Tiêu đề trang: L2 pvp server Account HighFive 🎮 L2 Server Federation x15 Vietnamese Classic PTS

RPG

Người chơi:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 zzMaDaMzz
  • 03 AJIBEHA
  • 04 KingMast3r
  • 05 Pensa
  • 06 OtsampaPe8ane
  • 07 Pobirushka
  • 08 miner
  • 09 CIBC
  • 10 TlHAT

Ssq:
Bình minh   99.8%
Hoàng hôn   0.2%
Ngày