ชื่อหน้า: Lineage 2 q Account High Five ❌ H5 la2 ARK x1 Thai Classic PTS

RPG

เครื่องเล่น:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

SSQ:
รุ่งอรุณ   100%
พลบค่ำ   0%
วัน