ชื่อหน้า: Lineage 2 q Account High Five ❌ H5 la2 ARK x1 Thai Classic PTS

RPG

เครื่องเล่น:
  • 01 Amadrim
  • 02 iFFFFFFFFFFFFFF
  • 03 lSpBl
  • 04 Winstek
  • 05 Zayka
  • 06 Shizophrenia
  • 07 MMK
  • 08 Bellmerre
  • 09 Fiore
  • 10 lllilillllililll

SSQ:
รุ่งอรุณ   53.5%
พลบค่ำ   46.5%
วัน