ชื่อหน้า: Lineage 2 q Account HighFive 🎮 L2 Server Federation x15 Thai Classic PTS

RPG

เครื่องเล่น:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 sonex
  • 05 AJIBEHA
  • 06 SickMind
  • 07 Pensa
  • 08 OtsampaPe8ane
  • 09 miner
  • 10 Pobirushka

SSQ:
รุ่งอรุณ   0%
พลบค่ำ   100%
วัน