Tiêu đề trang: L2 pvp server Account HighFive 🎮 L2 Server Federation x15 Vietnamese Classic PTS

RPG

Người chơi:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 AJIBEHA
  • 05 sonex
  • 06 Pensa
  • 07 SickMind
  • 08 miner
  • 09 OtsampaPe8ane
  • 10 LeoDaVinchi

Ssq:
Bình minh   100%
Hoàng hôn   0%
Ngày  10