Tiêu đề trang: L2 pvp server Account HighFive5 🏁 L2 Server Zavod x1 Vietnamese Classic PTS

RPG

Người chơi:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 3ae6y4ka
  • 03 ShveD
  • 04 GoToHell
  • 05 Naru
  • 06 GG
  • 07 French
  • 08 SaintAlex
  • 09 jurik87
  • 10 AEF

Ssq:
Bình minh   48.72%
Hoàng hôn   51.28%
Ngày