ชื่อหน้า: Lineage 2 q Account HighFive 🎮 L2 Server Federation x15 Thai Classic PTS

RPG

เครื่องเล่น:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 zzMaDaMzz
  • 03 AJIBEHA
  • 04 KingMast3r
  • 05 Pensa
  • 06 OtsampaPe8ane
  • 07 Pobirushka
  • 08 miner
  • 09 CIBC
  • 10 TlHAT

SSQ:
รุ่งอรุณ   99.8%
พลบค่ำ   0.2%
วัน