeena +98 \ +16 Spectral Dancer SKYxLEGION SKYxLEGION -

ສຸດຍອດສຸດລ້າສຸດຂອງເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ enchant.
ຊື່ Max / Sum ຊັ້ນ   ຕະກຸນ  
1 Felnere +18 \ +120 Evas Templar NightWatch NightWatch -
2 Ronedor +18 \ +96 Grand Khavatari FxTxG FxTxG -
3 Cutler +17 \ +130 Grand Khavatari RetroFM RetroFM -
4 Reclam +17 \ +89 Archmage Blackbusterz Blackbusterz -
5 npocmumymka +17 \ +63 Cardinal Espada Espada -
6 Engad +17 \ +20 Maestro Drevlyane Drevlyane +
7 EtePla27 +17 \ +17 Ghost Sentinel   -
8 topbop +17 \ +17 Bounty Hunter   -
9 koxbow +17 \ +17 Sagittarius Dwarffactory Dwarffactory -
10 sonex7 +17 \ +17 Dreadnought Courts Courts -
11 Ovy +16 \ +146 Dominator SKYxLEGION SKYxLEGION -
12 st1cs +16 \ +141 Maestro AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
13 R1ba +16 \ +139 Dominator RetroFM RetroFM -
14 GReddySS +16 \ +131 Dominator DarkMight DarkMight -
15 Wiedzmin +16 \ +130 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION -
16 xMaJIuHKAx +16 \ +119 Titan COSMO COSMO -
17 AQEM +16 \ +118 Archmage Fantom Fantom -
18 Illusion +16 \ +116 Cardinal COSMO COSMO -
19 Hazb1n +16 \ +109 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
20 iBradica +16 \ +109 Archmage CROISSANT CROISSANT -
21 GoldSlasher +16 \ +108 Duelist   -
22 L2Wnet2006 +16 \ +106 Bounty Hunter   -
23 Divine +16 \ +106 Soul hound COSMO COSMO -
24 KCEHl9l +16 \ +104 Adventurer Ramsheart Ramsheart -
25 MiniPazaka +16 \ +100 Warcryer HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
26 stzak06 +16 \ +100 Titan elAureole elAureole -
27 antclub +16 \ +100 Archmage Blackbusterz Blackbusterz -
28 AyeShnaya +16 \ +100 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION -
29 IzDevka2016 +16 \ +99 Evas Saint COSMO COSMO -
30 Baguk +16 \ +99 Titan Blackbusterz Blackbusterz -
31 Xeena +16 \ +98 Spectral Dancer SKYxLEGION SKYxLEGION -
32 Darija +16 \ +98 Archmage Fantom Fantom -
33 l1l1l1BOM1l1l1l +16 \ +97 Cardinal   -
34 KeSha +16 \ +97 Trickster RetroFM RetroFM -
35 Krystal +16 \ +95 Shillien Saint Fantom Fantom -
36 Moorhuhn +16 \ +95 Doombringer   -
37 Borki +16 \ +93 Dominator COSMO COSMO -
38 Vikarta +16 \ +92 Titan Syrja Syrja -
39 panikos +16 \ +91 Spectral Dancer DemonsGuard DemonsGuard -
40 s0undsystem +16 \ +91 Doomcryer Espada Espada -
41 Romaht1k +16 \ +91 Cardinal Espada Espada -
42 Fajada +16 \ +90 Archmage Fantom Fantom -
43 Fugys +16 \ +90 Soultaker Fantom Fantom -
44 PROMATIC +16 \ +89 Sagittarius   -
45 Aggression +16 \ +88 Grand Khavatari GreyHorde GreyHorde -
46 Griir +16 \ +88 Bounty Hunter Fantom Fantom -
47 ShoulderThrust +16 \ +87 Doombringer Ramsheart Ramsheart -
48 stzak07 +16 \ +86 Titan elAureole elAureole -
49 1up +16 \ +84 Phoenix Knight Woodcutters Woodcutters -
50 10th +16 \ +83 Soul hound RetroFM RetroFM -
51 iGaja +16 \ +83 Destroyer   -
52 hazzipoka +16 \ +82 Cardinal RaiseAgain RaiseAgain -
53 Cutty716 +16 \ +82 Evas Saint COSMO COSMO -
54 RaduKz +16 \ +82 Grand Khavatari Espada Espada -
55 1tun1 +16 \ +82 Bounty Hunter   -
56 aladdinas +16 \ +81 Cardinal Courts Courts -
57 Lisa01 +16 \ +81 Archmage Fantom Fantom -
58 Alloha +16 \ +80 Doomcryer DemonsGuard DemonsGuard -
59 Lisa02 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
60 Lisa04 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
61 x322x +16 \ +80 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
62 Khaosxd +16 \ +80 Doombringer HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
63 Lisa05 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
64 Lisa03 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 Top 100 Enchanters HighFive ❎ la2 h5 Federation x15 Lao Classic PTS L2 hf

RPG L2 high five dyes for duelist

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 RaidoDNO
  • 04 PastSvouStyani
  • 05 juve
  • 06 IlIlseren1tyIllI
  • 07 KingMast3r
  • 08 isi1337
  • 09 DaqpHa
  • 10 archanqell

Ssq:
ອາລຸນ   100%
Dusk   0%
ມື້