పుట శీర్షిక: Lineage 2 level cap Account HighFive5 🏁 L2 Server Zavod x1 Telugu Classic PTS

RPG L2 high five ghost hunter guide lineage 2 ertheia hairstyle

ప్లేయర్స్:
  • 01 3ae6y4ka
  • 02 ShveD
  • 03 GoToHell
  • 04 JeniferPopez
  • 05 jurik87
  • 06 French
  • 07 Dzho
  • 08 Jptr
  • 09 AEF
  • 10 zolushka

SSQ:
డాన్   99.2%
డస్క్   0.8%
డే